Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

2. Arbeidsrettens leder og riksmeglingsmannen skal ha fast årlig lønn.

Kretsmeglingsmennene skal enten ha fast årlig lønn og et honorar

bestemt av vedkommende regjeringsdepartement for hver enkelt sak

eller en fast årlig lønn alene.

De øvrige medlemmer av Arbeidsretten og de særskilt for hvert tilfelle

opnevnte meglingsmenn tilståes honorar for hver sak av vedkommende

regjeringsdepartement. Medlemmene av Arbeidsretten kan også tilståes

fast lønn. Godtgjørelsen til meddommere i saker som behandles av

tingrett efter denne lov, fastsettes efter § 105 a i domstolsloven.

3. Under reiser har medlemmer av Arbeidsretten og meglingsmennene

krav på skyss og kostpenger etter bestemmelser fastsatt av departementet.

For tingrettssaker efter denne lov får rettens leder og meddommerne

skyss- og kostpenger efter de regler som ellers gjelder for slike

saker.

Endret ved lover 19 juni 1931 nr. 9, 6 juli 1933 nr. 8, 28 mai 1937 nr.

3, 12 des 1947 nr. 1, 17 des 1982 nr. 86, 14 juni 1985 nr. 71, 28

april 2000 nr. 34 (i kraft 1 juli 2000 iflg. res. 28 april 2000 nr. 366),

14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr.

1416), 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003

nr. 712), 17 juni 2005 nr. 60 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005

nr. 633).

§ 47 Lovens ikrafttreden

1. Denne lov trer i kraft straks. Fra samme tid opheves – – –

2. Fra 1 juli 1927 skal følgende paragrafer lyde så: – – –

218

More magazines by this user
Similar magazines