menighetsbladet - Mediamannen

mediamannen.no

menighetsbladet - Mediamannen

MENIGHETSBLADET

for

EIDE BREMSNES KORNSTAD KVERNES

Nr. 3 SEPTEMBER 2008 56. årgang

Åkrane kvitnar mot hausten.

No er det tid til å gå.

No er det tid til å byggja Guds rike,

ingen må ledige stå.

No er det tid til å gå.

No er det tid til å hausta.

Gå på Guds åker i dag.

Berga for himlen den kostbare grøda.

Kallet frå Gud står ved lag:

Gå på Guds åker i dag.

Søndagsskolekretsen 100 år

Søndagsskolene på Averøy

feiret seg selv og kretsen 7.

september. Med sang,

musikk, tale og gave fra

ordfører og skikkelig søndagsskoleandakt

med

maling på flipover, ble 100årsubileet

for

Nordmøre Søndagsskolekre

ts markert i samfunnssalen.

Se flere sider inne i bladet.

Tindrande klårt talar Ordet:

Ber denne bodskapen ut

Enno står døra til himmelen open,

vend dykkar hjarto til Gud.

Ber denne bodskapen ut.

Åkrane kvitnar mot hausten.

Himmelens rike er nær.

Han som er sanninga, vegen og livet,

mønstrar med kjærleik sin hær.

Himmelens rike er nær.

S 97 Nr. 112

T. Haldis Reigstad 1990

M: Sigvald Tveit 1990


2

100 – års markeringen på Averøy foregikk

i Samfunnssalen 7. september. På

Averøy har vi hele sju søndagsskolekretser

som kan melde om mye morsom aktivitet.

Vi har tatt en liten spørrerunde i

lokalområdene slik at vi hadde bakgrunn

for å presentere virksomheten rundt om

på øya. Alle søndagsskolene er inspirert

av det nye opplegget ”Sprell levende”, -

en inspirasjonsbank som Søndagsskoleforbundet

nylig har utviklet. Undervisningen

veksler mellom bibelfortelling og

samtale, tradisjonell flanellograf, dvd,

musikk og dramatisering, lek og mat.

Av Bjørg Bergem og Carina Møller

Henda søndagsskole opplever en oppblomstring

med mange nye familier som gjerne

møter til søndagsskole på bedehuset annenhver

søndag kl.11. Med støtte i det nye opplegget

”Sprell levende” er det blitt god tilgang

på hjelpemidler, forteller Kari Ann som sammen

med Ragnhild og Eldar Arne Henden er

ledere. Før de går hjem sørger Janne

Tømmervåg for at alle får litt godt å bite i og

de voksne kan få slå av en prat over kaffekoppen.

Søndagsskolen følger gjerne en fast

ramme med et tema for hver gang, bibelfortelling,

sanger, enkelte ganger presentert på

DVD, andre ganger på den tradisjonelle flanellografen.

En utlodning hører med for å ha

midler til driftsutgifter. Alle får søndagsskolebladet

med hjem. Medlemsmassen spenner

fra 3-4 år og opp til 6-7-klasse. Det er plass til

flere, så Kari Ann og hennes hjelpere ønsker

mange nye velkommen.

På Stene bedehus er det søndagsskole annenhver

søndag. Mona Skarset ser søndagsskolen

som en viktig arena for å formidle bibelkunnskap

til den oppvoksende slekt. Hun har vært

søndagsskoleleder i over 10 år og trives godt

med det. På Stene er det rundt 14 som møter

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

Nordmøre Søndagsskolekrets fyller 100 år

Innhold:

Glimt fra menighetene side 4

Andakten side 5

Afrikansk fyrverkeri side 6

Trofast på søndagsskolen side 6

Senkeapparater side 7

Min salme side 7

Gudstjenesteliste Averøy side 8

til søndagsskole fra 3-4 årsalderen og oppover

i barneskolealder. Her blir også materiell fra

”Sprell levende ” benyttet. Mona finner

mange fine arbeidsoppgaver i dette materiellet.

Mona skulle gjerne ha hatt flere voksne

hun kunne støtte seg til. Hun ønsker alle barn

i aktuell alder velkommen på søndagsskolen,

- sammen med foreldre eller alene når de er

store nok til det.

Søndagsskolen i Bådalen er lagt til siste onsdag

i hver måned og er en kombinasjon av

søndagsskole og barneforening. Olav Gustad

og Paula Oddhild Nordbø bruker en del av

materiellet fra ”Sprell levende” på møtene. De

legger vekt på bibelfortellinger, det er mye

sang og gjerne aktiviteter som matlaging og

litt hobbyarbeid. Her kommer barn fra 2-3

årsalderen sammen med sine foreldre og så

fortsetter de opp gjennom skolealder. Møtene

er lagt til bedehuset. Her er det god plass til

enda flere og Olav og Paula Oddhild ønsker

alle som har lyst velkommen på samling i

bedehuset siste onsdag i hver måned.

På Kjønnøya er det også et søndagsskoletilbud

hvor Sissel Paula Sørvik Gjendem med

god støtte fra Hans Orset samler små og litt

større en gang i måneden. Fra i høst kan det

se ut som Sissel Paula blir alene, noe hun ser

som problematisk. Det må da være noen som

ser dette som så viktig at de vil tre støttende

til. Bedehuset på Kjønnøya er et fint samlingssted.

Her må noe skje! Sissel Paula har

ikke tenkt å gi opp, - men hun skulle så gjerne

ha noen sammen med seg.

I Ekkilsøy kristne forsamlingshus har de

lange tradisjoner for å samle mange store og

små til søndagsskole. Her forkynner Dagny

Otterlei, med stadig yngre medhjelpere Jesus

Gudstjenesteliste Eide side 9

Bedehusmøter o.l. side 9

Slekt følger slekt side 10

Søndagsskolen forts. side 11

Klippen på flyttefot side 12

Nye Alphakurs side 12

Barnas turklubb side 12

Søndagsskolegjengen på Bruvoll er

Sprell levende.

Foto: Lisbeth H. Hafskjær.

for nye generasjoner. Opplegget er i

stor grad tradisjonelt, men de henter

litt inspirasjon fra det nye ”Sprell

levende”. Fra deltakerne går det gjetord

om de høyt verdsatte frokostene

som Dagny drar i gang ved

høytidene.

Bremsnes søndagsskole har også

vært trofast drevet. Ved nærmere ettersyn kom

vi frem til at Hans Futsæter har hatt søndagsskole

siden først på 60-tallet. På den tiden

reiste han mye om vinteren og holdt søndagsskole

på sommeren. I løpet av noen år gikk de

over til å ha søndagsskole annenhver søndag.

De forsøker de å ikke kollidere med gudstjenestene

i kirka, og er det familiegudstjeneste

så prioriteres den som samling for søndagsskolen.

I løpet av årene har de flyttet undervisningen

med barnefamiliene, fra Lynghaug

bedehus til Solhøgda. Å komme nærmere der

barna bor, og låne hus av speiderne gir søndagsskolen

på Bremsnes en god lokalitet. Det

er en overkommelig avstand både til

Lauvhaugen og især Utsikten og Portveien.

Hans understreker at alle er velkomne! Han

Bildet er tatt i 1976, så her er det vel noen

store søndagsskolebarn som kjenner seg

igjen. Foto: Ivar Volden.

fører klassebok og elevene har eget hefte med

plass for klistremerker. Antallet medlemmer

har variert mye de siste årene, og fra gang til

gang. Det er viktig å nevne at det ikke er

møteplikt hver gang, men at barna kan

komme når det passer. Voksne i følge med

barna er positivt både for samholdet og undervisningssituasjonen.

På sikt synes han heller

ikke at det er unaturlig å ønske seg en til å ta

over virksomheten, selv om han ikke har konkrete

planer om å slutte som søndagsskolelærer.

Å lære barna om Jesus er et kall han har

fulgt lenge og Hans Futsæter driver slik han

har gjort i mange år, med bibelfortelling og

samtale, sang, spørsmålskonkurranse og noe

og bite i.

(Fortsetter side 6)


MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

MENIGHETSBLADET

for menighetene i Eide og Kvernes

Utgiver: Menighetsrådene i Eide og Kvernes

Redaksjonskomite/styre:

Bjørg Bergem (leder), Anne Grete Qvam, Kjellaug Fagereng, Kristian Brandsæter

Redaktør: Tommy Stormo

Sendes alle husstander i prestegjeldene.

