Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

fortjeneste, d.v.s. summen av beløp som oppgis i rubrikk 111 A i den årlige

lønns- og trekkoppgave, unntatt honorarer utover vanlig fortjeneste til

medlem av styre eller bedriftsforsamling og erkjentlighetsgaver. Bedriften

skriver lister over trukket kontingent for den periode tariffpartene fastsetter.

Trekklistene med angitt dato/periode skal inneholde:

– fødselsnummer (11 siffer)

– navn

– trukket beløp

– Virksomhetssted

Meldinger, hvor følgende bør være med:

– tilmeldt i perioden

– sluttet i perioden

– til eller fra første gangs militærtjeneste/siviltjeneste

– eventuelle andre meldinger tariffpartene er enige om

– brutto lønn

– trukket hittil

– overgang til uføretrygd, alderspensjon eller AFP

Hvis bedriften trekker kontingent for arbeidstakere i flere fagforbund forutsettes

at rapporteringen samordnes.

Der det er mulig sendes trekklistene elektronisk.

Det må gis rom for tilpasninger i bedrifter som av tekniske grunner ikke

kan følge retningslinjene fullt ut. Oppnås ikke enighet forelegges saken for

hovedorganisasjonene til avgjørelse.

48

More magazines by this user
Similar magazines