Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

INNHOLD

YS – NHO

Hovedavtale av 2010

YS – SPEKTER

Hovedavale 2008-2011

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid

og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven)

Lov om

ferie

Lov om

arbeidstvister

Lov om

arbeid ved dataskjerm

5

Småbarnforeldres

rettigheter

Nyttig å vite om

førerkortbeslag

More magazines by this user
Similar magazines