Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

visit.johansen.net

Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

Innhold

1. Forord ................................................................................................................................ 1

2. Sammendrag ..................................................................................................................... 3

3. Planens formål .................................................................................................................. 7

3. Hensikten med skilt- og reklameplan ......................................................................... 7

4. Utfordringer og mål for Oslos skilt- og reklamepolitikk ....................................................... 8

4. Overordnede hensyn ................................................................................................. 8

4.2 Næringslivets behov ................................................................................................. 9

4.3 Fellesskapets hensyn og behov ...............................................................................

4.4 Estetiske behov ...................................................................................................... 2

4.5 Hovedutfordringer .................................................................................................. 3

4.6 Mål for Oslos skilt- og reklamepolitikk ..................................................................... 3

5. Reklamens utvikling og rolle ............................................................................................ 15

5. Definisjon av ulike typer skilt og reklame .................................................................. 5

5.2 Historisk tilbakeblikk .............................................................................................. 22

5.3 Dagens status ......................................................................................................... 24

6. Planens juridiske forankring ............................................................................................ 29

6. Lovverk om reklame ................................................................................................ 29

6.2 Planens juridiske forankring .................................................................................... 30

6.3 Saksbehandlingsregler for skilt- og reklameinnretninger .......................................... 3

6.4 Planens / retningslinjenes materielle virkeområde ................................................... 32

7. Planforslaget ................................................................................................................... 34

7. Planens struktur ..................................................................................................... 34

7.2 Rammer for bruk av ulike skilt- og reklametyper ........................................................ 34

7.3 Planens hovedinnhold ............................................................................................ 37

7.4 Retningslinjer for skilt- og reklame i Oslo med hjemmel i plan- og bygningsloven § 74 nr. 2 45

7.5 Saksbehandling skilt og reklame ............................................................................. 53

8. Endring av vedtekt til plan- og bygningslovens § 107 ...................................................... 54

8. Dagens vedtekt ....................................................................................................... 54

8.2 Forslag til ny vedtekt til § 07 .................................................................................. 55

9. Forslag til oppfølgingstiltak ............................................................................................. 56

Vedlegg A. Innbyggerinitiativet mot lysreklametårn ............................................................ 57

Vedlegg B. Kart over reklameområdene ................................................................................ 66

2

Skilt- og reklameplan for Oslo

Similar magazines