videregående skole - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

videregående skole - Gyldendal Norsk Forlag

prisliste 2009

videregående skole


Kontakt oss! Motta nyhetsbrev!

Kundeservice: 22 03 42 01

Sentralbord: 22 03 41 80

E-post: undervisning@gyldendal.no

www.gyldendal.no/vgs

Markedsavdelingen

Kaja Olavsdatter Bottolfsletten

markedskonsulent

Studieforberedende utdanningsprogram

Fellesfag

Musikk, dans og drama

Tlf: 22 99 05 11

kaja.bottolfsletten@gyldendal.no

Torild Eldevik

markedskonsulent

Yrkesfag

Kropps øving

Idrett

Tlf: 22 99 04 89

torild.eldevik@gyldendal.no

Birgit Bakken

markedskonsulent

Etter- og videreutdanning

Tlf: 22 99 04 61

birgit.bakken@gyldendal.no

Alle priser i denne katalogen er å

oppfatte som veiledende utsalgspriser.

Vi tar forbehold om at eldre titler kan bli utsolgt.

Hold deg oppdatert

Den raskeste og enkleste

måten å holde deg oppdatert

på er å motta våre nyhetsbrev.

Nyhetsbrevene inneholder:

• Fagstoff

• Undervisningstips

• Informasjon om våre

læremidler

• Kurstilbud

• Spesialtilbud

Slik gjør du:

• Gå inn på:

www.gyldendal.no/vgs

• Klikk på nyhetsbrev

• Velg fag eller

utdanningsprogram

Med hilsen

Gyldendal Undervisning


Redaksjonen

Ta kontakt med oss for faglige innspill, spørsmål og tilbakemeldinger.

