Fra Vansjø til Betongen - Home

home.no

Fra Vansjø til Betongen - Home

Moss Magasinet 2003

Det gamle ”Kammeret”

Rådhus, banken, fengselet,

politikammer og leilighet for

underfogden i sammebygning.

Det ble resultatet av gjenoppbyggingen

etter storbrannen i

Moss i 1858.

Flammene var nådeløse under storbrannen

i Moss i 1858. 52 gårder i

strøket Kirkegaten – Storgaten brant

ned. Kirke, rådhuset og Germania

Hotel var blant de flotte bygningene

som gikk med i brannen.

Hovedstaden Christiania hadde også

vært rammet av storbrann.

Kongen kom derfor med kunngjøring

om at taksten og mursten

kan innføres til landet uten toll og

avgifter, som et ledd i hjelpen med

oppbyggingen etter de store

brannene i de to byene.

Gjenoppbygningen av de nedbrente

gårdene startet umiddelbart. Fritaket

fra toll og avgifter gjaldt nemlig ikke

lenger enn til utgangen av 1959. De

fleste gårdene ble bygget opp igjen

av trevirke, men kirken, hotellet og

rådhuset ble bygget av rød murstein.

Murermester Martin Gundersen

Det var murermester Martin

Gundersen som fikk i oppdrag å

bygge opp igjen kirken og rådhuset.

Om han også hadde ansvaret for

oppbyggingen av hotellet vites ikke.

Kirken stod ferdig i 1861, rådhuset i

1862. Moss Sparebank bevilget den

gang 500 speciedaler til det nye rådhuset,

mot at banken fikk lokaler i

bygningen.I tilknytningen til rådhuset

ble det også bygget fengsel.

Bystyret hadde sine møter her i

mange år, og her var det også lokaler

og leilighet for underfogden.

Revet

Politiet disponerte bare to – tre rom.

Etter hvert blir mangelen på plass

mer og mer perkær.

Møtene må holdes i gymnastikksalen

eller annet egnet lokale da

bystyresalen var blitt for liten.

Fengslet derimot, viser seg tilstrekkelig

for behovet.

Ved århundreskiftet overtok politikammeret

hele bygningen. I 1968

ble dessverre denne flotte bygningen

revet for å gi plass til betongkolossen

som i dag huser politi, fengsel og

rettsvesen. Etaten er igjen på flyttefot,

da det i disse dager bygges enda

et nytt hus ved innfartsvegen til

Moss. Denne gangen var ikke rivningen

like hensynsløs, da den gamle

velferdssalen til Moss Lysverker ble

spart. Endelig har noen med makt

skjønt at også gammelt er vakkert.

Karin Behn Skjævestad

Kilde:

Moss Avis, Vogt, ”Moss som den var”

29

More magazines by this user
Similar magazines