Bøker for arbeidslivet - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

Bøker for arbeidslivet - Gyldendal Norsk Forlag

HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09

14

Marit Skivenes, Sissel Trygstad

Varslere

En bok om arbeidstakere som sier ifra!

Varsling av kritikkverdige forhold er både nødvendig og ønskelig.

Varsleren har et særlig vern i arbeidsmiljøloven. Boken systematiserer

kunnskapen om dette fenomenet i norsk arbeidsliv. Den belyser

også spørsmålet om ytringsklima på arbeidsplassen.

Boken skal bidra til at det å varsle avdramatiseres og verdsettes.

Rådene i boken er rettet til arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud,

tillitsvalgte og politiske myndigheter

Utgaven er revidert og oppdatert i forhold til ny lovtekst på området

og er à jour pr. mars 2007.

• ISBN 978-82-05-37686-1 • 2. utg. 2007 • 193 s. • Kr 298,–

Ebba Wergeland, Paul Norberg

Verneombudet – 2. utg.

Verneombudsboka er det eneste oppslagsverket som henvender seg til

verneombudet med arbeidsmiljøfaglige emner skrevet på et enkelt språk

og med solid faglig innhold.

Den beskriver de mest sentrale arbeidsmiljøfaglige temaene, og

behandler dem ut fra verneombudets perspektiv; hva kan jeg, og hva skal

jeg gjøre med dette.

Boka er full av tips og råd for hvordan verneombudet sammen med sine

medspillere kan arbeide fram et mer forsvarlig arbeidsmiljø. Den viser

også hvordan vernearbeidet kan organiseres og hvilke

samarbeidspartnere verneombudet har.

• ISBN 978-82-05-35116-5

• 2. utg. 2008 • 304 s. • Kr 398,–

NY UTGAVE

More magazines by this user
Similar magazines