Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

visit.johansen.net

Skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende ...

Område med

høy nærings- og

publikumsaktivitet.

Oslo S

Område med

høy nærings- og

publikumsaktivitet.

Majorstuen

kollektivknutepunkt

Karl Johans gate og Stortingsgata inngår som en del av reklame-området. For dette området er

det utarbeidet Estetisk plan 2005 som inneholder bl.a. ”10 bud” som premisser for estetisk

utforming. Disse budene er, etter en revisjon, lagt til grunn for egne retningslinjer for Karl Johans

gate og Stortingsgata.

Leskur og bysykkelstativ med reklame tillates.

Reklameområde XL: Områder med høy nærings- og publikumsaktivitet

Kjennetegn:

Fire utvalgte områder med høyt kollektiv-, publikums- og næringsaktivitetsnivå.

Disse områdene er:

Oslo S, Majorstuen kollektivknutepunkt, Carl Berners plass, Gullhaug torg

En bærekraftig byutvikling for Oslo følger de europeiske strategiene for en ”flerkjernet bystruktur”

og ”kompaktby konseptet”. Næringsutvikling skal særlig skje på områder der byen møter

regionen kommunikasjonsmessig. Nye arbeidsplasser skal gjøres tilgjengelige som del av

det regionale arbeidsmarkedet dvs. med jernbanen og T-banen som ryggrad. Sentrum er det

området som har best regional tilgjengelighet og bekrefter sin posisjon som et ledende urbant

kjerneområde. Oslo S utgjør toppen av et regionalt knutepunkthierarki. For øvrig er områdene

Majorstuen og Carl Berner viktige knutepunkter, mens Gullhaug torg kan bli det etter hvert.

Siden disse områdene bl.a. ligger ved den fremtidige T-baneringen, har de potensial til å innta

en viktig lokal eller regional betydning både rent estetisk, trafikalt og funksjonelt. Et visuelt

mangfold i disse næringsmessige tyngdepunktene bør også kunne inkludere et mangfold av

Skilt- og reklameplan for Oslo 43

Similar magazines