Frivillige gaver til bladets drift mottas med STOR takk.

SpareBank1Nordvest 3931.20.33775

Kasserer: Anne Grete Qvam, Bremsnes, 6530 Averøy

Bladets adresse: Postboks 18, Bruhagen, 6538 AVERØY

Grafisk produksjon: FRIFOTO - TOMMY STORMO

Trykk: HOLM DESIGN - KRISTIANSUND

Verdens største dugnad

- og jeg kunne føye til: Verdens viktigste

dugnad – det er kristent barneog

ungdomsarbeid.

Alltid har barnearbeidet vært viktig,

men i vår tid er det blitt viktigere

enn noen gang. Skolene skal ikke

lenger gi noen dåpsopplæring.

Mange av dem som ikke har deltatt

på søndagsskole, barneforening,

ungdomsklubb eller kor - har liten

kunnskap om Jesus og hans lære om

en kjærlig og rettferdig Gud.

Vi kan merke det i spørreprogrammer

på radio og TV. Mange unge

voksne vet nesten ingenting om

bibelen eller Jesu lære.

Fra i år er det nye planer og lærestoff

om religion for skolen. Det er

ikke lenger noe fag som heter kristendom.

De barn som ikke får være

med i en barneforening, søndagsskole

eller lignende mister lett kontakten

med vår kristne kulturarv.

I Averøy kommune har vi et rikt og

svært godt tilbud for barn rundt om i

de forskjellige grendelag. Vi har

mange barneforeninger, søndagsskoler

og kristne kor fordelt rundt i hele

kommunen. Dessuten et stort arbeid

blant ungdom, båd Skolelaget og den

svært populære Ungdomsklubben.

Dette er en enorm dugnad. Det er

denne innsatsen av frivillige, ulønnede

ildsjeler som bærer budskapet om

Jesus og hans lære til stadig nye

generasjoner.

Jeg kan ikke sterkt nok få utrykt

hvor viktig dette er. Jeg er dypt takknemlig

for den innsatsen hver

enkelt gjør. Jeg håper hver av dere i

hvert fall aner hvor avgjørende

denne innsatsen er.

I en stor spørreundersøkelse ble det

spurt de som var kristne, om de

kunne oppgi noen bestemt person

som hadde vært viktig for at de ble

kristne. Neste alle svarte at det var en

nær person i oppveksten. Det vare

oftest en bestemor, onkel, søndagsskolelærer

eller ungdomsleder.

Jeg vil takke alle som på en aller

annen måte deltar i barne- og ungdomsarbeidet

i Averøy! Jeg vil også

takke alle foreldre som tar bryet med

å bringe barn og ungdom til og fra:

Dere er med på å gi de unge noe som

er godt å ta med resten av livet.

Dersom du som leser har lyst til, på

en eller annen måte, å være med å

støtte opp om arbeidet i en av barneforeningene,

søndagsskolene, kor

eller ungdomsklubben, så bare ta

kontakt. All innsats er viktig – dessuten

er det også trivelig og meningsfullt.

Kjell Bjørka

3

KIRKENS FOLK I EIDE

MENIGHETSKONTORET I EIDE

Telefon 71 29 61 84

Telefaks 71 29 60 70

e-post: anne-lise@eideprestegjeld.no

Kirkevergen: Man-torsdag: 08.30-15.30

Soknepresten: Kan treffes etter avtale.

Sokneprest i Eide

Kari Synnøve Gaustadnes Hoel

Telefon 71 29 69 66 / 916 94 419

Fridag: Mandag + en dag til (varierer)

Kirkevergen i Eide

Anne Lise Johnsen

Telefon 71 29 81 56

anne-lise@eideprestegjeld.no

Organisten i Eide

Anders Robert Sandvik

Telefon 71 29 65 00 / 71 29 61 38

andersrobert@eideprestegjeld.no

Klokker/men.r.sekr. i Eide

Tommy Stormo

Telefon 71 51 63 44 / 909 56 111

tomstorm@online.no

Hjemmeside til Eide menighet:

http://eideprestegjeld.no

KIRKENS FOLK

I KVERNES

KIRKEKONTORET I AVERØY

Telefon 71 51 33 88/Fax 71 51 32 69

Åpent: Man/ons/tors. 10.00-14.00

v/ kontorfullmektig Gerd Meek.

E-post: averoy.kirkekontor@c2i.net

Sokneprest i Kvernes og Kornstad

Kjell Bjørka

Kontor på Bruhagen: 71 51 34 01

Moibiltelefon: 97 53 72 17

Sokneprest i Bremsnes

Carina Møller

Mob: 922 30 833

carina.prest@online.no

Kirkevergen i Averøy

Leif-Helge Seljehaug

Telefon kontor: 71 51 46 46

Åpent: Man/ons/tors. 10.00-14.00

Mobiltelefon: 971 74 053

E-post: kfia@online.no

Organisten i Kvernes

Chris Clifton

Tlf. 71 51 40 76.

Besøk oss på internett:

http://averoy.kirken.no


4

BREMSNES:

• Bremsnes menighetsråd har hatt en

lang sommerferie og starter med første

møte i midten av september.

• Leder Knut Engvik har bedt om å fratre

vervet i menighetsrådet ut perioden,

tidligere har vi også mistet et medlem

og dette betyr at alle vararepresentanter

innkalles på møtene heretter. Alle

menighetens voksne medlemmer er i

prinsippet valgbare noe som medfører

at de fleste i lokalsamfunnet kan få tillit

til å sitte i menighetsrådet. Det er uheldig

for arbeidet vi driver at vi mister

medlemmer i løpet av perioden, og

rådet håper at lederplassen blir besatt på

førstkommende møte.

• Åpen kirke ble arrangert fire av fem

tirsdager i juli. Menigheten vil nok en

gang rette en stor takk til Per Kleven

som har sørget for å gjennomføre tiltaket!

På grunn av ny vei uteble turistene

fullstendig i år, og kirken var dårlig

besøkt. Når tunnelen er på plass neste år

håper vi å kunne åpne døren igjen.

Rådet ønsker fortrinnsvis at lokalbefolkningen

skal bli kjent med tilbudet,

og legge stell av gravsted og kirkebesøk

til tirsdags ettermiddag. Det er fint å

besøke kirken utenom arrangement, og

menighetsrådet sørger for kaffe i våpenhuset.

• Konfirmantkullet i Bremsnes er stort i

år. Carina Møller har hatt undervisning

i alle menighetene ved starten av måneden.

Menighetsrådet er løpende orientert

om utfordringer knyttet til deltakelse

i gudstjenester, tilrettelegging av

undervisningstilbudet, økonomi, praktiske

gjøremål knyttet til samlinger og

weekend. Praktisk hjelp og økonomisk

støtte til konfirmantundervisningen er

kjærkomment.

Folkemusiker Unni Bokasp og festivalkvartetten

holder konsert i Bremsnes

kirke tirsdag 23. september (KK-

KK–festival) kl 1830. Det blir folketoner

i tradisjon etter Magnhild Almhjell,

arr. Henning Sommerro. Menighetsrådet

håper mange har anledning til å

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

Glimt fra menighetene

KORNSTAD KVERNES

• Konfirmantundervisningen starter i

disse dager. I skrivende stund er det

påmeldt 14 konfirmanter i Kornstad.

• Søndag 24. august var det 50-årskonfirmantjubileum.

Ingar Aae fra menighetsrådet

var primus motor for arrangementet

som etter gudstjenesten fortsatte

med middag og kaffe i menighetshuset.

• Arbeidet med lyddempende takplater i

menighetshuset er ferdig. Einar Aae har

utført arbeidet. Takk til han.

overvære en sjelden konsert i kirka

denne kvelden.

• Døpte i 1997 blir invitert til

Trosopplæringsprosjektet ”Våkenatt i

kirken”, natt til første søndag i advent.

Dette er et kirkelig fellesprosjekt hvor

menighetene på Averøy er påmeldt.

Opplegget er ikke klart før i slutten av

september. Mer info kommer!

• Søndagsskolene hadde 100 års jubileumsfest

dagen før bladet gikk i trykken.

