(Microsoft PowerPoint - CLEAN BALTIC SEA SHIPPING - CNSS - 22 ...

cnss.no

(Microsoft PowerPoint - CLEAN BALTIC SEA SHIPPING - CNSS - 22 ...

CLEAN BALTIC SEA SHIPPING

(CLEANSHIP)

Orientering om CLEANSHIP

Møte i Clean North Sea Shipping

Bergen 22.-23.11.2011

Per Gisle Rekdal

Oslo Havn KF

1


INTERREG IVB-prosjekt

CLEAN BALTIC SEA SHIPPING

Clean Baltic Sea Shipping

(Cleanship)

og

Oslo Havn

Forventninger og utfordringer

2


Cleanship

• Mål for og forventninger til prosjektet

– En felles strategi for en renere skipsfart i Østersjøen og

tilstøtende sjøområder ved:

• Reduserte utslipp til luft i havn ved landstrøm

• Reduserte utslipp underveis

• Etablering av mottak av avfall, gråvann fra

passasjerskip etc

• Bruk av mindre forurensende bunkers (eks. LNG)

• Hvorfor er Oslo Havn med

• Hva har vi å lære?

• Hva håper vi å oppnå

3


Oslo Havns mål

• Oslo havn er en byhavn med miljømessige

utfordringer.

• Oslo Havn KF har laget en overordnet miljøplan for

all virksomhet innen havneområdene

• Havnene som deltar i Cleanship har

sammenfallende utfordringer

• Det er behov for felles strategi for løsninger på

miljøutfordringene i havnene i regionen

• Dette kan oppnås gjennom samordning i Cleanship

4


Oslo Havns fokus

• Bystyrevedtak om landstrøm til skip i Oslo havn

– Landstrøm i Oslo havn er derfor et

pilotprosjekt i Cleanship

• Forventet krav om levering av gråvann i land.

– Anlegg for mottak må etableres i Oslo havn

(Allerede krav til cruise- og passasjerskip i

Østersjøen)

• Forbedrede løsninger for mottak av avfall

5


Litt om Landstrøm

6


Kan dette være Landstrøm?

Gode tilbud på Clas Olsson

Da er vel saken løst eller?

7


Kanskje for noen ---

• Men ikke for våre kunder

8


Dette er marinens løsning

9


”Europeisk” løsning

Landstrøm i ”prinsippet”

”Amerikansk” versjon

10


Det trengs mye strøm!

• Landstrøm til de store passjerfergene dreier seg

om store mengder kraft

– Opp til 4,5 Mw/h som tilsvarer 500-600 boliger

• Det må være praktisk å bruke slik at ikke hele

landligget går med til å koble til og fra

landstrøm

– Det må derfor være høyspent

– Det må være sikkert for mannskapene

– Krever optimal leveringssikkerhet

11


Color Lines terminal i Oslo havn

Onshore Power Supply

– The Oslo Pilot

12


Color Magic

13


The Terminal

14


The Mayor of Oslo made the ”connection”

10.10.2011

15


Shore side installation

16


The plug plugged

17


http://youtu.be/keLi08R7vik

18

More magazines by this user
Similar magazines