Tingbogudskrift

rudersdalmaeglerne.dk

Tingbogudskrift

TINGBOGSATTEST

Udskrevet: 13.02.2013 16:25:00

EJENDOM:

Adresse: Rønnebærvej 80

2840 Holte

Samlet areal: 1385 m2

Heraf vej: 0 m2

Appr.dato: 23.02.1952

Landsejerlav: Dronninggård, Ny Holte

Matrikelnummer: 0001add

Areal: 1385 m2

Heraf vej: 0 m2

Retskreds: 0004

ADKOMSTER

DOKUMENT:

Dokument type: Skøde

Dato/løbenummer: 16.09.1980-23009-04

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

ADKOMSTHAVERE:

Navn: Rasmus Nonnegård-Pedersen

CPR: 011241-****

Ejerandel: 1 / 1

KØBESUM:

Kontant købssum: 935.000 DKK

Købesum i alt: 935.000 DKK

HÆFTELSER

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 12.07.2012-1003705470

Prioritet: 8

Dokument type: Realkreditpantebrev

13.02.2013 16:25:00 Side 1 af 5


Hovedstol: 1.277.000 DKK

Rentesats: 3 %

Låntype: Obligationslån

Særlige lånevilkår: Mulighed for afdragsfrihed

KREDITORER:

Navn: TOTALKREDIT A/S

CVR: 21832278

DEBITORER:

Navn: Rasmus Nonnegaard-Pedersen

CPR: 011241-****

BETALT

TINGLYSNINGSAFGIFT:

3.100 DKK

SERVITUTTER

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 29.07.1903-2190-04

Prioritet: 1

Dokument type: Anden Servitut

OGSÅ LYST PÅ:

Antal: 296

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

Filnavn: 4_M_571

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst

Dok om ændr af påtaleret mv

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 22.12.1915-4198-04

Prioritet: 2

Dokument type: Anden Servitut

13.02.2013 16:25:00 Side 2 af 5


OGSÅ LYST PÅ:

Antal: 426

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

Filnavn: 4_A_617

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst

Udstykning. EJ I AKT!

SKAL BESTILLES PÅ LANDSARKIVET

.

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 20.09.1916-3954-04

Prioritet: 3

Dokument type: Anden Servitut

OGSÅ LYST PÅ:

Antal: 414

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

Filnavn: 4_E_550

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst

Dok om udstykning

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 29.06.1921-2078-04

Prioritet: 4

Dokument type: Anden Servitut

OGSÅ LYST PÅ:

Antal: 17

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

13.02.2013 16:25:00 Side 3 af 5


Filnavn: 4_C_14

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst

Dok om bygningsafstand

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 28.01.1939-16244-04

Prioritet: 5

Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

Filnavn: 4_C_125

LEDNINGER:

ANDET:

TILLÆGSTEKST:

Forsyning / afløb

Andet

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 08.01.1986-820-04

Prioritet: 6

Dokument type: Anden Servitut

OGSÅ LYST PÅ:

Antal: 479

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

Filnavn: 4_A_649

Tillægstekst

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

13.02.2013 16:25:00 Side 4 af 5


TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst

Lokalplan nr. 62

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 08.03.2007-6897-04

Prioritet: 7

Dokument type: Anden Servitut

OGSÅ LYST PÅ:

Antal: 9071

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

Filnavn: 4_AP_349

FORSYNINGSPLIGT:

TILLÆGSTEKST:

Tilslutningspligt

Tillægstekst

Dok. vedr. tilslutningspligt til naturgas

ØVRIGE OPLYSNINGER

EJENDOMSVURDERING:

Ejendomsværdi: 4.800.000 DKK

Grundværdi: 3.605.300 DKK

Vurderingsdato: 01.10.2011

Kommunekode: 0230

Ejendomsnummer (BBR-nr.): 006054

INDSKANNET AKT:

Filnavn: 4_AM_666

13.02.2013 16:25:00 Side 5 af 5

More magazines by this user
Similar magazines