May Lisbeth Dahl

redaksjonssjef

Tlf: 22 03 43 27

may.lisbeth.dahl

@gyldendal.no

Avdeling for IT-fag

Storgaten 5, 1767 Halden

Tlf: 69 21 35 55

Faks: 69 21 35 56

www.it-fag.no

John Engebretsen

redaktør – samfunnsfag,

geografi, religion

Tlf: 22 03 43 20

john.engebretsen

@gyldendal.no

Trude Helmen

redaktør – rettslære, samfunnsøkonomi

og psykologi,

service og samferdsel

Tlf: 22 03 43 29

trude.helmen@gyldendal.no

Klaus Karlson

redaktør – realfag

Tlf: 22 99 04 71

klaus.karlson@gyldendal.no

Knut Lie

redaktør – kroppsøving,

idrettsfag

Tlf: 22 99 05 08

knut.lie@gyldendal.no

Anne Margrethe Eilertsen

redaksjonssekretær

Tlf: 22 03 41 86

anne.margrethe.eilertsen

@gyldendal.no

Bjørn Brandser

manusredaktør

Tlf: 22 99 05 73

bjorn.brandser@gyldendal.no

Øystein Falch

redaktør – IT-fag

Tlf: 69 21 35 50

of@halden.net

Anders H. Nes

redaktør – norsk

Tlf: 22 99 05 42

anders.h.nes@gyldendal.no

Ellen Semb

redaktør – realfag

Tlf: 22 99 04 95

ellen.semb@gyldendal.no

Signe von der Lippe

redaktør – fremmedspråk

Tlf: 22 03 42 34

signe.von.der.lippe

@gyldendal.no

Randi Arisholm Agnalt

redaktør – fremmedspråk for

etter- og videreutdanning

Tlf: 22 99 04 86

randi.a.agnalt@gyldendal.no

Kari Raustøl

redaktør – helse- og sosialfag

Tlf: 22 99 04 96

kari.raustol@gyldendal.no

Inger-Alice Wågen

redaksjonskonsulent

Tlf: 22 99 04 88

inger.alice.wagen

@gyldendal.no

Rune Kjelvik

redaktør – IT-fag

Tlf: 69 21 35 53

rk@halden.net

Randi Ulven Hushovd

redaktør – helse- og sosialfag,

restaurant- og matfag

Tlf: 22 99 05 09

randi.hushovd@gyldendal.no

Vegard Rian

seniorredaktør – naturbruk,

maritime fag, teknisk fagskole

Tlf: 22 99 04 78

vegard.rian@gyldendal.no

Aase Sundklakk

redaktør – byggfag, elektrofag

Tlf: 22 99 04 75

aase.sundklakk@gyldendal.no

Terje Horve

redaktør – teknikk og

industriell produksjon

Tlf: 22 99 04 72

terje.horve@gyldendal.no

Betty Eckhoff

redaksjonskonsulent

Tlf: 22 99 04 93

betty.eckhoff@gyldendal.no

Erik Ballangrud

manusredaktør

Tlf: 22 99 04 66

erik.ballangrud@gyldendal.no


2

Innhold

Studieforberedende og fellesfag 5

Biologi ..................................................... 6

Engelsk ............................................... 6–7

Formgiving ........................................... 7–8

Fransk...................................................... 8

Geografi ................................................... 9

Informasjonsteknologi, programvarebøker .. 9–10

Kjemi og fysikk ....................................... 10

Kroppsøving ........................................... 11

Matematikk ..................................... 11–12

Naturfag ............................................... 12

Norsk .................................................... 13

Religion ................................................. 14

Rettslære .............................................. 14

Samfunnsfag ......................................... 14

Samfunnskunnskap ................................. 14

Samfunnsøkonomi .................................. 15

Sosialkunnskap ....................................... 15

Spansk .................................................. 15

Tysk................................................. 15–16

Valgfag .................................................. 16

Idrettsfag 16

Musikk, dans og drama 17

Yrkesfag 19

Bygg- og anleggsteknikk 20

Vg1

Bygg- og anleggsteknikk ...................... 20

Vg2

Byggteknikk ....................................... 20

Annen aktuell litteratur ......................... 20

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Anlegg og bergverk ............................. 20

Betongfag ................................... 20–21

Isolatør ............................................. 21

Kart og oppmåling ............................... 21

Kobber- og blikkenslager ...................... 21

Maler og byggtapetserer ...................... 21

Murer ............................................... 21

Rørfag .............................................. 21

Steinfag ............................................ 21

Stillasbygger ...................................... 21

Tømrerfag .......................................... 22

Diverse bøker – byggfag ....................... 22

Diverse bøker – trearbeidsfag ................ 22

Design og håndverk 22

Vg1

Design og håndverk ............................. 22

Vg2

Blomsterdekoratør .............................. 23

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Blomsterdekoratør ............................... 23

Formgivingsfag ................................... 23

Glassfag ............................................. 23

Kunst-og kulturhistorie ......................... 23

Tegning, form, farge ............................. 23

Elektrofag 23

Vg1

Elektrofag........................................... 24

Vg2

Elenergi ............................................. 24

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Grunnkurs elektrofag ............................ 24

Automatiker ........................................ 24

Automatisering .................................... 25

Avionikk/flytekniske fag ........................ 25

Elektrikerfaget ..................................... 25

Elektronikk .......................................... 25


Flyfag ................................................ 26

Serviceelektronikerfaget ....................... 26

Sikkerhetsopplæring ............................. 26

Sjøfartsfag .......................................... 26

Helse- og sosialfag 27

Vg1

Helse- og sosialfag .............................. 27

Vg2 og Vg3

Ambulansefag ..................................... 27

Barne- og ungdomsarbeiderfag .............. 27

Helsearbeiderfag ........................... 27–28

Helseservicefag ................................... 28

Annen aktuell litteratur ......................... 28

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Grunnkurs Helse- og sosialfag ................ 28

Barne- og ungdomsarbeiderfag ........ 28–29

Helseservicefag ................................... 29

Helsesekretær ..................................... 29

Hjelpepleierfag.............................. 29–30

Fotterapi ............................................ 30

Hudpleier ........................................... 30

Naturbruk 30

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Grunnkurs naturbruk ............................. 30