Takk til alle engasjerte ledere i sognet,

og lykke til med ny fellesmarkering

for Nordmøre i november, på Høgtun i

Torvikbukt.

• Diakonikurs for Averøy og Eide blir på

bedehuset i Bruhagen den 28. oktober.

Kirkelig ansatte, og rådsmedlemmer innkalles.

Andre som har interesse eller

bidrag bes melde seg til Carina Møller.

• Trosopplæringsreformen har vært i

gjennom noen prøveår, og snart må

menigheten utvikle egen plan for trosopplæring.

Når dette arbeidet starter opp

tar vi gjerne imot innspill.

STYRET FOR BLADET MELDER

Takket være de mange frivillige gaver

som kommer fra leserne, har bladet i dag

en betryggende økonomi. Når vi legger

inn giro for gaver to ganger i året, er ikke

dette for å være pågående. Det kan være at

den ene stikker seg bort i alt papir. Giro

pleier å følge blad nr. 1 og blad nr. 3. Det

ble kluss i år for Averøys del (Eide fikk

giro som normalt) slik at nå kommer det

giro i blad nr. 2 og 3 på Averøy. Fra neste

• 50-årskonfirmantene dette året er

bare 2 i tallet .Det blir litt stusselig å

samle disse til egen jubileumsmarkering.

I samråd med jubilantene vil

menighetsrådet sørge for at de blir

invitert sammen med neste års jubilanter.

*Årets konfirmanter fra Kvernes

menighet får sin forberedelse sammen

med konfirmantene i de andre menighetene

fra øya. Alle er nå samlet til felles

forberedelse på Bruhagen. I år har

Kvernes menighet 4 konfirmanter.

• Menighetsrådet vil støtte ”Alfakursene”

med kr. 2000,-. Samtidig gir

menighetsrådet uttrykk for stor takknemmelighet

til de som står bak dette

tilbudet år etter år.

• Menighetsrådet vil at de av konfirmantene

som ønsker det skal få egen

bibelleseplan.

• Menighetsrådet vil sammen med

Kornstad og Bremsnes menighetsråd

være med å dekke utgifter for overnatting

for ungdomskoret fra Kamerun

som besøkte Averøya i sommer.

år er vi i rute igjen. Vi takker hjertelig alle

dere som husker menighetsbladet med frivillige

gaver.

Vi skulle gjerne sett at flere ville bruke

bladet til å komme med innspill, tanker

eller ønsker.

Vi takker for hyggelig hilsen fra

Ragnhild Slatlem i blad nr.2

Blad nr.4 skal være i postkassene til

27.nov. slik at kunngjøringer for hele

adventstiden og julehøytiden blir med da.

Det er fint å få en samlet oversikt over de

mange arrangement som skal være i

advent og julehøytiden. Vi ber dere merke

dere den nye bedehusspalten vi har fått til

i samarbeid med bedehusene. Her er det

muligheter for flere å melde fra - kanskje

ikke minst i forbindelse med alt som skjer

i adventstiden og julehøytiden. Send en

mail til tomstorm@online.no.


Andakten

Av

Tommy Stormo

klokker og

prestevikar

La ikke hjertet bli grepet av

angst. Det passer for oss

alle. Til en hver tid.

Hvor mange av leserne har

sitt eget rom? Noe de kan

kalle sitt? Et sted for lekser,

arbeid eller hobbyer? Der

du kan være deg selv, tenke

dine egne tanker eller kanskje

la være å tenke...

Alle har behov for et hjem

og et rom og sted som de

kan kalle for sitt eget.

Jeg er sikker på at alle foreldre

iallfall vil forsøke å gi

barna det beste livet kan by

på. Et trygt hjem, en seng å

sove i, en stol og plass i fellesskapet

rundt kjøkkenbordet

og så videre. Barna, ja

alle trenger vi trygghet. Vi

trenger omsorgsfellesskap.

Der-for vil foreldre gi barna

det beste, derfor vil voksne

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES 5

gi andre voksne

det beste de

kan. Iallfall

burde det

være slik.

Vi har ofte

dåp i våre

kirker og kapell.

Dette er også en måte for-

eldre kan gi barna del i en trygghet. Det å bli

båret til dåpen, bli tatt inn i den kristne kirken,

få del i noe som er mye større enn seg

selv.

Mange som kommer til kirker og kapeller

for å døpe sine barn, har kanskje ikke så veldig

sterk personlig tro. Likevel er det noe

som ligger der, som er mer enn bare tradisjon,

noe mer enn bare krav fra familie og

slike ting. Dette er også noe en kan få gi

videre. En kan bære barnet til dåpen og gi

det den tryggheten det ligger i den. Ved

dåpen får vi andre se et synlig bevis for at

barna er Guds barn, når de døpes i Faderens,

Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Og vi

tror at slike ting gir en større trygghet enn vi

som voksne kan gi barna. Vi legger barnet i

Guds trygge gode hender. Og der er det trygt

å være. Foreldre, faddere, men også hele den

kristne kirke tar del i dette – ved å be for barnet

og så videre. Vi gjør det vi kan for å gi

alle den tryggheten de trenger og har krav

på.

Over til rommet igjen. La ikke hjertet bli

grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg,

sa Jesus til sine disipler. De var redde for at

Jesus skulle bli borte for dem, at han skulle

forsvinne ut av livene deres og bare bli

borte. Det svaret Jesus gav dem på det

spørsmålet ble til stor trøst og hjelp: «I min

fars hus er det mange rom. Var det ikke slik

Hos Gud er det god plass... vil du benytte din?

hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å

gjøre i stand et sted for dere.»

Verdien i et eget rom

Alle vet verdien av å ha et rom i et hjem

som vi kan regne som vårt. Det vet alle

barn, det vet alle foreldre og voksne. Det

vet også Gud. Han ønsker at dette rommet

Jesus har gjort i stand for oss skal være et

slikt sted, et slikt rom. Der vil Gud ta i mot

deg, akkurat som du er. Med tvil og tro.

Med ting du strever med og ting du lykkes

med. Med hemmeligheter og håp for fremtiden.

Gud møter oss som en fortrolig

venn. Du kan be til Gud om alt. Ikke nødvendigvis

om ny sykkel eller datamaskin,

men om at folk skal få det bra, at du skal få

ha det best mulig, at flest mulig skal få nå

til himmelen. Vi kan fortelle våre innerste

hemmeligheter. Gud blir ikke sint og oppgitt

over deg. Du er jo hans barn som han

elsker så inderlig og er så glad i. Han kan

tilgi alt det du har gjort galt for Jesu skyld,

og han kan hjelpe. Ikke alltid på de måtene

vi gjerne så den hjelpen kom-me, men

likevel hjelp. Og han har altså et rom stående

klart, der ditt navn står skrevet.

Ingen av oss kan ennå se rommene våre.

Det er foreløpig... ja, rett og slett usynlig.

Men vi vet at det er der. Vi kan tro og

erfare. Innen den dagen kommer, skal kirken,

gudstjenestefellesskapet og andre steder

der man samles rundt Guds ord være

det synlige åndelige hjem. Som alt på jorden

er heller ikke kirken og menighetene

fullkommen. Det er sikkert mye mange

reagerer på med prest, menighetsråd eller

klokker for den del. Det kan også være form

og innhold i gudstjenesten, tidspunktet for

gudstjenesten, alderssammensetningen i

gudstjenesten av de som kommer og så mye

mer. Alt dette og mer til kan drøftes og noe

kan vi kanskje gjøre noe med om flere

ønsker det samme.

Fem kirkebesøk i livet?

Menigheten ønsker vel ikke at dåpsdagen,

kirkebokdagen, konfirmasjonsdagen og kanskje

vigselsdagen skal være de eneste besøkene

i kirken eller i denne sammenhengen

før man blir båret inn i kirka for siste gang.

Menigheten trenger barn, unge, voksne

og eldre som samles til fellesskap litt

oftere enn som så. Og som i et hvert hjem,

er man velkommen til bords. Til Herrens

nattverdbord. Sånn igjennomsnitt er det

dekket annenhver søndag, og en plass er

din. Du er velkommen til å benytte den.

Og, vet du, en dag skal det usynlige rommet

ditt bli synlig. Alt det som i dag får

mange til å låse døra og stenge seg inne bak

ensomhet og isolasjon, skal den dagen være

borte. Bare kjærligheten og fellesskapet med

Gud og med hverandre skal da være tilbake.

