Faglig ambisiøs Faglig tydelig - Virke

virke.no

Faglig ambisiøs Faglig tydelig - Virke

Apotek som viktig

helsetjeneste leverandør

Margrethe Sunde

Fagdirektør Boots Norge, MSc.Pharm.


Apotek er lavterskel helsetjeneste

• Svært høy tillit i befolkningen – i et deregulert kompetitivt marked !

• Autorisert helsepersonell – høy faglig kompetanse

• Strenge krav til kvalitet og dokumentasjon

100

80

60

40

20

0

Tillit til apotek over tid

78 76

68 74 74 77 75 80 76 76 76 78 76 78 78 80 78 77

nov.02

mai.03

nov.03

jun.04

des.04

jun.05

nov.05

mai.06

nov.06

apr.07

nov.07

mai.08

nov.08

mai.09

nov.09

mai.10

nov.10

mai.11


Faghandel i takt med sin tid


Standardisert faglig rådgivning & salg


Nasjonal folkehelsekampanje !

7


”Jeg vil sjekke deg”

• Samtidige aktiviteter i alle Boots apotek

• Fokus på 5 hjertesunne levevaner

– Kundedialog – aktiv veiledning fra helsepersonell

– Kjenner du ditt kolesterolnivå ?

– Gratis måling av totalkolesterol

• Overveldende respons !

• Naturlig og etterspurt

LEON: mer helse for hver krone


Hva fant vi i Boots apotek…?

Alle aldre benyttet helsetjenesten i Boots

apotek – noen flere kvinner enn menn.

1/3 av kundene ble rekruttert i apotek – ut

over det var annonsene mest effektivt.

De hadde tilfredsstillende eller svakt forhøyet

kolesterol. Økt bevissthet - ingen frykt og bekymring.

96% svært glad for at måling av kolesterol og

veiledning ble tilbudt i Boots apotek.


Boots apotek satt hjertehelse på agendaen !

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

34

2632

3058

34

1828

25

27

24 24

2416

2538

23

2106

2413

26

2294

1325

05.mai 06.mai 07.mai 09.mai 10.mai 11.mai 12.mai 13.mai 14.mai 16.mai

Tor Fre Lør Man Tir Ons Tor Fre Lør Man

18

799

25

40

35

30

25

20

15

10

5

0


Et ubrukt potensial !

• Standardisert produsentuavhengig informasjon til over 30 millioner

kunder i året. Fokus på riktig og rasjonell legemiddelbruk.

• Nesten 25 000 målte kolesterol i Boots apotek under Hjerteuka 2011

• Føflekkskanning i Boots apotek redder liv !

– Avansert teknologi knytter lege og pasient tettere ved bruk av apotek


…fremtiden krever innovasjon og

samhandling. Vi både vil og kan !

Takk for oppmerksomheten

More magazines by this user
Similar magazines