Standard for et bærekraftig norsk skogbruk - Levende Skog

levendeskog.no

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk - Levende Skog

oveRvÅKING

Ved gruppesertifisering skal et sammendrag av revisjonsrapportene som viser

hvilke miljøavvik og observasjoner som er funnet, være offentlig tilgjengelig.

Revisjonsrapporten skal være utarbeidet av ekstern revisor.

25. Samiske rettigheter

Kravpunktet skal sikre at samiske rettigheter ivaretas der det drives

skogbruk.

KRAv oG ReGLeR

Skogeier skal respektere og ta hensyn til samiske rettigheter. Finnes samiske

rettigheter på eiendommen, skal de ivaretas.

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk

Similar magazines