Johannes 14.1-14

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på

Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det

mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da

sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et

sted for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort

i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake

og ta dere til meg, så dere skal være

der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien.»

5 Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke

hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?»

6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og

livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. 7

Har dere kjent meg, skal dere også kjenne

min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har

sett ham.» 8 Da sier Filip: «Herre, vis oss

Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer:

«Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har

vært hos dere så lenge? Den som har sett

meg, har sett Far. Hvordan kan du da si:

'Vis oss Far'? 10 Tror du ikke at jeg er i Far

og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har

jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør

sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg er i Far og

Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for

selve gjerningenes skyld. 12 Sannelig, sannelig,

jeg sier dere: Den som tror på meg,

skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, ja,

enda større gjerninger, for jeg går til Far. 13

Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg

gjøre, så Far skal bli æret gjennom Sønnen.

14 Dersom dere ber meg om noe i mitt

navn, vil jeg gjøre det. AMEN!

Den eneste veien til dette rommet er å tro på

Ham som har gjort i stand rommet for oss –

Jesus. Den veien som starter for alvor ved

dåpen. Og fortsetter gjennom hele livet – på

forskjellige måter. Han har gjort i stand et

rom for deg og meg – han regner med oss og

ønsker oss velkommen inn. Tar du i bruk

dine steder? Og ikke minst det rommet Jesus

har gjort i stand til deg?

Et lite dikt av Eva Nordberg:

Det finst ein plass i Guds trygge famn som

er min og berre min.

Den dagen eg døyptest skreiv englar mitt

namn i himmelen inn.

Det fins tein plass i ein kyrkjestol som er

min og berre min.

Der når meg Guds ord, hans velsignande

sol og dit går eg inn.

Det finst ein plass ved eit nattverdbord som

er min og berre min.

Til fineste høgtid som finst på vår jord, får

eg komme inn.

Det finst ein plass i Guds paradis som er

min og berre min.

I koret av englar som syng til hans pris, skal

eg óg gå inn.

Lykke til med å ta i bruk DIN plass! :)


6

21.juli kom det kamerunesiske ungdomskoret

Malaika til Averøya. De hadde deltatt

under jazzfestivalen i Molde. De kunne

holde en ekstrakonsert på Averøya underveis

i turneen sin. Det var jo ferie, men...

Innlosjert på Rangøya fikk de oppleve en

del annet enn høylandssletta i det indre

Kamerun.

Lokalet på Bruhagen er lite. Lyskasterne

trengte de ikke. Det viste seg også at de

kunne nytte lydanlegget på stedet. Men

ville det komme folk? Tja? Det så da ut til

å komme noen få. Men da klokka nærmet

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

Afrikansk fyrverkeri på Bruvoll bedehus

Elisabeth Sveøy-Aae

(10) er en av de mest

trofaste søndagsskolemedlemmene

på øya.

Og iallfall på Bremsnes.

Hun var tre år da hun

begynte på søndagsskolen

og har i seks av de

sju årene som har gått

siden vært den som har

vært flest ganger på søndagsskolen

på Bremsnes

søndagsskole hos Hans

Futsæter. Det er rundt

15-20 samlinger i året,

samt familiegudstjenester

der søndagsskolen er

involvert.

– Jeg delte førsteplassen med andre noen

år da, forteller Elisabeth. Søndagsskolelærer

Hans kan fortelle at Elisabeth er en

av de stilleste og snilleste på søndagsskolen,

og hører godt etter hva som blir sagt.

Og slikt blir det gjerne diplomer og annet å

få.

– Det er artig å gå på søndagsskolen. Det

er mye tøffe figurer på flanellografen, kan

hun fortelle, mens hun legger ut et utvalg

av det hun har av søndagsskoleblader og

annet etter mange år ut over bordet.

– Vi bruker ta lodd, uten å betale og så

vinner vi alle. Det er morsomt. Men vi er

med på en fadderordning som Marit

Rousing fra Frei har i Laos, så penger vi

samler inn går til den, sier tiåringen. Hun

har vært på lederkurs også.

– Det var Slush på Sørheim – den første

slushleiren på Nordmøre og i landet. Der

var jeg, kan hun fortelle.

seg sju kom de og de kom

og de kom de. Det ble stuvende

fullt og en fra brannkorpset

på øya begynte å

formane arrangørene om å

holde rømningsveiene

åpne. Det var mildest talt

stappfullt da koret kom

dansende inn til sang og

trommer. Koret er et sammensatt kor av

elever fra College Protestant i

Ngaoundere. Denne skolen som drives av

den lutherske kirken i Kamerun ble i sin tid

startet opp av norske misjonærer. Nå er den

regnet som en av landets beste ungdoms–

og videregående skoler.

Malaika er et prosjektkor som er satt sammen

for å arbeide med tradisjonell afrikansk

musikk. Malaika betyr «engel».

Sangene synges på flere spåk. Medlemmene

kommer fra mange forskjellige stammer.

Det brukes utelukkende afrikanske

Trofast på søndagsskolen

Bokstavene i Slush står for Sprell

Levende Unge Søndagsskole-Hjelpere,

som er i det nye opplegget til Søndagsskoleforbundet.

Der var to fra Bremsnes,

Elisabeth og Johanne.

På søndagsskolen spiller man bibelmemory,

leser bøker, ser film, lager ballongfigurer,

tegner, maler og annet artig.

– Så treffer vi venner og har det artig sammen,

sier Elisabeth.

I anledning Søndagsskolekretsens 100årsjubileum

i disse dager, så kan vi vel godt

anbefale enda flere barn om å ta turen til

søndagsskolen som ligger nærmest deg. Og

siden du sannsynligvis er voksen som leser

dette, så husk at det er gjerne lov for foreldrene

og besteforeldre også å bli med

innom i stedet for bare å sette fra seg barnet

og hente det etterpå. Men fremfor alt:

Kjør eller følg barnet til søndagsskolen.

Det er det viktigste. God tur!

instrumenter. Rytmen er noe uvant for oss,

men vi suges raskt inn i den. Folk oppfordres

til å gynge med.

Melodiene og klangen er kanskje noe ensformig,

men gleden den rå og sterke klangen

improvisasjonene og rytmen løfter oss

opp. Det nytter ikke å være sur og molefonken

til slik utfoldelse av kristen glede.

De mener det de synger. Vi kjenner at dette

er ekte.

Da de danset ut, fulgte folket etter og

kunne danse sammen med dem ut i det

dunkle kveldsmørket. Dette er ikke komplisert

pardans, men en mulighet til å følge

rytmene i enkle bevegelser som myker oss

opp – og myker opp fellesskapet. Dette er

kanskje ikke det VI forbinder med engelsang,

men englene gjorde oss glade.

Det finnes fremdeles noen engler på

Averøya også. Takk til hver og en som

bidro til at konserten kunne holdes uten at

turnebudsjettet ble belastet!

Karen Andrine Flatø

Områdeleder NMS

Bruvoll bedehus er basen for de som orienterer

seg mot Bruhagen. Fra tid til annen har de

besøk både i fra Bådalen og Innersia og det er

alltid hyggelig. Mange av de voksne i

Bruhagen – og Røsandområdet er flinke til å

ta med ungene til søndagsskolen som drives

av foreldregruppen Kari Volden, Amund

Bjerkholt, Elenea Folde og Lisbeth H.

Hafskjær. Søndagsskolen har blitt et sosialt

samlingspunkt for alle aldre. Lederkvartetten

deler på å spille, fortelle fra Bibelen, lage mat,

saft og kaffe og organisere lek. De bruker søndagsskoleopplegget

sprell levnende, og ser

eget forbedringspotensial i å arrangere karaoke

og vise korte filmsnutter, - det kommer seg

når bedehusets nye lydanlegg kompletteres

med videokanon. Lokaliteter er godt tilrettelagt

for undervisning og lek både ute og inne.

Selv om besøkstallet varierer så er det en bra

størrelse på den gjengen som møtes nokså

regelmessig, og nye er alltid velkomne hilser

de fire lederne.

Av høydepunkter i det forrige året vil de

trekke frem juletrefesten som ble arrangert

sammen med Bruvoll Bygdelag, det var et

populært tiltak som gjerne må gjenoppstå.


