Hvordan møte kravene til arkivfunksjonen kompetansemessig?

arkivrad.no

Hvordan møte kravene til arkivfunksjonen kompetansemessig?

Hvordan møte kravene til

arkivfunksjonen

kompetansemessig?

• Norsk Tippings møte med arkiv anno 2011


Kort om meg

Gift med Trond

Mamma til Johannes

Utdannet allmennlærer og arkivar

Arkivleder i Norsk Tipping siden 1.10.2009

Norsk Tipping, Hamar,

25.10.2011


Drømmefabrikken…

”Vi gir drømmen en sjanse!”

Norsk Tipping, Hamar,

25.10.2011


Om Norsk Tipping

Statlig heleid aksjeselskap / Privatarkiv

ca. 375 ansatte

Tredelt oppdrag:

– Å tilby ansvarlige spill

– Å tilby underholdende spill

– Å skape overskudd til gode samfunnsnyttige tiltak

Til fordeling: 3,425 mrd

– 1 558 400 000 til idrett (45,5%)

– 1 250 100 000 til kultur (36,5%)

– 616 500 000 til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18%)

Målsetting 2012: 4 mrd i overskudd fra 2 mill spillere

Norsk Tipping, Hamar,

25.10.2011


Regnskap/Lønn/Arkiv

Kommunikasjon og

samfunn

NORSK TIPPING AS

Økonomi/Finans

Adm. dir.

Strategi/Juridisk/

Eiendom/Innkjøp

HR

Handel og

merkevare Interaktiv Spillproduksjon Prosjekt

Norsk Tipping, Hamar,

10.2.2011 4


Bakgrunn

Dokumenthåndtering, sporbarhet og åpenhet

Mål

– Anskaffe og implementere elektronisk dokumenthåndteringssystem innen

31.12.2010

Noark 5

Norsk Tipping, Hamar,

25.10.2011


360° i Norsk Tipping

2011: Public 360°

1970 2010: Manuelt papirarkiv

Norsk Tipping, Hamar, 25. oktober 2011 6


Bygge struktur og kultur

Opplæring

Implementeringsplaner

Lederoppfølging

Workshops

– Bygge struktur

– Bygge kultur

Superbrukere

Felles filområde fryses

Møte organisasjonen der den er!

Norsk Tipping, Hamar,

25.10.2011


Hvordan bygge kompetanse internt?

Strategi

Forankring og lederansvar

Øke bevissthet

Kommunikasjon

Rolle/ansvar

Nyansatte

«Stå i det»

Norsk Tipping, Hamar,

25.10.2011


Gevinsten kommer ikke av seg selv…

Norsk Tipping, Hamar,

25.10.2011

More magazines by this user
Similar magazines