Fiske og fangst .................................... 30

Restaurant- og matfag 30

Vg1

Restaurant- og matfag .......................... 30

Annen aktuell litteratur ......................... 31

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Hotell- og næringsmiddelfag ................. 31

Service og samferdsel 31

Vg1

Service og samferdsel .......................... 31

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Reiselivsfag ........................................ 31

Teknikk og industriell produksjon 32

Vg1

Teknikk og industriell produksjon ............ 32

Vg2

Kjøretøy ............................................. 32

Produksjons- og industriteknikk .............. 32

Kjemiprosess ...................................... 32

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Automatikkmekaniker........................... 33

Elektromekaniske fag ............................ 33

Kjemi- og prosessfag ............................. 33

Kjøretøy .............................................. 33

Kuldemontør ........................................ 33

Maskinfag .......................................... 34

Mekaniske prosessfag ........................... 34

Ortose- og protesemaker ........................ 34

Plastfag .............................................. 34

Plate- og sveisefag ............................... 34

Skipsbygging ....................................... 34

Skipsteknisk drift .................................. 35

Smedfaget .......................................... 35

Diverse bøker - mekaniske fag ................ 35

Mesterprøven 35

Annet 38

Easy Readers ........................................... 38

Gyldendals sanger............................... 38–39

Skoleutgaver – norsk skjønnlitteratur ........... 39

Diglib 40

Lærerplanlegger 41

Forfatterregister 42–44

Tittelregister 45–47

3


4

Fagnettsteder

Oversikt og mer informasjon om tilgang og betingelser

for våre fagnettsteder finner du på www.gyldendal.no/vgs/digital

BIOLOGI

www.gyldendal.no/bi

www.gyldendal.no/biologi

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

www.gyldendal.no/bygg

DESIGN OG HÅNDVERK

www.gyldendal.no/format

ELEKTROFAG

www.gyldendal.no/elektro

ENGELSK

www.gyldendal.no/experience

www.gyldendal.no/workshop

www.gyldendal.no/

internationalfocus

www.gyldendal.no/societiesinfocus

FRANSK

www.gyldendal.no/contact

www.gyldendal.no/contours

GEOGRAFI

www.gyldendal.no/geografi

HELSE- OG SOSIALFAG

www.gyldendal.no/hs

www.gyldendal.no/yrkehelsesamspill

www.gyldendal.no/bua

www.gyldendal.no/helsearbeiderfag

IT-FAG

www.it-fag.no

KROPPSØVING OG IDRETTSFAG

www.gyldendal.no/treninghelsetrivsel

www.gyldendal.no/360

www.gyldendal.no/tasats

MATEMATIKK

www.gyldendal.no/sigma

MUSIKK, DANS OG DRAMA

www.gyldendal.no/teater

NATURFAG

www.gyldendal.no/senit

NORSK

www.gyldendal.no/panorama

www.gyldendal.no/dialog

RELIGION OG ETIKK

www.gyldendal.no/religion

RESTAURANT- OG MATFAG

www.gyldendal.no/rm

RETTSLÆRE

www.rettslaere.net

SAMFUNNSFAG

www.gyldendal.no/notaker

SAMFUNNSØKONOMI

www.gyldendal.no/

samfunnsokonomi

SERVICE OG SAMFERDSEL

www.gyldendal.no/

serviceogsamferdsel

SOSIALKUNNSKAP

www.gyldendal.no/sosialkunnskap

SPANSK

www.gyldendal.no/caminando

TEKNIKK OG INDUSTRIELL

PRODUKSJON

www.gyldendal.no/tip

TYSK

www.gyldendal.no/einfachdeutsch

www.gyldendal.no/lieberdeutsch

www.mitten-in-europa.com


studieforberedende

og fellesfag


6

NY UTGAVE

Fag Biologi trinn

www.gyldendal.no/vgs

Studieforberedende og fellesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Biologi.Vg2