Min salme:

Leid milde ljos

Paula Sandnes er født på Averøya. Hun er

88 år gammel, og er no beboer ved Averøy

sykehjem. Hun er oppegående og en

kvikk og pratsom eldre dame. Hun forteller

at hun trives godt på sykehjemmet, og

at hun ønsker å få være der.

Paula har bestandig vært glad i å synge,

og hun har vært med Averøypensjonistenes

sanggruppe i ca 20 år. Den salmen

hun er mest glad i, er «Leid milde ljos» -

eller «Lei, milde ljos» som den nå heter i

Norsk Salmebok. Denne har hun også

vært med å sunget mange ganger i sanggruppa.

- Første gang jeg la merke til denne salmen

var i 1943. Dette var under krigen og

jeg hadde fått difteri som var en smittsom

sykdom. Jeg fikk sammen med mange

På vegne av kirkevergene i Eide og

Averøy har jeg blitt forespurt om å si noe

kort om bruken av senkeapparat på gravstedene.

Som mange har erfart har vi nå

gått mer og mer bort ifra å bruke disse, og

enkelte har i sin raushet tilbudt seg å

bekoste nye dersom det skulle skyldes

økonomiske forhold. Senkeapparat er

kostbare innvesteringer, og særlig på

Averøy der vi har vært nødt til å transportere

apparatene rundt har vi erfart at

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES 7

Senkeapparater, tau og annet på kirkegårdene

Kårvåg søndagsskole

har

samling i Kårvåg

bedehus

cirka en søndag

pr måned klokka

11. Leder er

Inger Lise

Smenes og

hjelpeledere er

Berit Gjessing

og Unni

Stenberg

Tid til lek og moro. Foto: Lisbeth Hafskjær.

andre averøyinger komme til en sykestue

på Storlandet som var opprettet forr unge

og eldre som hadde fått denne sykdommen.

Her fikk vi besøk av en musikkgruppe

som sang og spilte for oss. De

måtte stå utenfor å synge på grunn av

smittefaren. Spesielt la jeg merke til

denne sangen, jeg syntes den var så fin og

har altså sunget den selv mange ganger

opp igjennom årene.

slitasjen har blitt stor og skadene hyppige.

I tillegg vet vi av erfaring at kjedene

på senkeapparatene kan være utsatt i forhold

til temperaturskiftninger om vinteren.

Av og til sitter de nesten fast, andre

ganger løsner de alt for fort. Det er bare

dyktige og erfarne medhjelpere som har

forhindret pinlige situasjoner. Tradisjonell

bruk av tau er mer pålitelig, og en

betydelig mindre og mer stabil investering

som vi kan ha liggende på hvert

gravsted. Fra tid til annen kommer spørsmålet

om hel eller halv senking, dette blir

ikke mulig å skille på med tau. Enkelte

opplever det å senke kisten helt ned som

vanskelig. Det blir så brått og endelig, og

dette har vi som prester og sorgmedarbeidere

stor forståelse for. Mange sier allikevel

at det er godt å gjøre det ferdig, være

med helt til slutten. Vi bruker gjerne tid

på å prate om dette i forberedende samtaler

med pårørende. Dersom våre villige

Lei, milde ljos (NoS 414)

Lei, milde ljos, igjennom skoddeeim,

lei du meg fram!

Eg går i mørke natt langt frå min heim,

lei du meg fram!

Før du min fot; eg treng ei sjå min veg

så langt og vidt - eitt steg er nok åt meg.

Du veit det vel, eg bad ei alltid så:

lei du meg fram!

Eg ville velja sjølv min veg, men no

lei du meg fram!

Eg ville leva fritt, var stolt og strid

og stor i mod -å, gløym den dårskaps tid!

Di makt hev signa meg, då veit eg visst:

Du leier enn

i myr og fjell og hei, og så til sist

ein morgon renn,

då til meg smiler engleåsyn blid,

som eg hev elska før, men mist ei tid

givere ønsker å bekoste hjelpemidler ved

gravstedene fremholder kirkevergene at

rammer til å stå på ved gravkantene er en

atskillig billigere og mer estetisk løsning

som man ønsker å investere i.

Carina Møller

Tillegg (fra Eide)

Aktuelle senkeapparater som kunne vært

aktuelle koster rundt 50000 kroner. I tillegg

trenger man selvsagt noe å frakte

dem på, bort med og så videre.

Metallramme rundt grava koster også en

del kroner. Men om det er folk som

ønsker å støtte arbeidet som skjer på kirkegården,

anbefaler vi at man tar kontakt

med kirkevergene om man ønsker starte

kronerullinger eller ønsker gi en gave til

formålet på andre måter. Det er lov å

spørre på kirkekontoret hva man kan

gjøre i så måte. Velkommen med dine

spørsmål.

Kirkevergen i Eide

Sveggen barnekor sang på søndagsskolekretsens 100-årsmarkering på

Bruhagen søndag 7. sep. Fra venstre Unni Brandstad, Marie Ellingvåg, Sofie

Helset, Anna Enzenbach, Emilie Lind Simmersholm, Marie Enzenbach.


8

Vi går til

kirken

i Kvernes prestegjeld

September

14. sept. – 18. s. e. pinse

(Kulturminnedagen)

Prekentekst: Joh 8,31-36

Kvernes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste/høsttakkefest v/Carina

Møller. Presentasjon av årets konfirmanter.

Offer til Sørheim leirsted.

Bremsnes kirke kl. 19.30

Gudstjeneste v/Carina Møller. Pres. av

årets konfirmanter. Offer til menighetens

misjonsprosjekt, Mali.

20. sept – Lørdag

Sandøy bedehus kl. 16.00:

Familiegudstjeneste v/Edel Jonasdatter.

Dåp. Kirkekaffe.

21. sept. – 19. s. e. pinse

Prekentekst: 2. Mos 20,1-8.12-17

Kornstad kirke kl. 11.00:

Høsttakkefest v/Carina Møller. Pres. av

årets konfirmanter. Offer til konfirmantarbeidet.

Tirsdag – 23. sept.

Bremsnes kirke kl. 18.30

Konsert v/Unni Boksasp, folketonesang.

Billetter kr. 200.

28. sept. – 20. s. e. pinse

Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38

Bremsnes kirke kl. 11.00

Høsttakkefest v/Carina Møller. Speiderne

deltar. Offer til speiderne i Bremsnes.

Oktober

05. okt. – 21. s. e. pinse

Prekentekst: Mark 10,13-16

Langøy kapell kl. 11.00

Gudstjeneste/Søndagsskolens dag v/

Carina Møller. Utdeling av 4-årsbok.

Offer til søndagsskolene i Bremsnes

menighet.

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

12. okt. – 22. s. e. pinse

Prekentekst: Salme 19,2-7

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Offer til

Normisjonens ytrearbeid

19. okt. -23. s. e. pinse

Prekentekst: Matt 18,15-20

Kvernes kirke kl. 11.00

Familiegudstjeneste v/Carina Møller.

Utdeling av 4-årsboka. Offer til

Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i utlandet.

26. okt. – Bots –og bededag

Prekentekst: Luk 13,23-30

Bremsnes kirke kl. 11.00

Bededagsgudstjeneste v/Edel Jonasdatter.

Offer til Averøy ungdomsklubb.

November

02. nov. – Allehelgensdag

Prekentekst: Åp 21,1-7

Kvernes kirke kl. 11.00

Allehelgengudstjeneste v/CarinaMøller.

Nattverd.

Kornstad kirke kl. 11.00

Allehelgengudstjeneste v/Edel Jonasdatter.

Bremsnes kirke kl. 16.00

Allehelgengudstjeneste v/ Carina Møller.

Nattverd.

09. nov. – 26. s. e. pinse

Prekentekst: Luk 17,20-30

Bremsnes kirke kl. 11.00

Familiegudstjeneste/søndagsskolens dag

v/Kjell Bjørka. Utdeling av 4-årsboka.

Offer til søndagsskolene i Bremsnes

menighet.

Kvernes kirke kl. 16.00

Gudstjeneste v/Carina Møller. Offer til

egen menighet.

16. nov. – 27. s. e. pinse

Prekentekst: Matt 13,31-33

Langøy kapell kl. 11.00

Gudstjeneste v/ Edel Jonasdatter. Offer

til Langøy kapell.

