Referat FGL møde den 4. marts 2010 - Spejdernet

nn.spejdernet.dk

Referat FGL møde den 4. marts 2010 - Spejdernet

KFUM-Spejderne Rakkeby

Rakkebyvej 256

9800 Hjørring

Email:Rakkeby@KFUMScout.dk

Indbydelse til

Forældreforening-, grupperåd- og ledermøde

TORSDAG den 4. marts 2010 i Spejdergården

Det er aftalt med Marianne og Birgit at Forældre- og venneforening samt

Grupperådet mødes kl. 18.30 til ”formøde” hver for sig.

1) Velkomst til FGL møde kl. 20.10

2) Valg af ordstyrer

3) Grupperåd (konstituering) ansvarsfordeling – folk til skovlaug

4) Kort orientering fra enhederne herunder antal medlemmer i enhederne til

kvartalsindberetning

5) Gruppelederinformation

6) Forældre- og Venneforening, (konstituering), ansvarsfordeling – folk til skovlaug

7) til og fra hjemmeside

1. Vi skal allerede nu til at arbejde med datoer til den nye årsplan

2010-2011, er der kendte datoer? Udlejning Spejdergård, arrangementer mv. –

hvilke ting skal Helge have i aktivitetskalender.

2. Loppemarked den 11. april

3. Sct. Georgsdag den 22. april en fra grupperåd til at være ”praktisk gris” for

noget indkøb og hjælp til oprydning samme aften.

KAFFE HERUNDER ifølge årsplan er det Forældreforening der sørger for fortæring.

8) Eventuelt

Afbud til Peter psj@landbonord.dk eller

Birgit Simonsen, birgit.simonsen1@skolekom.dk eller

Marianne Raabjerg, mmc@pmu.dk

www.spejdernet.dk


KFUM-Spejderne Rakkeby

Rakkebyvej 256

9800 Hjørring

Email:Rakkeby@KFUMScout.dk

Indbydelse til

Forældreforening-, grupperåd- og ledermøde

TORSDAG den 4. marts 2010 i Spejdergården

Det er aftalt med Marianne og Birgit at Forældre- og venneforening samt

Grupperådet mødes kl. 18.30 til ”formøde” hver for sig.

1 Velkomst til FGL møde kl. 20.26

2 Valg af ordstyrer – Birgit

3 Grupperåd (konstituering) ansvarsfordeling – folk til skovlaug – Birgit fortæller om

distriktrådsøde i januar. Fortæller om gode kursus. Birgit har været til folkeoplsningsudvalg, og Ib Rævdal blev

valg som repræsentant. Birgit uddeler papirer fra Hjørring kommune om hjælp fra Hjørring kommune. Der skal

tænkes kreativt når der skal ansøges.

Meld tilbage til Marianne omkring ønsker til spejdergården. – Shelter, lys, brændeskur.

Birgit er blevet spurt, fra et menighedsrådsmedlem ang en ungdomsgudstjeneste. Kan evt være en gensyns –

korpslejr.

Poul S snakker med Per Højen, ang orkester.

Fastelavnsfest blev afholdt, tønderne skal være bedre næste år. Tønderne skal forstærkes.

4 Kort orientering fra enhederne herunder antal medlemmer i enhederne til

kvartalsindberetning

Bæverne: En god fok på 6, der kommer hver gang, og det er rigtig hyggeligt.

Ulve: 17 ulve, en god flok der møder flot frem.

Junior: Der er 4, og der er styr på sagerne, og de holder sommerferie et sted i nærheden.

De har ikke lyst til Korpslejr.

Trop: Spejderne møder fint. 5 styk, og 4 skal med på korpslejr. Har en senior. Henrik

holder pause, og skal med på korpslejr.

5 Gruppelederinformation Informationer omkring Muslejr – der skal forhåndstilmeldes.

Der skal laves brændes. Der skal flækkes brænde. Lederne har med hjemmefra. Der skal

gerne fældes lidt træer på Vest siden af spejderhuset. Der skal også tyndes ud i

nåletræerne lige før hyggeplads. VIGGO ER UDNÆVNT TIL BÆNDEANSVARLIG..

6 Forældre- og Venneforening, (konstituering), ansvarsfordeling – folk til skovlaug

fortsætter som hidtil. Der skal søges penge til gulvtæppe, der er arbejdsdag d. 13 maj.

jannie Jensen, kommer stærkt tilbage efter sommerferien. Der søges fonde til forbedringer

af huset.

6 til og fra hjemmeside – tilmelding til spejderliljen bliver over hjemmesiden. Tjek den ud

og se alle de nye billeder.

Der skal arbejdes mere på at få hjemmesiden kendt. Med tiden skal alle sedler kun være

på hjemmesiden.

1. Vi skal allerede nu til at arbejde med datoer til den nye årsplan

2010-2011, er der kendte datoer? Udlejning Spejdergård, arrangementer mv. –

hvilke ting skal Helge have i aktivitetskalender.

1 og 20 maj 2011 er udlejet.

2. Loppemarked den 11. april - fra kl. 10-13

www.spejdernet.dk


KFUM-Spejderne Rakkeby

Rakkebyvej 256

9800 Hjørring

Email:Rakkeby@KFUMScout.dk

Skal være i laden og udenfor, samt småting og loppe cafe i spejderhuset. Der skal være

noget børn.

Børneloppemarked. Så kan de kan komme med deres egen ting og sælge. Stande sælges.

Sjippe sponsor løb. Skal afholdes omkring middag. Spejdertivoli.

Der skal tænkes i fremtiden, sådan at arrangementer ikke ligges en torsdag.

3. Sct. Georgsdag den 22. april en fra grupperåd til at være ”praktisk gris” for

noget indkøb og hjælp til oprydning samme aften.

KAFFE HERUNDER ifølge årsplan er det Forældreforening der sørger for fortæring.

9) Eventuelt Godnat

www.spejdernet.dk