Grønlien, Syvertsen, Tandberg

Bi 1, grunnbok, 1. utg. 2007, 368 s. 978-82-05-37072-2 978-82-05-37082-1 499,–

Bi 1, studiehefte, 1. utg. 2007, 160 s. 978-82-05-37083-8 978-82-05-37085-2 252,-

Bi 1 fagnettsted

Biologi. Vg3

Grønlien, Osland, Ryvarden, Tandberg

www.gyldendal.no/bi

Bi 2, grunnbok, 1. utg, 2008, 398 s. 978-82-05-38129-2 978-82-05-38130-8 499,-

Bi 2, studiehefte, 1. utg, 2008, 160 s. 978-82-05-38131-5 978-82-05-38132-2 252,-

Bi 2 fagnettsted

Biologi. Alle trinn

Skarning

www.gyldendal.no/bi

Aktivitetsflora, elektronisk (skolelisens) 978-82-05-37315-0 735,- *

Engelsk

Engelsk SF. Vg1

Heian, Lokøy, Ankerheim, Drew

New eXperience, 1.utg. 2009, 352 s. NY UTGAVE 978-82-05-39218-2 fellesutgave 585,-

Experience, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg. 2006, 352 s. 978-82-05-34544-7 fellesutgave 520,-

Experience, lærerveiledning, 1.utg. 2006, 129 s. 978-82-05-35428-9 fellesutgave 375,-

Experience, CD 1–5, 1.utg. 2006 978-82-05-35430-2 fellesutgave 1050,- *

Experience fagnettsted

Internasjonal engelsk. Vg2

Heian, Haidri Sjøvoll

www.gyldendal.no/experience

International Focus, lære-og arbeidsbok i ett, 1.utg. 2007, 384 s. 978-82-05-36578-0 fellesutgave 599,-

International Focus, lærerveiledning, 1.utg. 2007, 144 s. 978-82-05-36579-7 368,-

International Focus, CD 1–7, 1.utg. 2007 978-82-05-36580-3 1040,- *

International Focus fagnettsted

Samfunnsfaglig engelsk. Vg3

Skifjeld, Rodgers, Markussen, Dwyer Løken, Sandor, Huseby

www.gyldendal.no/internationalfocus

Societies in Focus, 1. utg. 2008, 352 s. 978-82-05-38470-5 604,-

Societies in Focus, CD 1-10, 1.utg. 2008 978-82-05-38530-6 2100,- *

Societies in Focus, fagnettsted

Engelsk YF. Vg1

Langseth, Lundgren, Skanke

www.gyldendal.no/societiesinfocus

Workshop, CD til fellesdel, 1.utg. 2005 978-82-05-35433-3 fellesutgave 624,- *

Workshop, felles lærerperm, 1. utg. 2006, 359 s. 978-82-05-35432-6 fellesutgave 627,-

Workshop. Bygg- og anleggsteknikk, lære- og arbeidsbok i ett,

1. utg. 2006, 218 s.

978-82-05-34730-4 fellesutgave 457,-

Workshop. Bygg- og anleggsteknikk, CD, 1. utg. 2006 978-82-05-35434-0 fellesutgave 208,- *

Workshop. Design og håndverk, lære- og arbeidsbok i ett,

1. utg. 2006, 232 s.

978-82-05-34732-8 fellesutgave 457,-

Workshop. Design og håndverk, CD, 1. utg, 2006. 978-82-05-35438-8 fellesutgave 416,- *

Workshop. Elektrofag, lære- og arbeidsbok i ett, 1. utg. 2006, 260 s. 978-82-05-34733-5 fellesutgave 457,-

Workshop. Elektrofag, CD, 1. utg. 2006 978-82-05-35439-5 fellesutgave 416,- *

Workshop. Helse- og sosialfag, lære- og arbeidsbok i ett,

1. utg. 2006, 231 s.

978-82-05-34734-2 fellesutgave 457,-

* Veil. pris er inkl. mva


Studieforberedende og fellesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Fag Engelsk trinn

Workshop. Helse- og sosialfag, CD, 1. utg. 2006 978-82-05-35440-1 fellesutgave 416,- *

Workshop. Medier og kommunikasjon, lære- og arbeidsbok i ett,

1. utg. 2006, 219 s.