23. nov. – siste s. i kirkeåret

Prekentekst: Matt 25,1-13

Kornstad kirke kl. 11.00

Familiegudstjeneste /søndagsskolens dag

v/Carina Møller. Utdeling av 4-årsboka.

Offer til Nordmøre søndagsskolekrets.

ADVENT- OG JULETID 2008

30. nov. – 1. s. i advent

Prekentekst: Jes 62,10-12

Bremsnes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Kjell Bjørka. Offer til

menighetens misjonsprosjekt, Mali.

Kornstad kirke kl. 20.00:

Lysmesse v/Kjell Bjørka, konfirmantene

og BHU musikkorps. Offer til Kirkens

Nødhjelp.

Desember

07. des. – 02. s. i advent

Prekentekst: Luk 21,25-33

Langøy kapell kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/ Edel Jonasdatter. Offer til

Frelsesarmeens arbeid i Kristiansund

Kvernes kirke kl. 15.30

Julekonsert v/Averøy og Kristiansund

Kirkekor.

14. des. – 3. s. i advent

Prekentekst: Matt 11,2-10

Kornstad kirke kl. 11.00: Hvis dåp.

Gudstjeneste v/ Edel Jonasdatter. Offer til

menighetsarbeidet.

Kvernes kirke kl. 16.00:

Lysmesse v/Carina Møller og konfirmantene.

Offer til Frelsesarmeens arbeid i

Kristiansund.

Bremsnes kirke kl. 19.00:

Lysmesse v/Carina Møller og konfirmantene.

Offer til Averøy ungdomsklubb.

Averøy ungdomsklubb –

ledige plasser

Klubben er i gang. En klubbkveld er unnagjort,

men man har fremdeles noen ledige

plasser i enkelte grupper. Vi ber om at de

som måtte vurdere å melde seg, gjør det via

internettsiden til Averøy ungdomsklubb, på

www.auk.nu Vi har i skrivende stund 7. september

ledig plass i gruppene bilteknikk

(mekking på bil m.m.), dans (street dance

m.m.), metallarbeid (lær å sveise, dreie og

forme ting i metall), musikk (krever at den

som melder seg kan litt fra før – ingen

musikkopplæring, men øving og spilling på

klubbkvelder), ridning (lær å ri på hest, stelle

hest, forsøke kjøre hest og vogn m.m).

Sjekk gjerne mer om dette på nettsiden. De

andre gruppene er dessverre fulle, så har

man tenkt på noen av de andre, må man

ringe og sjekke om det har åpnet seg en

mulighet før man melder seg. Send mail til

tvenning@online.no eller ring 47600462.


9

Vi går til

kirken

i Eide prestegjeld

September

Søndag 14. september

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse ved soknepresten. Ofring.

Kirkebakkekaffe.

Søndag 21. september

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse ved soknepresten. Ofring. 50årskonfirmantjub.

Kirkebakkekaffe.

www.eideprestegjeld.no

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

Søndag 28. september

Eide kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/soknepresten. Presentasjon

av konfirmantene. Kirkens kor.

Ofring. Kirkebakkekaffe.

Oktober

Søndag 5. oktober

Eide kirke kl 11.00

Høymesse v/soknepresten. Nattverd.

Søndag 19. oktober

Eide kirke kl 11.00

Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.

Ofring til TV aksjonen 08. Kirkens kor

deltar.

Søndag 26. oktober

Konfirmantleir på Sørheim m/gudstjeneste

ca. kl 10.

November

Søndag 2. november

Eide kirke kl. 19.00

Alle helgens markering v/prestevikar

Tommy Stormo. Vi minnes de som er gått

bort siden sist Allehelgensdag.

Møter og annet på våre forsamlingshus

NRI\DVI

Kontakter: Solveig Henden 71514611

T. Henden 71515271 t.henden@frisurf.no

Møteuke på Kårvåg bedehus 16.–21.09

Lynghaug bedehus 20.09

Glenn Nordvarhaug taler.

Bibelhelg: Bådalen bedehus 4.-5. okt

Bibelhelg for hele øya på Bådalen bedehus

Arild Ove Halås kommer og holder

bibeltimer. Emne: Med Jesus i hverdagen.

Lørdag kl. 11.00: Bibeltime kl. 12.30:

Suppe 14.00: Bibeltime Samtale, kaker og

kaffe. Søndag kl. 11.00: Bibeltime. Etter

bibeltimen: samtale, frie vitnesbyrd, kaffe

og kaker. Det blir også sanginnslag. Alle er

velkommen!

1. november kl. 11.00

Julemesse på Kårvåg bedehus.

Kl. 13.00: Suppe Kl. 15.00: Familiemøte

Alle er velkommen til å ta en tur innom for

å handle julebakst, kjøpe lodd og kose seg

sammen med andre. Arrangør er som vanlig

Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

6.-9. november

Steinsgrenda og Henda: Bedehusmøter.

Sjekk fordelingen i TK

NMS

Kontakter: Sigrid Futsæter 71 51 11 71

INDRE SJØMANNSMISJON

Kontakter: Karin Smenes 71512166

Mari Seljehaug 41120398

17. september kl. 20.00

Kvinneforening hos Dagny Vågen

Sang, andakt og åresalg.

28. september kl. 15.00

Sørheimfest i anl. oppussing av guttedusj.

Sang, musikk, bevertning, åresalg.

Dugnadsgjengen fortjener bløtkake og oppmerksomhet

og styret ønsker alle velkommen

til Sørheim denne ettermiddagen.

18. oktober kl. 15.00

Sørheimsbasar

Sang, andakt, åresalg og bevertning. Alle er

velkommen til en trivelig ettermiddag på

Sørheim leirsted.

NLM

Kontakter: Svein Sørdal 71514838

svein.sordal@neasonline.no

Barneforening på Kårvåg bedehus

23.09, 14.10, 11.11, 09.12: kl. 17.30

Ytre Averøy

Henda 7. oktober kl. 19.30

Kårvåg bedehus 8. 10 kl. 19.30

Taler: Erling Trønnes

Søndag 9. november

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Ofring.

Søndag 16. november

Eide kirke kl. 11.00

Vi marker Nordmøre Søndagsskolekrets

som er 100 år. Kirkens kor og søndagsskolen

i Eide. Framføring av barnekormusikalen:

Amademus. Besøk av Hans

Orset. Ledes av prestevikar Tommy

Stormo. Bevertning på bedehuset etter

gudstjenesten. Figurballonger til barna.

Søndag 23. november

Eide kirke kl 11.00

Høymesse v/soknepresten. Nattverd.

Søndag 30. november

Eide kirke kl 19.00

Lysmesse v/soknepresten. Konfirmantene

og kirkens kor deltar. Ofring.

Desember

Søndag 7. desember

Adventskonsert kl 18

10. oktober kl. 19.30

Sangkveld på Ekkilsøy Kr. Fors.hus

Noe å bite i i løpet av kvelden.

25. oktober kl. 11 - 17

Bruheim

Misjonsmesse på Bruhagen

November

Indre Averøy Vennesamling

Tid/sted fastsettes senere.

ANNET

Kristen muslimmisjon

Bådalen bedehus 19. okt. kl. 16.00.

Israelskveld på Henda bedehus

11. november kl. 19.30

Ved A. Berntsen.

Nå starter vi

opp!

Alle sangglade barn

fra 5 år og oppover

kan komme

til Bådalen bedehus

onsdag 17. september

kl. 17.30. Lurer du på

noe, så ta kontakt med Kari Sørdal,

71514838.


