Fagene gjort levende! - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

Fagene gjort levende! - Gyldendal Norsk Forlag

Fagene gjort levende!

Gyldendals satsinger på nett går langt i å utnytte

mediets muligheter. Vi har utviklet levende og

aktiviserende læringsmiljø som er tett knyttet til

kompetansemål og oppgaver.


arNetriNNet

Norsk 1–7

www.gyldendal.no/safari

www.gyldendal.no/agora

MateMatikk 1–7

www.gyldendal.no/multi

Natur- og

saMfuNNs fag 1–7

www.gyldendal.no/gaia

rLe 1–7

www.gyldendal.no/vivo

eNgeLsk 1–7

www.gyldendal.no/steps

2. freMMedspråk 5–7

www.gyldendal.no/ cestchouette

www.gyldendal.no/amigos

www.gyldendal.no/ aufdeutsch

saLaby 1–4

– aLLe fag på ett sted

www.salaby.no

uNgdoMstriNNet

Norsk 8–10

www.gyldendal.no/kontekst

Naturfag 8–0

www.gyldendal.no/eureka

saMfuNNsfag 8–10

www.gyldendal.no/zoom

www.gyldendal.no/underveis

rLe 8–10

www.gyldendal.no/horisonter

eNgeLsk 8–10

www.gyldendal.no/searching

fraNsk 8–10

www.gyldendal.no/ cestchouette

spaNsk 8–10

www.gyldendal.no/amigos

tysk 8–10

www.gyldendal.no/aufdeutsch


ioLogi

www.gyldendal.no/bi

desigN og HåNdVerk

www.gyldendal.no/format

eNgeLsk

www.gyldendal.no/experience

www.gyldendal.no/workshop

www.gyldendal.no/

internationalfocus

www.gyldendal.no/

societiesinfocus

fraNsk

www.gyldendal.no/contact

www.gyldendal.no/contours

geografi

www.gyldendal.no/geografi

HeLse- og sosiaLfag

www.gyldendal.no/hs

MateMatikk

www.gyldendal.no/sigma

Naturfag

www.gyldendal.no/senit

Krever innlogging. Kontakt oss på undervisning@gyldendal.no

VideregåeNde skoLe

Norsk

www.gyldendal.no/panorama

www.gyldendal.no/dialog

reLigioN og etikk

www.gyldendal.no/religion

restauraNt- og

Matfag

www.gyldendal.no/rm

rettsLÆre

www.rettslaere.net

saMfuNNsfag

www.gyldendal.no/notaker

saMfuNNsØkoNoMi

www.gyldendal.no/

samfunnsokonomi

spaNsk

www.gyldendal.no/caminando

tysk

www.gyldendal.no/

einfachdeutsch

www.gyldendal.no/

lieberdeutsch


Fagene gjort levende!

Gyldendals satsinger på nett går langt i å utnytte mediets

muligheter i kombinasjon med læreboka. Vi har utviklet

levende og aktiviserende læringsmiljø som er tett knyttet

til kompetansemål og oppgaver.

Opplevelse etterfulgt av aktivitet skaper læring. Elementer

som film, animasjon, lyd og bilder, til visning i klassen eller

eget studie, settes i en pedagogisk sammenheng og følges av

oppgaver og tester.

• Lyd: Innlest boktest, lytteøvinger, dramatiseringer, intervjuer

med mer

• film: Intervjuer, instruksjoner, NRK og BBC-klipp med norske

kommentarer

• animasjoner: Instruktive forklaringer, levendegjøring av

prosesser, dramatisering av dikt og fortellinger

• oppgaver: Interaktive oppgaver, spill, arbeidsark, prosjekter

• differensiering: Fordypning, forenklede tekster, yrkesretting

• utvalgte lenker

• oppdaterte fagnyheter

egne lærerom

Mange av nettstedene har også egne lærerrom med fagartikler,

prøveforslag, tempoplaner, undervisningsopplegg og mye mer!

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82 www.gyldendal.no e-post:undervisning@gyldendal.no

Sats Laboremus Oslo AS. Foto side 1: Geir Dokken, Caroline Roka. 10-999-004

More magazines by this user
Similar magazines