EDB tekstbehandling 02.pdf - Horsens HF og VUC

uv.vuchorsens.dk

EDB tekstbehandling 02.pdf - Horsens HF og VUC

LEKTION 2

Denne lektion indeholder: Opret nyt dokument, margen,

orddeling, udskriv og gem

Du skal i gang med en ny tekst - ren skærm:

- klik i Filer i menulinien

- klik i Ny …

- klik i Tomt dokument

- klik i OK

eller

eller

- klik i værktøjslinien

- Ctrl + n

Før du går i gang med at taste, skal du have lavet margener:

- klik i Filer i menulinien

- klik i Sideopsætning

- klik i feltet Venstre

margen, slet det, der

står der i forvejen, og

skriv 3,8 cm eller klik

i pilene, indtil tallet

viser sig

- klik i feltet Højre

margen, husk

ligeledes at slette her

og skriv 1,5 cm eller

klik på pilene, indtil

tallet viser sig

I stedet for at klikke med musen for at komme fra felt til

felt, kan du trykke på tabulatortasten.

Prøv engang!

- klik på OK eller tryk på Enter-tasten

©Sønderjyllands Amt Side 1 af 7

Center for Fleksibel Voksenuddannelse Tekstbehandling, lektion 2

Filnavn: EDB tekstbehandling 02.doc

Arkiveret d. 1.9.99


INDTAST NEDENSTÅENDE TEKST:

Ved hvert nyt afsnit taster du 2 gange Enter (første gang for at afslutte linien,

anden gang for at lave en tom linie).

Husk! Der skal være ét mellemrum efter punktum, komma, bindestreg,

kolon etc.

(Tallene henviser til de efterfølgende ændringer og skal ikke tastes ind.)

1. Mange mennesker har fundet ud af, at skriver man meget, er det nemt

2. at bruge et tekstbehandlingsanlæg.

3-4. Til de fleste computere kan man købe tekstbehandlingsprogrammer,

5. der får dem til at fungere således, at de kan anvendes som

6-7. skrivemaskiner. Det skrevne vises på en skærm, så man straks kan se

det efter.

8-9. Ønsker man at rette fejl - at slette eller tilføje noget i teksten - flytter

man en såkaldt cursor derhen, hvor rettelsen skal foretages.

10-11. Når man herefter betjener sig af tastaturet, får man computeren til at

sørge for, at rettelsen sker.

12-13. Teksterne overfører man på et magnetbånd eller en lille plade, hvorfra

man let kan kalde dem frem på skærmen igen.

14. Forbindes computeren med en printer, kan teksten overføres til papir.

15. Mange danske aviser fremstilles nu med denne nye teknik.

GEM TEKSTEN

(se næste side)

©Sønderjyllands Amt Side 2 af 7

Center for Fleksibel Voksenuddannelse Tekstbehandling, lektion 2

Filnavn: EDB tekstbehandling 02.doc

Arkiveret d. 1.9.99


Indsæt en diskette i diskettedrevet:

1. Klik i Filer i menulinien

2. Klik i Gem som

3. Klik med musemarkøren

i

Gem i:

i feltet

4. Klik i feltet 3,5 diskette

(A)

5. Klik i feltet Filnavn:

6. Skriv et filnavn f.eks.

Lektion 2

7. Klik i Gem eller tryk

på Enter-tasten

Når du har været inde i "Gem som ....", kan du de efterfølgende gange, nøjes

med, enten at:

- taste Ctrl + s

eller

- klik i Gem i værktøjslinie

- klik i Filer

- klik i Gem eller tryk på Enter-tasten

FORETAG FØLGENDE ÆNDRINGER:

1. Mange ændres til Et stigende antal

- stil skrivemarkøren i M’et i Mange og skriv: Et stigende antal

- tryk på Delete-tasten, indtil alle bogstaver i Mange er

forsvundet

2. Efter nemt tilføjes og praktisk

- stil skrivemarkøren i mellemrummet efter nemt og indtast: og praktisk

3. computere ændres til hjemmecomputere

- stil skrivemarkøren foran c’et i computere

- skriv hjemme

©Sønderjyllands Amt Side 3 af 7

Center for Fleksibel Voksenuddannelse Tekstbehandling, lektion 2

Filnavn: EDB tekstbehandling 02.doc

Arkiveret d. 1.9.99


4. tekstbehandlingsprogrammer ændres til programmer til

tekstbehandling

- stil skrivemarkøren foran t’et i tekstbehandlingsprogrammer

- tryk på Delete-tasten, indtil der står programmer

- flyt skrivemarkøren bagved ordet: programmer

- skriv nu: til tekstbehandling

5. således ændres til sådan

- stil skrivemarkøren i det sidste s i således

- tryk på Backspace-tasten, indtil der kun står: så

- skriv nu: dan

6. Det skrevne ændres til Alt det skrevne

- stil skrivemarkøren foran e’et i Det

- tryk på Backspace-tasten for at slette D

- skriv nu: Alt d

Prøv nu at lave de resterende rettelser/tilføjelser velvidende at:

- Deletasten sletter tekst, der står til højre for skrivemarkøren

- Backspace-tasten sletter tekst, der står til venstre for

skrivemarkøren

7. skærm ændres til fjernsynsskærm

8. Ønsker man ændres til Hvis man ønsker

9. de to tankestreger (-) ændres til kommaer(,)

