Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Det beste fagforbund for ansatte

i transportbransjen

Som tillitsvalgt i YTF, er du med i et nettverk av mennesker

med samme mål: Trygghet, kunnskap, innflytelse og sikkerhet

i arbeidsforhold.

Med et arbeidsmarked i stadig endring øker behovet for å sikre

medlemmenes rettigheter på arbeidsplassen. Å være fagorganisert

er i seg selv en forsikring.

YTF stiller opp for deg ved å:

– ivareta medlemmers rettigheter i forhold til lover, forskrifter

og tariffavtaler.

– sørge for at tilfeldigheter blir erstattet med spilleregler.

– gi deg juridisk hjelp i arbeidsforhold

– gi deg juridisk veiledning i private forhold.

– være høringsinstans overfor myndighetene i lover og

forskrifter som kan påvirke ditt arbeidsforhold.

– ha saksbehandlere med erfaring og ekspertise.

Grafisk produksjon: MacCompaniet as – 2010

More magazines by this user
Similar magazines