978-82-05-34735-9 fellesutgave 457,-

Workshop. Medier og kommunikasjon, CD, 1. utg. 2006 978-82-05-35441-8 fellesutgave 416,- *

Workshop. Naturbruk, lære- og arbeidsbok i ett, 1. utg. 2006, 252 s. 978-82-05-34736-6 fellesutgave 457,-

Workshop. Naturbruk, CD, 1. utg. 2006 978-82-05-35444-9 fellesutgave 416,- *

Workshop. Restaurant- og matfag, lære- og arbeidsbok i ett,

1. utg. 2006, 247 s.

978-82-05-34737-3 fellesutgave 457,-

Workshop. Restaurant- og matfag, CD, 1. utg. 2006 978-82-05-35446-3 fellesutgave 416,- *

Workshop. Service og samferdsel, lære- og arbeidsbok i ett,

1. utg. 2006, 224 s.

978-82-05-34738-0 fellesutgave 457,-

Workshop. Service og samferdsel, CD, 1. utg. 2006 978-82-05-35453-1 fellesutgave 208,- *

Workshop. Teknikk og industriell produksjon, lære- og arbeidsbok

i ett, 1. utg. 2006, 230 s.

978-82-05-34739-7 fellesutgave 457,-

Workshop. Teknikk og industriell produksjon, CD, 1. utg. 2006 978-82-05-35456-2 fellesutgave 416,- *

Workshop fagnettsted

Engelsk YF. Vg2

Langseth, Lundgren, Skanke

www.gyldendal.no/workshop

Workshop. CD til fellesdel, 1.utg. 2007 978-82-05-37327-3 fellesutgave 624,- *

Workshop. felles lærerperm, 1.utg. 2007 978-82-05-37332-7 fellesutgave 520,-

Workshop. Bygg- og anleggsteknikk, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg.

2007, 253 s.

978-82-05-34741-0 fellesutgave 457,-

Workshop. Bygg- og anleggsteknikk, CD, 1.utg. 2007 978-82-05-37333-4 fellesutgave 416,- *

Workshop. Design og håndverk, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg.

2007, 252 s.

978-82-05-34742-7 fellesutgave 457,-

Workshop. Design og håndverk, CD, 1.utg. 2007 978-82-05-37335-8 fellesutgave 416,- *

Workshop. Elektrofag, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg. 2007, 254 s. 978-82-05-34743-4 fellesutgave 457,-

Workshop. Elektrofag, CD, 1.utg. 2007 978-82-05-37334-1 fellesutgave 416,- *

Workshop. Helse- og sosialfag, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg.

2007, 256 s.

978-82-05-34744-1 fellesutgave 457,-

Workshop. Helse- og sosialfag, CD, 1.utg. 2007 978-82-05-37336-5 fellesutgave 416,- *

Workshop. Medier og kommunikasjon, lære- og arbeidsbok i ett,

1.utg. 2007, 254 s.

978-82-05-34746-5 fellesutgave 457,-

Workshop. Medier og kommunikasjon, CD, 1.utg. 2007 978-82-05-37338-9 fellesutgave 416,- *

Workshop. Naturbruk, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg. 2007, 256 s. 978-82-05-34747-2 fellesutgave 457,-

Workshop. Naturbruk, CD, 1.utg. 2007 978-82-05-37339-6 fellesutgave 416,- *

Workshop. Restaurant- og matfag, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg.

2007, 256 s.

978-82-05-34749-6 fellesutgave 457,-

Workshop. Restaurant- og matfag, CD, 1.utg. 2007 978-82-05-37341-9 fellesutgave 416,- *

Workshop. Service og samferdsel, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg.

2007, 256 s.

