Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

lovens kapittel 10 tre i kraft 1 jan 2011 (ifølge departementet er denne

utsatte ikrafttredelsen ikke lenger aktuell etter at bestemmelsene ble

endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 med ikrafttreden 1 jan 2006), § 10–2

første, andre og fjerde ledd trådte likevel i kraft 1 jan 2006. – Ikrafttreden

for § 2–4 fastsettes senere (dog virker det som § 2–4 er ment satt i kraft

idet den ble endret ved lov 1 des 2006 nr. 64, i kraft 1 jan 2007 iflg. res.

1 des 2006 nr. 1324).

§ 20-2 Overgangsbestemmelser

Forskrifter gitt i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og

arbeidsmiljø mv. skal gjelde inntil annet er bestemt.

§ 20-3 Endringer i andre lover

Fra lovens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre lover: – – – 1

1 Utfyllende liste over endringer i andre lover er å finne på www.lovdata.no

179

More magazines by this user
Similar magazines