Fagene gjort levende! - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

Fagene gjort levende! - Gyldendal Norsk Forlag

Fagene gjort levende!

Gyldendals satsinger på nett går langt i å utnytte mediets

muligheter i kombinasjon med læreboka. Vi har utviklet

levende og aktiviserende læringsmiljø som er tett knyttet

til kompetansemål og oppgaver.

Opplevelse etterfulgt av aktivitet skaper læring. Elementer

som film, animasjon, lyd og bilder, til visning i klassen eller

eget studie, settes i en pedagogisk sammenheng og følges av

oppgaver og tester.

• Lyd: Innlest boktest, lytteøvinger, dramatiseringer, intervjuer

med mer

• film: Intervjuer, instruksjoner, NRK og BBC-klipp med norske

kommentarer

• animasjoner: Instruktive forklaringer, levendegjøring av

prosesser, dramatisering av dikt og fortellinger

• oppgaver: Interaktive oppgaver, spill, arbeidsark, prosjekter

• differensiering: Fordypning, forenklede tekster, yrkesretting

• utvalgte lenker

• oppdaterte fagnyheter

egne lærerom

Mange av nettstedene har også egne lærerrom med fagartikler,

prøveforslag, tempoplaner, undervisningsopplegg og mye mer!

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82 www.gyldendal.no e-post:undervisning@gyldendal.no

Sats Laboremus Oslo AS. Foto side 1: Geir Dokken, Caroline Roka. 10-999-004

More magazines by this user
Similar magazines