978-82-05-34750-2 fellesutgave 457,-

Workshop. Service og samferdsel, CD, 1.utg. 2007 978-82-05-37342-6 fellesutgave 416,- *

Workshop. Teknikk og industriell produksjon, lære- og arbeidsbok

i ett, 1.utg. 2007, 254 s.

978-82-05-34751-9 fellesutgave 457,-

Workshop. Teknikk og industriell produksjon, CD, 1.utg. 2007 978-82-05-37343-3 fellesutgave 416,- *

Workshop fagnettsted

Formgiving – Studiespesialiserende

Formgiving. Vg1

Løvstad, Strømme

www.gyldendal.no/workshop

Design og arkitektur 1, 1. utg. 2006, 118 s. 978-82-05-36735-7 273,-

Vold

Kunst og formkultur 1, 1. utg. 2006, 176 s. 978-82-05-36736-4 326,-

* Veil. pris er inkl. mva

7


8

NY UTGAVE

NY UTGAVE

www.gyldendal.no/vgs

Fag Formgiving trinn – Studiespesialiserende

Studieforberedende og fellesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Elvestad, Løvstad, Strømme

Visuelle kunstfag 1, 1. utg. 2006, 171 s. 978-82-05-34802-8 310,-

Formgiving. Vg2

Løvstad, Strømme

Design og arkitektur 2, 1. utg. 2007, 128 s. 978-82-05-37089-0 978-82-05-38388-3 273,-

Håberg

Kunst og formkultur 2, 1. utg. 2007, 208 s. 978-82-05-37088-3 978-82-05-38391-3 326,-

Elvestad, Løvstad, Strømme

Visuelle kunstfag 2, 1. utg. 2007, 174 s. 978-82-05-37086-9 978-82-05-38390-6 310,-

Formgiving. Vg3

Løvstad, Strømme

Design og arkitektur 3, 1. utg. 2008 978-82-05-38135-3 310,-

Håberg

Kunst og formkultur 3, 1. utg. 2008 978-82-05-38121-6 326,-

Elvestad, Løvstad, Strømme

Visuelle kunstfag 3, 1. utg. 2008 978-82-05-38117-9 310,-

Valgfritt programfag

Vold

Visuell kultur og samfunn, 1. utg. 2008 978-82-05-38133-9 415,-

Fransk

Fransk I. Vg1 + Vg2

Lokøy, Ankerheim

Contact, Nouvelle Édition, 2 utg. 2009, 314 s. NY UTGAVE 978-82-05-39096-6 978-82-05-39100-0 585,-

Contact, lære- og arbeidsbok i ett -for begge årene,

1. utg. 2006, 314 s.

978-82-05-34766-3 978-82-05-34785-4 520,-

Contact, lærerveiledning, 1. utg. 2006, 120 s. 978-82-05-34786-1 428,-

Contact, CD 1–3, 1. utg. 2006 978-82-05-34787-8 635,- *

Contact fagnettsted

Fransk II. Vg1 + Vg2/Vg3

Lokøy, Ankerheim

www.gyldendal.no/contact

Contours, Nouvelle Édition, x. utg. 2009, 344 s. NY UTGAVE 978-82-05-39090-4 978-82-05-39093-5 585,-

Contours, lære- og arbeidsbok i ett. For begge årene,

1. utg. 2006, 344 s.

978-82-05-34767-0 978-82-05-34789-2 520,-

Contours, lærerveiledning, 1. utg. 2006, 137 s. 978-82-05-34790-8 428,-

Contours, CD 1–6, 1. utg. 2006 978-82-05-34791-5 1297,- *

Contours fagnettsted

Fransk. B-språk 2. år, C-språk 3. år

Gjesdal, Moen

www.gyldendal.no/contours

Images 3, tekst- og øvingsbok, 1. utg. 1999, 424 s. 978-82-05-26141-9 606,-

Images 3, fargetransparenter 978-82-05-25931-7 426,-

Fransk. Andre titler

Ronsjø, Moen

Fransk grammatikk, 2. utg. 1995, 213 s. 978-82-05-22406-3 276,-

Fransk grammatikk, arbeidsbok 978-82-05-22408-7 182,-

Fransk grammatikk, fasit 978-82-05-22410-0 105,-

* Veil. pris er inkl. mva


Studieforberedende og fellesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Fag Geografi trinn