10

DØPTE

Kvernes sokn

22.06 Kristin Uran

Kristian Grønlie

Brage Efrain Pedersen Kronborg

06.07 Thea Folland Sørvik

27.07 Albert Bjerkelund Veiset

Tiril Hagen Heggeset

Kornstad sokn

08.06 Vebjørn Folland

29.06 Thea Madeleine Krokeide Røsand

Mads Henden Bøe

20.07 Anna Marie Bullgård Uran

24.08 Aleksander Folland Sandnes

Bremsnes sokn

15.06 Viljar Aandahl Nekstad

Oline Sørvik Gustad

13.07 Lukas Engeli Johansen

03.08 Johan Gustad Naustvoll

Thea Røsand Ulset

Eide sokn

07.06 Ivo Grøtta

Jørgen Hiim

08.06 Christopher James Cumming

22.06 Dani Smørholm

12.07 Anna Iren Røvik

20.07 Isak Krakeli

Jonas Haukom

20.07 Sivert Lien

27.07 Tale Bognøy (Gaustad kapell)

03.08 Amanda Hesjedal Lyngstad

10.08 Martin Krakeli Silnes

Elise Kristin Røvik Tjugen

Ken Ove Silseth Røvik

23.08 Julie Gedde-Dahl (Sandøy

kirke)

24.08 Henrik Sandvik Nordli

(Gaustad kapell)

31.08 Liv Grete Buan Eide

Thomas Sommernes

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

Slekt følger slekt

VIGDE

Kvernes sokn

07.06 Therese Kvernes Særher

og Torkild Røsand

11.07 Anniken Kleven-Gasser og

Daniel Christian Gasser

( kirkelig velsignelse)

12.07 Lisa Christine Larsen og

Svein Arild Folland

09.08 Heidi Mork og

Bjørn Erik Rånes

Kornstad sokn

05.07 Lena Iren Bullgård og

Anders Sandø Alnes

26.07 Kristin Eljevåg og Arild Grov

02.08 Marit Sofie Larsen og

Ronny Gjetøy

Bremsnes sokn

14.06 Lisbeth Hatlen og

Kenneth Hafskjær

Hanne-Sofie Knutsen og

Tore Husby

08.08 Maylen Holm og

Kurt Wilhelm Bjørgum

Aina Iren Gjøstøl og

Odd Sigbjørn Tvestad

16.08 Magda Elisabet Hestvik og

Kåre Jonny Gjelstenli

Eide sokn

12.06 Trine Homlong Ølstadløkken

og Ivar Gjerseth Sekkenes

21.06 Anja Langnes og Remi Tornes

05.07 Linda Vikan Stormo og

Jan Arve Rangøynes

Elisabeth Eide Husby og

Halgeir Iversen

12.07 Rita-Iren Herskedal og

Nils Ove Røvik

Annette Ugelstad og

Jarle Holm Klavenes

Averøu ungdomsklubb - lørdagsklubben m.m.

Aktuelle datoer for høsten 2008

er følgende fredager 12. sep, 26.

sep, 3. okt, 24. okt, 7. nov, 21. nov

og 5. des. Normalt er det dermed

også tilbud lørdag kveld, dagen

etter klubben.

Medlemmer og foreldre/foresatte

bes merke seg at klubben er en

helhet fra 18.00 til 21.30, slik at

man unngår henting før 21.30, og

dermed stressing i ungdomsflokken.

Klubben minner også om lørdagstilbudet

som starter 13. september

og er et «åpent bedehus»

fra 19.00 til midnatt lørdagene det

er klubbvirksomhet på fredag.

Her kan ungdommene komme og

«henge» så lenge de gidder, om

man kan si det litt «ungdommelig».

Det er karaoke, filmsjåing,

kiosksalg, gjerne et felles varmt

måltid om mange nok har med seg

penger til det, playstation, prating

og annen moro av det lette slaget.

Åpent for alle mellom 13 og 18.

08.08 Elena Krasavina og Vidar Halås

09.08 Hildegunn Naas og

Jens Furuseth Bibow

30.08 Merethe Bakos og

Roar Hustad Brevik

DØDE

Kvernes sokn

18.07 Anne Gustad f. 1917

25.07 Kirstine Amalie Gustad f. 1918

Kornstad sokn

09.07 Rita Irene Ødegård f. 1971

13.07 Hjørdis Kvalshaug f. 1914

Martin O. Folland f. 1925

Ruth Nome Leithaug f. 1922

Bremsnes sokn

02.06 Leif Georg Knutsen f. 1918

09.06 Ivar Magnar Hoel f. 1937

16.06 Britta Øksenvåg f. 1924

19.06 Gerd Helen Gustad f. 1945

03.07 Olaug Edvarda Solli f. 1918

07.07 Gunn Jorid Landsverk Ormset

f. 1960

23.07 Peggy Pernille Visnes f. 1932

24.07 Trygve Ingolf Gjøten f. 1924

Edel Marie Bjørshol f. 1922

26.07 Peder Louis Kleven f. 1923

15.08 Odd Bjarne Jørgensen f. 1930

20.08 John Andreas Iversen f. 1927

23.08 Hermann Kronborg f. 1921

Eide sokn

20.05 Kai Asbjørn Hattrem f.1983

20.06 Geir Atle Grødahl f.1951

16.07 Meinert Silseth f.1937

29.07 Kjell Rune Lysgård f.2002

10.08 Melvin Gautvik f.1932

12.08 Asbjørg Karin Dyrnes f.1954

G2gudstjenester

Høsten 2008

19. oktober

kl. 15.30

30. november

kl. 15.30

Kan bli flere arr.

Følg med.


11

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

- Søndagsskolen er med på å forme samfunnet

Slik lød overskriften i en engelsk

avis nylig. Det er ingen

grunn til at man skal si noe

annet i Norge. Selv om antallet

søndagsskolebarn har gått

ned fra storhetsdagene, har

jevnlig de unge tilbudet om å

ta turen til en søndagsskole i

sin nærhet. Og Nordmøre

Søndagssskolekrets har stor

tro på framtida.

Ordfører Jarle Haga var med og

markerte at søndagsskolene på

Nordmøre er 100 år.

Ordfører Jarle Haga satte ord på

det mange for så vidt visste allerede

i salen. Kanskje det var alle

andre som ikke var i salen som

burde ha hørt ordene?

Uansett: Han kunne i sin tale til

den lokale søndagsskolejubileumsfeiringen

si at ikke mange

organisasjoner blir 100 år.

– Søndagsskolene i Norge har

klart å bli 100 år. De har blitt et

begrep, et viktig element i oppdragelse

og opplæring i den kristne

tro rundt omkring i bygd og by

i hele landet. Det er en organisasjon

som har satt varige spor etter

seg, sa Haga.

Også i Averøy har søndagsskolen

vært et treffpunkt i bygdene

med god oppslutning fra barn i

alle aldre gjennom generasjoner.

Et treffpunkt der barn kan møtes

til sang, lek, glede og alvor, der

en får med seg et budskap om

viktige verdier i starten av livet.

Haga mintes også sin egen tid i

søndagsskolen.

– Det var like naturlig i min

barndom å delta på søndagsskolen

som å gå på folkeskolen. Jeg

har bare gode minner fra mine

barneår i søndagsskolen. Jeg ble

imidlertid mektig imponert da jeg

under en ferie hos slektninger på

Farstad under et søndagsskolemøte

der oppdaget at frammøtet

ble registrert i et hefte med en

stjerne for hvert oppmøte. Dette

hadde jeg ikke hørt om før, fortalte

Haga. Og han tok med seg

ideen hjem over fjorden.

– Det imponerende framskrittet

ble fortalt om på første søndagsskoletreffet

på Kårvåg etter ferieturen.

Og etter en tid ble ordningen

også innført hos oss, sa Haga

med et smil.

En søndagsskole detter ikke ned

på plass av seg selv. Det står personer

bak. Som uten egen interesse

for vinning og utbytte, gir av

sin tid og krefter til å bringe noe

videre av det de selv tror på.

– Å drive og lede en søndagsskole

gjør seg ikke selv. Bak alle

samlinger ligger det et stort og

samvittighetsfullt arbeid. En har

ildsjeler som står bak, som gir av

seg selv, ofrer egen tid og egne

krefter for noe de tror på.

Gjennom sitt virke har søndagsskolelærerne

formidlet det kristne

budskapet som et fundament

for barnetro og retning i livet.

Uten annet vederlag enn den gleden

og tilfredsheten som dette

arbeidet gir, sa Haga og gikk dermed

over til å hedre disse ildsjelene.

– Disse personene arbeider i det

stille, gjør en innsats som vi legger

lite merke til, men som er helt

nødvendig om søndagsskolene

skal ha en rolle inn i sitt neste

hundreår. Lederne i søndagssko-

Intet søndagsskolejubileum uten leker og moro. Her et par glimt fra litt

sykkling og sekkehopping.

