Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Hvis du overtrer vegtrafikkloven

og trafikkreglene risikerer du

å bli straffeforfulgt, og du risikerer

å få beslaglagt førerkortet

Det er viktig å skille mellom

1. straffesaken

2. førerkortbeslaget

Straffesaken blir gjerne avgjort med et tilbud om forelegg når saken er ferdig

etterforsket.

Under etterforskningen av en sak har politiet rett til å beslaglegge førerkortet.

Det er dette som vil bli behandlet i denne brosjyren.

1. «Når uhellet er ute»

Politiet beslutter på stedet om førerkortet skal beslaglegges eller ikke.

Dersom beslag besluttes, blir du spurt om du samtykker i beslaget.

Du har to muligheter:

1. Dersom du samtykker i beslaget, kan politiet beholde førerkortet så

lenge etterforskningen pågår.

2. Dersom du ikke samtykker, må politiet, dersom de mener det er grunnlag

for fortsatt beslag, oversende saken til forhørsretten innen tre uker

etter at førerkortet ble beslaglagt.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Tre-ukers fristen regnes

da fra dagen samtykket ble trukket tilbake.

Yrkestrafikkforbundets råd er at du ikke samtykker i beslag av førerkortet.

Vær oppmerksom på at du må gi fra deg førerkortet selv om du ikke samtykker

i beslaget.

2. Vilkårene

Hjemmelen for førerkortbeslag er vegtrafikkloven § 33, nr. 3.

For det første er det et vilkår at det foreligger «skjellig grunn» for å mistenke

deg for å ha begått et straffbart forhold.

Uttrykket «skjellig grunn» angir hvilken grad av mistanke som kreves for å

kunne beslaglegge førerkortet. Det kreves at mistanken er av en slik art

at det er mer sannsynlig at du har begått et straffbart forhold, enn at du

261

More magazines by this user
Similar magazines