Bøker for arbeidslivet - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

Bøker for arbeidslivet - Gyldendal Norsk Forlag

Annet Gyldendal Arbeidsliv 08/09

22

Hege Torp (red.)

Nytt arbeidsliv

Medvirkning, inkludering og belønning

Det finnes mange studier av det nye arbeidslivet, og de fleste har

fokus på arbeidstakerne. Vi vet langt mindre om arbeidsplassene;

om de er preget av fenomener som assosieres med det nye arbeidslivet,

og hvilke konsekvenser det har, både for arbeidstakerne og for

virksomhetene. Denne boka har fokus nettopp på arbeidsplassene og

prøver å svare på blant annet disse spørsmålene:

• Hvor utbredt er det nye arbeidslivet?

• Tar «de nye bedriftene» sosialt ansvar for egne ansatte?

• Hvilke virksomheter rekrutterer ikke-vestlige innvandrere?

• Er sykefraværet høyere eller lavere i det nye arbeidslivet?

• I hvilken grad påvirker bruk av nye belønningssystemer lønnsforskjellene?

Forfatterne drøfter mytene og påstandene om det nye arbeidslivet og de

sentrale begrepene medvirkning, inkludering og belønning.

• ISBN 978-82-05-33844-9 • 1. utg. 2005 • 303 s. • Kr 369,–

Erling Røed Larsen

Økonomi på trikken

Hva skal vi med norsk landbruk? Hvor rike er vi egentlig i Norge? Hva er

vitsen med veipriser? Hvorfor virker ikke makspriser på barnehageplasser?

Gjør polakker oss arbeidsledige?

Erling Røed Larsen tar i denne boka for seg viktige samfunnsøkonomiske

spørsmål som de fleste er opptatt av og mener noe om. Stilen er

ledig og lett med humoristisk snert, og forfatteren bobler av formidlingsglede.

Tekstene preges av stor innsikt, og poengene er ofte overraskende

og kontroversielle. Dette er glitrende folkeopplysning for alle som ønsker

å holde seg orientert om viktige samfunnsspørsmål.

• ISBN 978-82-05-33920-0 • 1. utg. 2007 • 220 s. • Kr 249,–

Sharam Alghasi, Katrine Fangen, Ivar Frønes

Mellom to kulturer

Hvordan oppleves det å komme fra et annet land og en annen kultur

for å bosette seg i Norge? Er det annerledes å oppfattes som fremmed i

Norge enn i andre land? Hva skal til for å bli en naturlig del av det norske

samfunn?

I denne boken forteller tolv innvandrere om sine bestrebelser på å forstå

kodene og å komme inn i det norske samfunnet. Variasjonene er store.

Alle bidragsyterne er privilegerte innvandrere med god jobb og utdanning.

Felles for dem alle er det reflekterte blikket som rettes mot både det

norske samfunn og det å være flerkulturell i Norge.

• ISBN 978-82-05-34002-2 • 1. utg. 2006 • 234 s. • Kr 281,–

More magazines by this user
Similar magazines