Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

ytf.no

Håndbok for tillitsvalgte ytf 2009 - Yrkestrafikkforbundet

Del C

Tilleggsavtaler

Tilleggsavtale I Avtale om bedriftsutvikling

Tilleggsavtale II Avtale om likestillingsarbeid

Tilleggsavtale III Avtale om opplæring i verne- og miljøarbeid i virksomhetene

for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg

(AMU)

Tilleggsavtale IV Rammeavtale og teknologisk utvikling og datamaskinbaserte

systemer

Tilleggsavtale V Avtale om kontrolltiltak i bedriften

Tilleggsavtale VI Retningslinjer for bruk av arbeidsstudier

Tilleggsavtale VII Rammeavtale om systematisk arbeidsvurdering som

grunnlag for fastsettelse av differensierte lønninger

Tilleggsavtale VIII Avtale om europeisk samarbeidsutvalg eller tilsvarende

samarbeidsformer

TILLEGGSAVTALE I

AVTALE OM BEDRIFTSUTVIKLING

Generelle retningslinjer for utviklingsarbeidet i bedriften

Spørsmål om bedriftens behov for forbedrings- og nyskapingsarbeid og

utvikling av bedriftsorganisasjonen som gir den enkelte ansatte medbestemmelse

og innflytelse skal være sentrale i prosjektene. Det samme

gjelder forhold som gir de ansatte medbestemmelse og innflytelse i verdiskapingsprosessen

i bedriften. Partene på bedriften skal arbeide for at

bedriftsutviklingsarbeidet gjennomføres helhetlig i den forstand at også

kjønnsperspektivet og mangfoldet ivaretas.

TILLEGGSAVTALE II

RAMMEAVTALE OM LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN

I ARBEIDSLIVET

I. Formål

Å arbeide med likestilling er viktig for å ta i bruk de menneskelige ressursene

og for å fremme verdiskapning.

Som et ledd i å oppnå likestilling, må alle arbeidstakere – uavhengig av

kjønn – gis like muligheter til å bruke sine evner og anlegg, det må likestilles

med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement.

60

More magazines by this user
Similar magazines