Det er kunden som er sjefen - Foreningen Norske Låsesmeder

ny.norskelasesmeder.no

Det er kunden som er sjefen - Foreningen Norske Låsesmeder

Tor Sørnes, oppfinner og låsentusiast, forteller:

Testing av TrioVing

VingCard lås

For femti år siden var kravene til lås noe annerledes enn i dag. Det var få standardiserte metoder

for testing, og de som var, virket temmelig primitive. I USA var hovedkriteriet for test mot

innbrudd spark mot dør, utført av en mann på 90 kilo. Antall spark med stor støvel ble bokført

og vurdert.

Her hjemme testet TrioVing lås og beslag

ved å installere det på ungdomsskoler,

holdt det der, så holdt det overalt.

Tromsø hadde også ord på seg for å være

et godt sted for testing i praksis. Det ble

sagt at Tromsøværinger kunne være både

hardhendte og løsslupne når de kom

hjem fra overvintring på Svalbard.

Lystige tunger sa at om en skulle se om en

lås var idiotsikker, så skulle man prøve

den i Sverige. Vi tør ikke spøke med det

nå lenger.

Tingene har etter hvert blitt mer kompliserte,

kjeltringer mer avanserte og samfunnet

mer byråkratisert. Alt skal nå

dokumenteres, verifiseres og garanteres.

Så nå tester vi med mekanikk, og testresultatene

blir registrert av computere og

kontrollert ved hjelp av ISO 9000 kvalitetsikringsstandard.

Protokollen fra testingen

blir inspisert av Norsk Veritas.

Men teknologien må overvåkes. Også

den kan svikte. Geir Spydevold, leder av

Teknologien må overvåkes; også den kan

svikte. Geir Spydevold og hans stab har den

klassiske rollen som ”vokternes vokter”.

Dpt. Head Test Lab, og hans stab er derfor

de som innehar den klassiske rollen

som ”vokternes vokter”.

Krav til lås

En låsefabrikk som driver seriøst og har

kunder verden over, er nødt til å teste sine

produkter grundig. Dagens samfunn har

lover og regler som beskytter forbrukerne

mot dårlige produkter. Vi har lover som

går på brannkrav, innbruddsikkerhet og

produktenes levetid. Lovene dekker

områder som produktansvar og garantitid.

TrioVing/VingCard har deltatt i

arbeidsgrupper, både nasjonalt og internasjonalt,

med å utforme lover og forskrifter

på dette området. Forskrifter om

omkodbare låser i hoteller er nå kommet

i enkelte stater, nettopp takket være innsatsen

fra VingCard.

Generelt sett kan vi si det slik:

Krav som gjelder beskyttelse av liv er

fastlagt i lov; det er i hovedsak brann.

Krav som gjelder ting er fastlagt av standarder;

det gjelder innbrudd.

I tillegg har vi et sivilrettslig krav til produktansvar

og garanti.

Vi kan ikke gå inn på alle krav vi tester

produktene for i denne artikkelen. Det

ville bli for omfattende. Men vi kan

ramse opp noen. Det aller viktigste er

Norsk Standard, den er jo nå tilnærmet

lik i hele Skandinavia. Slitasjemessig krever

låsen 200.000. åpninger. Låssylindre

varierer litt mer i kravene, men et generelt

minimumskrav for funksjon og slitasje er

50.000 låsninger.

Testing

Vi tester lås for EURO markedet vesentlig

etter DIN (Deutche Industrie Normen)

samt også nye EU-standard krav. De kan

avvike litt fra Norsk Standard – foreløpig.

DIN krever at låsen holder 500.000

åpninger. For verden for øvrig tester vi etter

USA’s standard krav. ANSI (American

National Standard Institute) som er anerkjent

i de fleste land. Slitasjemessig er

ANSI-kravene 800.000 åpninger.

Vårt testlaboratorium er utstyrt for og

tester for påkjenninger som følger:

- Slitasje

- Klima

- Styrke

- Brann

- Vibrasjon

- Salttåke

- Luftkondisjonering

- Elektriske EU-krav

Vi tester ikke alle låser for alle påkjenninger.

For lås til maritimt bruk, og/eller

nær ekvator, tester vi for klima og salttåke.

Til denne testen har vi et eget rom

hvor låsen står plassert mellom to ulike

atmosfæretrykk, temperaturer og klima.

Dette er for ”Miami-klima”.

De som er litt eldre husker kanskje da

oljeplattformen Aleksander Kielland gikk

rundt. Den lå et års tid opp ned i

Nordsjøen, før den ble slept til lands og

snudd. Vi tok vare på en av låsene – den

fungerte fremdeles etter et år under vann!

Det mest omfattende testutstyret brukes

på låsemekanismen i VingCard låsen. Her

har vi en testrigg med 100 låseenheter

som går kontinuerlig overvåket av en

computer (PC).

TrioVing og VingCard tar sitt produktansvar

alvorlig. Vi tester alltid tilfeldig

utplukkede prøver tatt fra produksjonen.

Vi erkjenner at ingen produksjon er feilfri

– ikke engang Vårherre klarer det. Vårt

motto er derfor: Det er billigere å reparere

låsen før den er solgt enn etter den er

tatt i bruk av kunden.

28 LÅSESMEDEN 2-2004

More magazines by this user
Similar magazines