Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

visit.johansen.net

Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

6.4 Planens / retningslinjenes materielle virkeområde

De foreslåtte retningslinjene behandler kun den del av skilt- og reklame som faller inn under

pbl’s virkeområde. Det vil dermed være flere typer skilt og reklame som ikke vil bli behandlet

etter de retningslinjene som foreslås. Dette gjelder bl.a.:

• Gateskilt; både frittstående og på bygningsfasader

• Offentlige veiskilt; både permanent og midlertidig skilting

• Løsfotreklame; for eksempel reklame som settes på fortauet om morgenen og tas inn om kvelden

• Reklame på buss, trikk, taxi, biler, sykler og lignende

• Reklame inne i bygg; for eksempel inne på kjøpesentra, på stasjonsområder, på kommunale

bygninger

• Lydreklame

• Lysprojiserende reklame

• Vimpler og flagg

Videre gjøres det oppmerksom på at det med hjemmel i plan- og bygningsloven kan stilles krav

til hvor skilt- og reklame plasseres og hvordan skiltene og reklamen utformes, men det er ikke

hjemmel i det lovverket til å stille krav til hvilke produkter det tillates å reklamere for.

I Oslo er det inngått avtaler om reklamefinansierte bymøbler. Skilt- og reklameplanen behandler

ikke disse privatrettslige avtalene. Byråden vil fremme en egen sak om forholdet til de inngåtte

avtalene.

Skilt- og reklameplan for Oslo 33

Similar magazines