88/1996 - Universitetet i Oslo

folk.uio.no

88/1996 - Universitetet i Oslo

Rødhette- hvem er du?

KARI SKJØNSBERG

"Barna kunne ikke se skogen for bare Rødhetter."

Werner Mitsch 1982

Rødhette og ulven hører til vår barnelærdom, og er oversatt og

gjenfortalt over hele Europa fra Frankrike og Tyskland til England og

Russland. Begrepet "Rødhette og ulven" er like godt kjent hos i Norge

som "Kjerringa mot strømmen" eller "Prinsessa som ingen kunne

målbinde"; vi behøver ikke forklare nærmere at vi henspiller på et

eventyr eller hva eventyret inneholder. Dette gjelder først og fremst

brødrene Grimms Rødhette som fins i utallige norske oversettelser, i

samlinger eller som enkeltstående utgivelser og, ikke minst, som

billedbøker. Men bak Grimms "Rotkappchen" fra 1812 ligger Perraults

"Petit Chaperon Rouge" fra 1697, som ifølge Jack Zipes, vår kanskje

største spesialist på moderne på Rødhetter, fikk en uvanlig god

mottakelse på 1700-talletl ,men som forble nesten ukjent hos oss. På

dansk kom den første oversettelsen i 1820 2 , i løpet av 1800-tallet fulgt

av flere nye oversettelser som naturligvis kan ha vært lest i Norge, men

som neppe har vunnet noen større utbredelse. En liten norsk samling

eventyr fra 1843 har tre eventyr av Perrault, men blant disse finner vi

ikke Rødhette/ men "Rødhette" er gjengitt i Perraults versjon i

barnebladet "Børnevennen", 1854. 4 Den første norske oversettelsen av

alle eventyrene kom ikke før i 1930. 5 Den neste og eneste fullstendige

oversettelsen kom så sent som 1986. 6

Med denne oversettelsen er Perraults eventyr for første gang blitt

lett tilgjengelig for et norsk publikum, og i det følgende skal vi se

hvordan hans Rødhette med sin bevisste litterære form er blitt adaptert

og til dels forringet av brødrene Grimm og deres etterfølgere. Likevel

Kari Skjønsberg har vært førsteamanuensis ved Statens bibliotek- og inforrnasjonshøgskole i Oslo,

der hun arbeidet i 27 år (1968-1995). Nå pensjonist.

More magazines by this user
Similar magazines