Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

visit.johansen.net

Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

Områdekategori

Skilt og reklame-

typer

28

Reklameomr. XS:

Sårbare områder

Reklameomr. S:

Boligdominerte

områder

Leskur med reklame X

(innvendig belyst

reklame med tosidig

reklameflate. Noen

reklamevitriner

plassert på tvers ,

andre i bakvegg)

Reklameområde M:

Blandede områder

X

(innvendig belyst

reklame med tosidig

reklameflate. Noen

reklamevitriner

plassert på tvers ,

andre i bakvegg)

Reklameområde L:

Næringsdominerte

områder

X

(innvendig belyst

reklame med tosidig

reklameflate. Noen

reklamevitriner

plassert på tvers ,

andre i bakvegg)

Takreklame X

f eks. i

Gavlreklame X

Som boards

X

Veggmaleri på

Schous plass og

belyst reklameboards

Stortingsgate,

X

belyst reklame-

boards

Skilt- og reklameplan for Oslo

Reklameområde XL:

Områder med høy

nærings- og publikumsaktivitet

X

(innvendig belyst

reklame med tosidig

reklameflate. Noen

reklamevitriner

plassert på tvers ,

andre i bakvegg)

X

f eks. på Major-

stuen, ved Oslo S,

Carl Berners plass

X

belyst reklame-

Fasadereklame X X X X

Bevegelig reklame/

storskjerm

Temporær reklame som tillates:

Horisontale og

vertikale bannere

Definisjoner:

FSU: Reklamevitrine med tosidig reklameflate.

Eurosize: Reklameflate på ca. 1,2 x 1,8m.

Temporær reklame godkjennes i utgangspunktet ikke, men det tillates

annonsering av kultur- og idrettsarrangementer

boards

X

Similar magazines