SAFARI 1–2 Lese- og skrivestart - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

SAFARI 1–2 Lese- og skrivestart - Gyldendal Norsk Forlag

Fra Språksprell i skolen, Aktivitetsbok


FARG LIKE TALL

2 4 1 5 2 3

3 8 5 3 7 4

1 4 1 0 7 5

5 9 2 5 5 6

4 4 3 6 1 2
Lekene er delt inn i seks språklige områder:

• Oppmerksomhet for lyd

• Rim og regler

• Stavelser

• Ordanalyse

• Ord- og setningsbevissthet

• Morfemer

Bildekort

Norsk 1–2

SETT RING

SPRÅKSPRELL I SKOLEN 1–2

Metodeperm med språkleker •

Aktivitetsbok •

• = engangsmateriell


3

More magazines by this user
Similar magazines