Fagbladet 2009 02 KON

fbdesken.com

Fagbladet 2009 02 KON

DEBATT

< SOLIDARITET

Kvekerhjelp

på Gaza

Under angrepene på Gaza nå i

januar ble sivile mål som barns

lekeområder, skoleanlegg og

barnehager angrepet. I nyhetene

ble det fortalt at halvparten av

ofrene av den israelske stats

krigføring var barn. Det minner

oss om hvor utsatt barn er i

krigsområder og hvor viktig det

er å beskytte barna og barnas

rettigheter. Ifølge FNs barnekonvensjon

har barn rett til hvile,

fritid og lek, og til å delta i kunst

og kulturliv. Men er det mulig å

gi barn en viss normal tilværelse

i urolige områder som Gaza?

Organisasjonen Palestinian

Early Childhood Education

Programme (PECEP), med

støtte fra Kvekerhjelp i Norge,

prøver å gi dem det ved å drive

13 store barnehager for 1700

barn. Barnehagene bidrar til å gi

barna trygghet og faste holdepunkter

i en dramatisk hverdag.

Her legger de stor vekt på lekens

betydning og barnas evne til

egenaktivitet, samtidig som

barnehagene arbeider systematisk

for å forberede barna best

mulig på skolen. Kvekerhjelp

støtter økonomisk PECEP med å

gi personalet pedagogisk kompetanse,

samtidig som de ser

betydningen av hjemmet som

læringsarena. For å legge til rette

for dette, har PECEP utviklet et

foreldreveiledningsprogram

rettet mot mødrene til barna.

Til forskjell fra Hamas sine

barnehager, er barna i PECEPbarnehagene

fri for religiøs og

politisk påvirkning. Grunnen til

det er at barnehagene legger stor

vekt på å utvikle toleranse og

allmenne humanistiske verdier.

Men mange av barna i barnehagene

har psykiske krigsskader

og sliter med angst og traumer.

Kvekerhjelp støtter personalet i

barnehagene med å gi dem

kompetanseheving for å møte

slike utfordringer.

Med dette innlegget oppfordrer

jeg alle Fagforbundets

medlemmer om å støtte Kvekerhjelp

og barnehagene i Gaza.

Spesielt vil jeg henvende meg til

alle som jobber i barnehager om

å vise sin støtte.

Jeg jobber selv i en barnehage

i Oslo og vet hvor viktig barnehagen

er for barns utvikling.

Barnehagen er et sted hvor barn

kan få utvikle seg kognitivt, sosialt

og motorisk, samtidig som

det er et sted hvor barn kan få

utforske og oppdage nye muligheter

for lek og utfoldelse.

Videre vil jeg påpeke at barnehagen

er et godt og trygt sted for

barna hvor vi voksne kan gi

barna all den oppmerksomhet

og omsorg de trenger.

Jeg oppfordrer herved alle

som bryr seg om barnas rettig-

heter og som verdsetter barnehagearbeid

til å gi sitt bidrag til

Kvekerhjelps barnehageprosjekter

i Gaza!

Send bidrag til konto 1254 20

08081!

Jeg er selv kveker, det vil si

medlem av Vennenes religiøse

samfunn. Jeg tror på alle

menneskers likeverd og rett til et

godt liv. Likeledes tror jeg på en

lengsel i alle etter å svare positivt

på det gode. Kvekerne er et religiøst

samfunn som har lang

tradisjon med fredsarbeid og

arbeid for menneskerettigheter.

Mange kjenner til kvekernes

viktige innsats mot slavehandel i

Amerika, og mange vet at

Kvekerhjelp i sin tid mottok

Nobels fredspris.

Kvekerne i Kvekerhjelp driver

ikke misjon, men er opptatt av å

vise gode handlinger mot våre

medmennesker. Mer informasjon

om Kvekerhjelp på

www.kveker.org/kvekerhjelp

Foran stortingsvalget i 2009 vil vi spørre de politiske partiene om hvordan de vil bidra til å skape et godt arbeidsliv. Nå kan

du være med å bestemme hvilke saker som er viktige for at du skal ha en god og trygg arbeidsplass. Hva mener du skal

være LOs viktigste krav til politikerne for et godt arbeidsliv? Si din mening og bli med i debatten.

Navn (fornavn og etternavn)*

Postnr (passord) Poststed *

Postnummer *

* Må fylles ut

E-post

Forbund*

E-POST:

debatt@lo.no

SEND DIN

MENING PÅ SMS:

send “lo”


til 2030

FAKS:

23 06 20 01

More magazines by this user
Similar magazines