Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Tilleggsavtale II Avtale om likestillingsarbeid ................................ 60

Tilleggsavtale III Avtale om opplæring i verne- og miljøarbeid

i virksomhetene for verneombud og medlemmer

i arbeidsmiljøutvalg (AMU) .................................... 62

Tilleggsavtale IV Rammeavtale og teknologisk utvikling og

datamaskinbaserte systemer .............................. 65

Tilleggsavtale V Avtale om kontrolltiltak i bedriften ........................ 69

Tilleggsavtale VI Retningslinjer for bruk av arbeidsstudier................ 70

Tilleggsavtale VII Rammeavtale om systematisk arbeidsvurdering

som grunnlag for fastsettelse av differensierte

lønninger ............................................................ 74

Tilleggsavtale VIII Avtale om europeisk samarbeidsutvalg eller

tilsvarende samarbeidsformer .............................. 76

12

More magazines by this user
Similar magazines