Bøker for arbeidslivet - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

Bøker for arbeidslivet - Gyldendal Norsk Forlag

Ledelse

4

Gyldendal Arbeidsliv 08/09

NY

LEDELSE

Nadja U. Prætorius

Stress – det moderne traumet

Hvorfor rammes sunne og friske mennesker av alvorlige psykiske lidelser

og fysiske sykdommer på grunn av arbeidslivets stressbelastning?

Hva skal til for å snu denne utviklingen?

Boka beskriver og analyserer hvordan arbeidslivet kan traumatisere.

Nadja U. Prætorius har lang erfaring innen stress- og traumebehandling.

Hun dokumenterer ved hjelp av en rekke caser at mennesker som «møter

veggen» på grunn av stress, utvikler de samme symptomer som mennesker

som har vært utsatt for overgrep eller andre traumatiske hendelser.

Boka utfordrer det tradisjonelle synet på arbeidsrelatert stress og setter

fokus på forståelsen av at arbeidsrelatert stressbelastning er et alvorlig problem

for dem som rammes, men at man umulig kan løse problemet selv.

Med tanke på å minske risikoen for arbeidsuførhet ser forfatteren på

faktorer som undergraver menneskers faglige og personlige integritet.

• ISBN 978-82-05-38365-4 • 1. utg. 2008 • Ca. 200 s • Kr 319,–

Jan Sverre Amundsen

Verdiskapende endring

Veien mot beste praksis

Temaet endringsledelse er allerede behandlet i mange bøker. Mange av

disse bøkene har solide teoretiske plattformer, men mangler ofte evnen til å

gjøre temaet nyttig gjennom deling av erfaringer fra hverdagen og videreformidling

av praktiske innfallsvinkler og verktøy.

Hensikten med denne boken er å formidle praktisk anvendbar kunnskap

rundt teamet endringsledelse slik at denne kunnskapen kan komme både

private bedrifter og offentlige organisasjoner til nytte i arbeidet med endring.

Boken setter spesielt fokus på hvor avgjørende aksepten for endringen

er for det resultatet som endringen gir.

• ISBN 978-82-05-34527-0 • 1. utg. 2005 • 160 s. • Kr 349,–

Tina Åsgård

Arbeidsmiljøopplæring

for arbeidsgivere

Oppdatert, oversiktlig og anvendelig HMS-hefte

Spesielt utviklet for arbeidsgivere i små og mellomstore virksomheter.

Heftet behandler de krav som ligger i arbeidsmiljøloven § 3-5 (arbeidsgivers

plikt til opplæring i HMS).

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøet i bedriften er fullt forsvarlig.

Det gis en enkel oversikt over de krav som stilles, og en innføring i

systematisk HMS-arbeid. Gjennom eksempler, illustrasjoner og skjemaer

vil leseren få en god innføring i de viktigste fagområdene. Heftet gir svar

på en rekke sentrale spørsmål innen HMS.

• ISBN 978-82-05-37977-0 • 1. utg. 2008 • Kr 198 ,–

NY

More magazines by this user
Similar magazines