Sammen med sine medarbeidere gjør disse hovedlederne for søndagsskolene

på Averøy en kjempejobb, mente ordfører Jarle Haga og delte

ut blomster til Sissel Paula Sørvik Gjendem (fra venstre), Inger Lise

Smenes, Olav Gustad, Kari-Ann Henden, Kari Volden, Mona Skarset,

ordfører Jarle Haga, Dagny Otterlei og Hans Futsæter.

lene er beskjedne personer, men

jeg har veldig lyst til å få fram

hovedlederne for de 8 søndagsskolene

i vår kommune. Ved

dette får vi synliggjort virksomheten

som drives, vi får navn og

personer som viser hva søndagsskolene

står for, sa Haga. De 8

søndagsskolene var godt representert

både med ledere, medlemsbarn

og deres foreldre i

salen denne ettermiddagen.

Mange flere lærere og meget

gode medhjelpere skulle også ha

hatt sin personlige takk, men

denne gang begrenset kommunen

seg til hovedlederne. Og så

kom Hans Futsæter (Bremsnes),

Dagny Otterlei (Ekkilsøy), Kari

Volden (Bruhagen), Mona

Skarset (Meek/Steinsgrenda),

Inger-Lise Smenes (Kårvåg),

Kari-Ann Henden (Henda),

Sissel Paula Sørvik Gjendem

(Kjønnøy) og Olav Gustad

(Bådalen) fram og mottok sin

særdeles velfortjente blomsterbukett

fra Averøy kommune.

Men ordfører Haga var ikke

ferdig med utdelingene. Han

kalte også opp Lisbeth Hatlen

Hafskjær som hadde invitert ham

til dette arrangement, og overrakte

en sjekk på 4000 kroner,

som skulle fordeles likt mellom

alle søndagsskolene på øya, om

man ikke innbyrdes ble enige om

noe annet.

– På vegne av Averøy kommune

ønsker jeg til lykke med jubileet,

og takker for den store innsatsen

de mange søndagsskolemedarbeiderne

har utført i vårt

nærmiljø gjennom flere generasjoner.

Lykke til videre, avsluttet

ordfører Jarle Haga.

Konsulent Hans Orset hadde en

søndagsskoleandakt på malerlerretet.

Ildsjelen Hans

Vi gratulerer Hans Tvenning med

Ildsjelen - en pris fra Det kgl. selskap

for Norges Vel. Utrolig

meget godt fortjent etter snart 30

år med Averøy ungdomsklubb!!!

Ordfører Jarle Haga delte ut.


12

MENIGHETSBLADET I EIDE OG KVERNES

Nytt alpha-kurs starter 1.oktober

Kanskje tiden er inne til å prøve noe nytt? Vi kan ikke love at under vil

skje, men vi kan love at du får være del av et åpent fellesskap

der livsviktige spørsmål er på dagsorden.

På Alpha-kurs er det mulig å utforske og bli kjent med den

kristne tro i et rolig og hyggelig miljø. Kurset består av 10

tankevekkende kurskvelder. Kurset har lav terskel, og det

er veldig moro og utrolig sosialt. I tillegg er dette et kurs

som de fleste kirkesamfunn i Norge støtter opp om. Over 10

mill. mennesker verden over har gjennomført kurset.

Alpha er for alle som er interessert. Det er ulike grunner til

at mennesker melder seg på. Noen ønsker å finne ut om det

med Gud er sant. Enkelte ønsker å børste støvet av sin barnetro.

Andre opplever alpha som et spennende og rikt felleskap

der de blir kjent med nye

mennesker og der de kan samtale og

diskutere tema de er opptatt av og lurer på.

På Averøy har det vært arrangert 9 ulike alphakurs

siden 2003, og det 10. alphakurs starter opp 1.oktober.

Det blir 5 kurskvelder før jul og 5 kurskvelder etter jul

(onsdager). Er du interessert kan du bare ta kontakt med

Marit Smistad (tlf. 71 51 22 66), Eivind Ingeborgvik

(tlf.71 51 32 61) eller Helen Reiten (71 51 42 55).

Helen Reiten

Har du lyst å være være

med i

BARNAS TURKLUBB?

Klubben er for barn i alle aldere. Vi møtes

lørdag formiddag kl. 9.30 og holder på til ca.

kl. 12, ca.1 gang i måneden. Turene vil være

i Bremsnes-Bruhagen-området. Turer til

Bremsneshatten, Røsandberget, Stavneset

og andre slike steder. Turen vil inneholde ei

samling med litt mat, ei lita barneandakt

eller lesing fra ei bok og av og til utlodning.

Ta med passende klær, ei vannflaske og noe

å sitte på. Vi tar med mat.

Hjelper fadderbarn

Vi skal være med å hjelp et fadderbarn i en

fattig del av verden. Målet er at vi skal få

bedrifter eller privatpersoner til å støtte turgåingen

vår med penger som vi kan sende

penger til fadderbarnet vårt.

Du er velkommen til å være med i klubben

vår!

Ved spørsmål kan du kontakte Anne Kristine

F. Eide, tlf. 71511989 / 95182844

Mer informasjon til deg eller foreldrene

dine:

• Fadderbarnet vi skal støtte hører til i et av

Misjonsalliansens prosjekter. Dette er en

misjonsorganisasjon med sterk diakonalt og

sosialt fokus i de landene de arbeider. Les

mer om denne på www.misjonsalliansen.no.

• Alder: I første omgang setter vi ingen

grenser for alder og vi ønsker alle barn velkomne.

Barn under skolealder må ha med en

voksen. Den korte barneandakten eller

lesinga fra bok vil bli forsøkt lagt opp til de

eldste barna. Bedrifter og privatpersoner

som vil støtte hele gruppen, oppfordres til å

støtte alle fra 0 til 16 år.

• Ta med: Klær etter været, noe å sitte på

(f.eks. avis i plastpose) og ei vannflaske.

Klubben tar med mat. Si ifra om spesielle

dietter.

• Kontigent: De som vil være medlemmer i

turklubben, betalet 20 kr i året. Man trenger

ikke være medlem for å være med på tur.

• Plan: Det vil av flere grunner ikke bli satt

opp noe program for året. Vi forsøker å gi

beskjed gjennom ”Nordmøre rundt”

(”Averøynytt”) i Tidens Krav. Dersom du vil

ha beskjed på SMS eller mail, er det bare å

gi meg adresse /mobilnummer.

• Støttespillere: Kjenner du bedrifter eller

privatpersoner som vil støtte hel eller deler

av gruppen, er det bare å gi beskjed!

• NB! Vi har ingen egen forsikring for klubben.

Arrangøren står ikke ansvarlig for eventuelle

skader. Vi vil imidlertid gjøre vårt aller

beste for å ivareta sikkerheten.

B

Returadresse:

Menighetsbladet i Eide og Kvernes

Postboks 18, 6530 Averøy

Klippen på flyttefot

Etter år med usikkerhet og mange opp- og

nedturer, er det nå klart at Klippen bedehus

på Veiset skal få en ny tilværelse inne ved

kirkene på Kvernes. Gjennom

Riksantikvarens ”Verdiskapingsprogram”

og Averøy kommunes tilslutning til dette,

er det nå klart for å starte arbeidet. Huset

som er et laftet plankehus fra 1927, skal tas

ned stokk for stokk og settes opp igjen på

den gamle kirkestalltomta ved kirka.

Arbeidet blir ledet av Riksantikvarens

mann på området: Jon Bojer Godal.

Rydding og tilrettelegging av tomta er alt i

gang.

I oktober begynner selve flytteprosjektet.

Selv om prosjektet får tilskudd fra det

offentlige, vil det bli bruk for frivillige som

kan ta et tak. I første omgang i forbindelse

med oppsetting av mur. Når huset er under

tak, blir det snakk om maling både utvendig

og innvendig.

Menighetsrådet som i dag er eier av huset,

er glad for at huset igjen skal kunne fungere

som et samlingssted for ulike aktiviteter.

Med Klippen på plass i kulturområdet

ligger mulighetene enda bedre til rette for å

videreutvikle kommunens tusenårssted.

Kvernes kirke får med dette også et tjenelig

aktivitetshus.

Bjørg Bergem

Klippen bedehus. (Foto: Torolf Blomsttrøm)

More magazines by this user
Similar magazines