Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

FORORD

Yrkestrafikkforbundet (YTF) presenterer nå fjerde utgave av «Håndbok for

tillitsvalgte». Forbundet har samlet sentrale lover, forskrifter og avtaler

som er av stor betydning for tillitsvalgte i YTF. Selv om mange av våre tillitsvalgte

nå etter hvert har internett og kan hente ned en del derfra, må

vi nok fortsatt ha avtaler og lovverk på papir, for å ha det tilgjengelig til en

hver tid. Boka skal også brukes av tillitsvalgteforbundets kurs.

Kunnskap om- og bruk av – vårt lov- og avtaleverk, gir store utfordringer,

til YTFs tillitsvalgte. YTF håper at denne håndboka kan være til nytte og

hjelp for de tillitsvalgte i lokalt arbeid for medlemmene. Kunnskap dreier

seg om å kunne finne svar på spørsmål i lov og avtaleverk.

Det er mye stoff å velge i når det skal trykkes håndbok. Vi har forsøkt å

redusere til det vi mener tillitsvalgte har mest behov for i sitt daglige

arbeid. Tariffavtaler er ikke med i håndboka de må tillitsvalgte skaffe seg

i tillegg. De er laget i egne hefter og kan bestilles fra forbundskontoret og

kan lastes ned på www.ytf.no

Forbundet ønsker lykke til i vervet som tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet.

3

Oslo 1. januar 2010

Arnold Stenehjem

Opplæringsleder

More magazines by this user
Similar magazines