produktark sentry bokser - Mamut ServiceSuite WebShop

shop.servicesuite.mamut.com

produktark sentry bokser - Mamut ServiceSuite WebShop

SIKKERHETSPRODUKTER FRA SIKKERHETSgrossisten AS

DOKUMENT- OG DATA- KOFFERT

Det finnes mange måter å kunne sikre seg

mot at personlige dokumenter, forsikringspapirer,

attester, pass, CD-rom, disketter og lignende

forsvinner under en brann enten hjemme, på

kontoret eller andre steder som man oppbevarer

viktige dokumenter og datamedia.

Alle koffertene er testet og godkjent i.h.h.t.

UL-normene for denne type oppbevaring 1100

av dokumenter og datamedia i mot brann.

(Se tekn.spesifikasjon på baksiden)

1. Sentry 1100 er en liten og kompakt låsbar

koffert for oppbevaring av papirer mot brann.

Kofferten er utstyrt med et praktiskt bærehåndtak.

Sentry 1100 har vært testet i.h.h.t.

UL (Underwriters Laboratories) testnorm for

oppbevaring av dokumenter i 30 min.

Egner seg for dokumenter i A5 format. 1160

Kofferten leveres i hvit utførelse og med 2 nøkler.

2. Sentry 1160 er en kompakt låsbar koffert

for oppbevaring av papirer mot brann.

Kofferten er utstyrt med et praktiskt bærehåndtak.

Sentry 1160 har vært testet i.h.h.t.

UL (Underwriters Laboratories) testnorm for

oppbevaring av dokumenter i 30 min.

Egner seg for dokumenter i A4 format.

Kofferten leveres i hvit utførelse og med 2 nøkler.

3. Sentry 1170 er en romslig og kompakt låsbar

koffert for oppbevaring av papirer mot brann.

Kofferten er utstyrt hengemappe for A4 format

Sentry 1170 har vært testet i.h.h.t.UL

(Underwriters Laboratories) testnorm for

oppbevaring av dokumenter i 30 min.

Egner seg for dokumenter i A4 format.

Kofferten leveres i hvit utførelse, 6 stk.

hengemappe og med 2 nøkler.

4. Sentry 1710 er en praktisk og kompakt låsbar

koffert for oppbevaring av datamedia mot brann.

Kofferten er utstyrt med et praktiskt bære- 1710

håndtak. Sentry 1710 har vært testet i.h.h.t.

UL (Underwriters Laboratories) testnorm for

oppbevaring av datamedia i 30 min.

Leveres med innsats for CD-rom og disketter.

Kofferten leveres i hvit utførelse og med 2 nøkler.

5. Sentry 6720 er en romslig og kompakt låsbar

koffert for oppbevaring av datamedia mot brann.

Kofferten har en praktisk innsats for CD-rom og

disketter. Sentry 6720 har vært testet i.h.h.t.

UL (Underwriters Laboratories) testnorm for

oppbevaring av datamedia i 30 min.

Kofferten leveres i hvit utførelse og med 2 nøkler.

Vi tar forbehold om mulige feil og endringer fra produsent (01/2006) www.sgbeslag.no

1170


Modell:

SIKKERHETSPRODUKTER FRA SIKKERHETSgrossisten AS

SPESIFIKASJONER

1100 1160 1170 1710 6720

Utv. mål Høyde 156 159 345 210 345

(mm) Bredde 362 387 387 362 387

Dybde 279 308 308 279 308

Innv. mål Høyde 89 97 264 111 206

(mm) Bredde 305 330 305 210 248

Dybde 191 219 216 149 162

UL Klassifisering

tid (min.) 30 *1) 30 *1) 30 *1) 30 *2) 30 *2)

*1) Dokumenter *2) Datamedia

Vekt (kg) 7,7 8,6 17,2 13,2 24,9 Fordelen med denne type

koffert er:

1. Ytterste laget er et spesielt

Innv. volum (liter) 5,2 7,0 17,3 3,5 8,3 lag av isolering som medvirker

til å holde flammer og varme ute.

Avlåsning: 2. Ved ekstrem varme smelter

Nøkkel Ja Ja Ja Ja Ja det ytterste laget og isoleringen

sammen til en kompakt lufttett

Farge Hvit Hvit Hvit Hvit Hvit enhet.

3. Verdiene i kofferten forblir

inntakt.

Art.nr. 1401442 1401440 1401444 1401445 1401446

*1) Dokumenter

Testnormen er at boksen varmes opp til 843ºC Hvilken og hvorfor en Sentry boks?

og holdes i 30 minutter. Innvendig når den en Dokumenter (eksempler)

maksimum temperatur på 177ºC. * Forskjellige forsikringspapirer

* Pass og andre viktige ID-papirer

*2) Datamedia * Fødselsattester

Testnormen er at boksen varmes opp til 843ºC * Andre viktige attester

og holdes i 30 minutter. Innvendig når den en * Fortegnelse og kvitteringer på eiendeler

maksimum temperatur på 52ºC og under 80% * Viktige personlige dokumenter

luftfuktighet.

Datamedia (eksempler)

* Back-up til bedriften

* Original programvare til bedriften

* Lisensdokumenter programvare

* Back-up på private dokumenter

og bilder

* CD-rom med bilder på innbo

FORHANDLER:

Vi tar forbehold om mulige feil og endringer fra produsent (01/2006) www.sgbeslag.no

More magazines by this user
Similar magazines