Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

§ 34 Partenes representanter .................................................. 213

§ 35 Megling og meglingsforslag mv. ........................................ 213

§ 36 Meglingens slutning.......................................................... 215

§ 37 Senere vedtagelse av et meglingsforslag ............................ 215

§ 38 Gjenoptagelse .................................................................. 215

§ 39 Anke ................................................................................ 215

Kap. IV Straffebestemmelser........................................................ 216

§ 40 Opphevet ........................................................................ 216

§ 41 Fornærmelig adferd mv. .................................................... 216

§ 42 Brudd på taushetsplikt mv. .............................................. 216

§ 43 Fravær mv. ...................................................................... 216

§ 44 Ansvar for anke................................................................ 217

Kap. V Slutningsbestemmelser.................................................... 217

§ 45 Saksomkostninger............................................................ 217

§ 46 Lønninger mv. .................................................................. 217

§ 47 Lovens ikrafttreden .......................................................... 218

195

More magazines by this user
Similar magazines