Tiltag.Kroghsgade Vuggestue.pdf

aarhus.inst.dk

Tiltag.Kroghsgade Vuggestue.pdf

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

At have indlevelse i andre

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

at sætte ord på følelser og oplevelser

at sætte ord på handlinger

at anerkende barnets følelse

at aflede/distrahere for at barnet kommer videre

at børn hjælper hinanden

at bruge fagtesange – udtrykke følelser

at læse bøger om følelser

at opfylde ønsker og behov

at bruge mimik, sprog og sjov på puslebordet

at barnet lærer at udskyde behov – følge op på barnets ønske

at barnet bliver taget alvorligt i deres valg (kan vælge og sige nej)

At handle selvstændigt

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

at børnene selv kan vælge

at vise dem muligheder og anvise handlinger i.f.t følelser

at følge op på barnets initiativer

at vi har øje for venskaber og potentielle venskaber

viser dem hvad huset kan tilbyde, så de kan vælge

tilgængelighed for barnet

at have øje for barnets nærmeste udviklingszone, så barnet respekteres og anerkendes

at børnene selv må gå fra bordet (spisning)

at vi ikke er bange for at løsne lidt på kontrollen

at vi ikke er unødvendigt strikse

At være psykisk robust

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

kan rumme deres ’ked af det hed’ og hjælpe dem videre

overgange i løbet af dagen ro, kaos, balance

hjælpe med at løse konflikter og anerkende de siger fra – sætter grænse

at de voksne sætter tydelige grænser

støtter børnene i, at de kan bruge flere voksne

tilpas udfordring, være ved siden af for at støtte barnet i at kunne mestre

være sammen med, være ved siden af, være bag ved


SOCIALE KOMPETANCER

At etablere venskaber

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

afgrænse i mindre grupper

i en vis grad frihed til at valg af rum/relationer

arrangere spisegrupper efter relationer

Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

afgrænse i mindre grupper (planlagt/spontant)

lukke rum af og til spontant

Er der helt nye tiltag ?

ture ud af huset

At indgå i fællesskabets sociale spilleregler

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

vente på tur

et vist omfang af bordskik

levere stjålet/lånt legetøj tilbage

give redskaber til konfliktløsning

håndtere ’hjemmefra’ ting

Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

respektere at andre har legetøjet (vente på tur – voksen tale)

voksen ’advokat’

At kommunikere med følelser

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

Se andres følelser, vi sætter ord på

Egne følelser, vi sætter ord på

Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

voksen har følelser (vis og benævn med grænser) sur/glad

Udviser empati

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

vi respekterer, lytter, børnene lærer

vi trøster, glædes, børnene lærer

vi er forbillede

Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

være på forkant (ind/ud o.s.v)

sørge for at der ikke er for mange børn pr. voksen

syn for sagen (babyer)

Er der helt nye tiltag ?

kommunikere mere og være realistiske


SPROGLIG UDVIKLING

At etablere sproglig kontakt og relation

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

børnesange

reagere på børns sproglige initiativer og handle på dem

spørge ind til barnets ”liv”

kommunikere ved spisning

voksne der taler med børn og med voksne

Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

det hele mer,mer,mer

råbe, grine sproglege/motorisk sammenhæng

Er der helt nye tiltag ?

puste lege og bevidst sproglig stimulering

opsøge de børn der ikke selv kommunikerer (læse, synge, spille)

At kommunikere med sin omverden

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

med forældre og andre børns forældre

med Sanne

med personale og vikarer

med geder

At forstå sprogets regler

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

gentage med korrekt udtale/gramatik

sætte ord på ”alt”

Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

det hele


KULTURELLE UDTRYK OG VÆRDIER

At være kreativ

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

bygge og lege i tumlerum

materialer i værksted

modellerer på mange måder

bruge inventar på nye måder

frihed omkring inventar o.a


Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

små og store fysiske forandringer = ideer og kreativitet

Er der helt nye tiltag ?

indkøb af fx telte, hulahopringe, halm, kasser, madpakker ude, bål, tipi, vindfælder

At være opmærksom på egen kultur og

At deltage i kulturelle fællesskaber

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

synge

højtider – lave pynt

Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

blomster og grene pynte/hygge

Er der helt nye tiltag ?

udskiftning af legetøj fra depotet og indkøb

pegebilleder/farve humør i salen

lege/sanglege

voksne leger teater (sprog, historie, humor)

mester jakel

lære nye sange udvide vores horisont

nye materialer, gibsgaze, ler

male sten, grene, lærreder

aktivitetsvæg


NATUR OG NATURFÆNOMENER

At have glæde ved oplevelser i naturen

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

legeplads hvor alt er tilgængeligt

legeplads fyldt med sanseoplevelser : brombær, lort, sand, græs, buske

tarzanskov – forhindringer og motoriske udfordringer

legeplads motoriske udfordringer til alle aldre

udeliv på alle årstider

At have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

geder

løfte sten, finde orm, bænkebidere, tissemyrer

bøger om dyr, sætter lyd og fakter på dyrene

respekt for dyrene, opleve liv - sanse liv

at voksne viser interesse, ikke udviser angst og afsky

fugle iagttagelser

snakker om naturen indefra huset

sætter ord på årstider og vejr

at børn sover ude i al slags vejr, mange sanseoplevelser, lyde, lugte, lys, temperatur

vandleg, på alle tider af året

vandpjaskerum

Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

bål, mad over bål, sanseoplevelser

Er der helt nye tiltag ?

indkøb af badetøj

At være nysgerrig over for naturen og dens fænomener

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

udeleg, respekt for børnenes til og fra valg af udeaktiviteter

et ’være-rum’ børnene har højt til loftet

Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

at vi voksne også viser begejstring for udeleg og liv

hvordan vi præsenterer legepladsen

Er der helt nye tiltag ?

hvordan skaber vi plads til fordybelse ?

hjælp/backup

planlægning

tillid til kollegaer, spørg om hjælp


KROP OG BEVÆGELSE

At være selvhjulpen i hverdagen

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

kravle op og ned af stole

gå på trapper

op og ned af puslebord

gå, løbe, rutsje på rampen

op og ned i krybber

opfordrer til selvhjulpenhed

har legetøjet i børnehøjde

Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

børn selv øser mad op, hælder vand op, selv smører mad (de store)

selv tage tøj på i garderoben

at vi går ud med de store lidt før

går i garderoben i små hold og nok voksne

hjælpe de store på toilet

inddrage i stedet for at servicere

Er der helt nye tiltag ?

voksen hjælper så børnene bliver inddraget i praktiske opgaver fx borddækning og

oprydning

At være kropsbevidst

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

sanglege (tossesang – bus o.s.v)

krops snak på puslebordet eks. Tissemand/tissekone

berøring på puslebordet

Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

voksne deltage i sanglegene

sanglege, hvor vi holder i hånd

den man rører ved slår man ikke

opfordre til at børn giver knus

At være rutineret med sine grundbevægelser

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

tumlerum

legerum – klodser/konstruktioner, tunnel og balancesten

værksted – brug af pensler, sakse, kridt, perler, lim

spisning – bruge redskaber

legeplads – balance på skråning og sandkassekant


Glæde ved sund og varieret kost

Hvilke tiltag gør vi allerede nu for at opfylde målene ?

rør ved maden

spiser selv

sætter ord på hvordan vi skal spise

børn er gode til at give udtryk for sult og tørst

Hvad vi gerne vil gøre mere af ?

mere opmærksomhed på at benævne maden, hvordan den smager og hvad vi spiser

More magazines by this user
Similar magazines