Fagbladet 2009 02 KON

fbdesken.com

Fagbladet 2009 02 KON

Eforvaltning må tjene men

30 < Fagbladet 2/2009

Elektronikk kan aldri erstatte menneskelig kontakt. Vi

må ha hånden på rattet i utviklingen av elektronisk

forvaltning for å sikre livskvalitet, sier Gerd Eva Volden

i Fagforbundets ledelse.

Tekst og foto: MONICA SCHANCHE

Digitalisering av offentlig forvaltning

og personvern sto i fokus på årets

eForvaltningskonferanse 28. og 29.

januar. Gerd Eva Volden, leder i

Fagforbundets Seksjon kontor og

administrasjon, er opptatt av at den

teknologiske utviklingen ikke skaper

nye forskjeller mellom dem som

behersker teknologien og alle dem

som ikke gjør det.

– Vi må passe oss for å lage A- og Blag,

sier Volden som

ledet den nasjonale

eForvaltningskonferansen

vel i havn

med over 120 deltakere.

Kommunal

Kompetanse og

Fagforbundet var

arrangører sammen

med Norsk Tjenestemannslag, El & It

Forbundet og Universitetet i Oslo som

samarbeidspartnere.

Markedsstyring uegnet

Fra innlederne var det ingen heiarop

for markedsorienterte styringsredskap

som New Public Management. Professor

Dag Wiese Schartum i avdeling for

forvaltningsinformatikk ved Universitetet

i Oslo sa det i klartekst:

– Min påstand er at vi i for liten

grad krever at teknologien skal være

tilpasset offentlig forvaltning. Mye

kommer fra business-sektoren. Teknologien

tar ikke hensyn til at det ikke

dreier seg om business, men om

offentlig forvaltning av norsk merke.

Han understreket behovet for at

forvaltningen preger teknologiutviklingen,

og da helst ved å utvikle egne

løsninger.

«Teknologien tar ikke

hensyn til at det ikke

dreier seg om business.»

Dag Wiese Schartum.

– Vi har en ekstremt lovstyrt forvaltning.

Derfor er det enklest å snekre

teknologien sammen fra grunnen av.

Det er også nødvendig for å automatisere

skatt, trygd, opptak til universitet

osv., sa professor Schartum.

Han pekte på behovet for journalføringssystemer

som støtter gjennomføring

av offentlighetsprinsippet.

– Offentlig postjournal er et eksempel

på å støtte gjennomføringen av

offentlighetsprinsippet i loven. Man

kan i større grad ha systemer og verktøy

for god etterleving av forvaltningsloven

til hjelp for de ansatte, sa Schartum,

som også vil ha systemer som

begrunner overfor mottaker at vedtak

er i samsvar med lovgivningen.

Styring av teknologibruk

Professor Schartum syns det er for

stor valgfrihet når det gjelder IKTbruk

i offentlig forvaltning. Det er i

større grad behov for å angi minstekrav.

Alle forvaltningsorgan har egne

internettsider, og noen elementer bør

være på alle nettsidene, mener Schartum.

Som kvalitetskrav peker han på

mulighet for interaktivitet, at skjema

bør kunne fylles ut på nettet, og at det

legges til rette for kontakt med rett

person.

– Når du styrer, ta utgangspunkt i

ankerfestene personvern, rettssikkerhet,

demokrati og medbestemmelse.

Det må ligge til grunn for utviklingen

av teknologi, nettsider, databaser og

beslutningssystemer. Når du spør om

hva som er viktig for rettssikkerheten

når du har automatisert beslutningene,

må du kanskje vektlegge annerledes.

Verken rettssikkerhet eller

personvern er gratis, men er en

kvalitet som gjerne skal ha en pris,

fastslår jussprofessoren.

Helhet før detaljer

– Hva er regjeringens framtidsbilde –

og fagbevegelsens? spurte Schartum

og fortsatte:

– Regjeringen og fagforeningene

More magazines by this user
Similar magazines