Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Lov 17.06.2005 nr. 62

om arbeidsmiljø, arbeidstid

og stillingsvern mv.

(arbeidsmiljøloven).

Ajourført med endringer, senest ved lov 19.06.2009

nr. 83 fra 26.06.2009.

113

More magazines by this user
Similar magazines