Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Innholdsfortegnelse

Kap. I Alminnelige bestemmelser .............................................. 183

§ 1 Lovens formål ................................................................ 183

§ 2 Hvem loven omfatter........................................................ 183

§ 3 Lovens ufravikelighet ...................................................... 183

§ 4 Opptjeningsår og ferieår .................................................. 183

Kap. II Feriefritiden .................................................................... 184

§ 5 Feriefritidens lengde ...................................................... 184

§ 6 Feriefastsetting, endring og erstatning .............................. 185

§ 7 Tiden for ferie.................................................................. 185

§ 8 Ferieavvikling i oppsigelsestid .......................................... 186

§ 9 Ferieavvikling under sykdom, permisjon, arbeidskamp mv... 186

Kap. III Feriepenger .................................................................... 188

§ 10 Beregning av feriepenger.................................................. 188

§ 11 Utbetaling av feriepenger ................................................ 189

Kap. IV Forskjellige bestemmelser .............................................. 191

§ 12 Virksomheten skifter eier ................................................ 191

§ 13 Veiledning ...................................................................... 191

§ 14 Erstatning ...................................................................... 191

§ 15 Adgang for Kongen til å fastsette lengre ferie.................... 191

§ 16 Ikrafttreden .................................................................... 191

§ 17 Overgangsregler .............................................................. 191

§ 18 Oppheving og endring i andre lover .................................. 191

182

More magazines by this user
Similar magazines