10. herefter ændres til derefter

11. sig af slettes (Delete)

12. Efter Teksterne tilføjes , der er gjort helt færdige på skærmen,

13. Efter en lille plade, tilføjes en diskette,

14. Efter overføres tilføjes fra skærmen

15. Mange ændres til De fleste

16. Læs teksten igennem for evt. fejl

©Sønderjyllands Amt Side 4 af 7

Center for Fleksibel Voksenuddannelse Tekstbehandling, lektion 2

Filnavn: EDB tekstbehandling 02.doc

Arkiveret d. 1.9.99


17. Orddeling:

Grunden til, at man skal orddele en tekst, er at få så jævn en højre kant

som muligt. (De enkelte linier bliver så vidt det er muligt, fyldt op med

dele af et ord)

Du kan selv vælge mellem automatisk og manuel orddeling.

Hvis du vælger den automatiske, deler den ordene selv, og du har dermed

ingen indflydelse på, hvor bindestregerne bliver.

Hvis du vælger den manuelle, har du mulighed for at bekræfte eller forkaste

de forslag, som programmet giver. Du vil kunne undgå en deling

som f.eks. tid-spunkt

Du kan også selv bestemme, om du vil dele ord med store bogstaver –

da beholder vi standardindstillingen.

I feltet Delezone kan man indstille, hvor lange ordene skal være, før de

orddeles. Jeg anbefaler, at ændre standardindstillingen fra 0,75 cm til

0,25 cm.

Det er en god idé at vente med at orddele dokumentet, indtil du er færdig

med at skrive og redigere, fordi tilføjelser og sletning kan have indflydelse

på, hvordan linierne deles.

Bring orddelingen i orden således:

- stil skrivemarkøren i begyndelsen af teksten (Ctrl + Home)

- klik i Funktioner i menulinien

- klik i Sprog

- klik i Orddeling

- klik i Delezone og

skriv 0,25 cm

- klik i Manuelt…

- hvis orddelingen er i orden, klik i Ja.

©Sønderjyllands Amt Side 5 af 7

Center for Fleksibel Voksenuddannelse Tekstbehandling, lektion 2

Filnavn: EDB tekstbehandling 02.doc

Arkiveret d. 1.9.99


18. Gem teksten

19. Udskriv teksten:

- klik med musen i Filer

- klik i Udskriv

- klik OK eller tryk på Enter-tasten

så skulle der gerne komme en udskrift henne ved printeren.

Du kan også klikke i symbolet Udskriv i værktøjslinien.

(Det sidste er det nemmeste, så længe der kun er tale om en side, men hvis du

har en tekst på f.eks. 15 sider, kan du ved 1. fremgangsmåde udskrive enkeltsider.)

Du kan også trykke Ctrl + p

Husk!

Hver gang du er felt færdig med en tekst, så

luk den.

Enten: klik i Filer – klik i Luk

eller: Alt + F4

eller: klik i

Mellemrumsregler ved brug af ”tegn”-taster: f.eks. - (bindestreg - den lille

streg på tastaturet (til venstre for højre shift-tast), ” (anførselstegn), /

(skråstreg):

Bindestreg: Når en bindestreg forbinder to ord, må der hverken være

mellemrum før eller efter bindestregen

Eksempel: Jens-Ole, Brockenhuus-Schack,

Tankestreg: Da skal der være et mellemrum på hver side af

tankestregen. Der skal være plads til at trække vejret.

Eksempel: Fodboldkampen blev – trods det gode vejr – spillet

indendørs

©Sønderjyllands Amt Side 6 af 7

Center for Fleksibel Voksenuddannelse Tekstbehandling, lektion 2

Filnavn: EDB tekstbehandling 02.doc

Arkiveret d. 1.9.99


Erstatningstegn: En erstatningsstreg bruges i stedet for at skrive ordet fuldt

ud. Der skal derfor ikke være mellemrum før/efter det ord,

den hører til.

Eksempel: Øre-, næse- og halsspecialist,

Skov- og Naturstyrelsen

Haveborde og –stole

Fra/Til-tegn: Aldrig mellemrum ved ”fra/til-streg”

Eksempel: 7-8 år, mandag-fredag, kl. 18.-20.

Gentagelsestegn: må bruges ved gentagelse, og skal placeres under første

bogstav i kolonnen

Eksempel: turneringsdans 10-11 begyndere

- 11-12 let øvede

- 12-13 øvede

Anførselstegn og

Parentes: For begge typer gælder, at der skal ikke være mellemrum

inde i parentesen/anførselstegnene.

Eksempel: (Eksamenspapirer vedlagt)

”Du skal være hjemme kl. 21.00”, sagde mor

Skråstreg: Der må ikke være mellemrum før og efter skråstreg

Eksempel: Studie-/uddannelsesvejledere

27/4

PS, NB o.l. Der må aldrig stå noget under PS, NB o.l.

(brug i de tilfælde: hængende indrykning)

Eksempel: PS: I bedes medbringe kage og kaffe samt bestik til

aftensmaden

©Sønderjyllands Amt Side 7 af 7

Center for Fleksibel Voksenuddannelse Tekstbehandling, lektion 2

Filnavn: EDB tekstbehandling 02.doc

Arkiveret d. 1.9.99

More magazines by this user
Similar magazines