Geografi. Vg1/Vg2

Sørbel, Nystad, Granli

GEO, 1. utg. 2009 NYhET 978-82-05-39202-1 978-82-05-39203-8 450,-

Geografi, 1. utg. 2006 978-82-05-35042-7 978-82-05-35043-4 418,-

Geografi fagnettsted

www.gyldendal.no/geografi

Gyldendals skoleatlas, 6. utg. 2008, 144 s. 978-82-05-32864-8 313,-

Samfunnsgeografi. VK II

Nystad, Solerød

Samfunnsgeografi, 1. utg. 1997, 320 s. 978-82-05-22890-0 502,-

Informasjonsteknologi og programvarebøker

IT fagnettsted

Informasjonsteknologi 1

Bøe, Hornnes, Kolderup, Mykland

www.it-fag.no

IT 1. 1. utg. 2007, 198 s. 978-82-05-37090-6 404,-

Nätt

Snarveien til Dreamweaver CS3 978-82-05-37820-9 208,-

Kjelvik

Snarveien til FrontPage. 1. utg. 2007, 100 s. 978-82-05-37136-1 187,-

Hornnes, Mykland

Snarveien til Photoshop CS3 extended. 1. utg. 2007, 79 s. 978-82-05-37114-9 166,-

Snarveien til Photoshop CS2. 1. utg. 2007, 79 s 978-82-05-37785-1 166,-

Nordengen

Snarveien til Flash CS3 Professional. 1. utg. 2007, 79 s. 978-82-05-37110-1 166,-

Snarveien til Flash 8. 1. utg. 2007, 79 s. 978-82-05-37786-8 166,-

Iversen, Nilsen

Snarveien til Access 2003. 1. utg. 2007. 159 s. 978-82-05-37109-5 208,-

Informasjonsteknologi 2

Nordengen, Nätt

IT 2 Multimedieutvikling i Flash, 1.utg, 2008 978-82-05-38175-9 418,-

IT 2 Programmering i Actionscript 3.0, 1.utg, 2008 978-82-05-38177-3 460,-

IT 2 Programmering av dynamiske websider i C#, 1.utg. 2008 978-82-05-38178-0 460,-

Programvarebøker

Tekstbehandling, regneark, presentasjonverktøy, Internett

Karlsen m/ fl.

Snarveien til Microsoft Office 2003. 1. utg. 2006, 214 s. 978-82-05-35476-0 260,-

Office 2002 978-82-05-30420-8 319,-

Ta i bruk Office 2000 978-82-05-26319-2 319,-

Regneark

Falch m/ fl

Excel 2003 ekspert 978-82-05-34465-5 271,-

Excel 2002 ekspert 978-82-05-30415-4 267,-

* Veil. pris er inkl. mva

NYhET

9


10

NYhET

NYhET

Fag Programvarebøker

trinn

www.gyldendal.no/vgs

Studieforberedende og fellesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Bildebehandling og animasjon

Hornnes, Mykland

Snarveien til Photoshop CS3 extended. 1. utg. 2007, 79 s. 978-82-05-37114-9 166,-

Snarveien til Photoshop CS2. 1. utg. 2007, 79 s.

Nordengen

978-82-05-37785-1 166,-

Snarveien til Flash CS3 Professional. 1. utg. 2007, 79 s. 978-82-05-37110-1 166,-

Snarveien til Flash 8. 1. utg. 2007, 79 s. 978-82-05-37786-8 166,-

Publisering

Nätt

Snarveien til Dreamweaver CS3

Kjelvik

978-82-05-37820-9 208,-

Snarveien til FrontPage. 1. utg. 2007, 100 s. 978-82-05-37136-1 187,-

FrontPage 2003 978-82-05-32846-4 249,-

Database

Iversen, Nilsen

Snarveien til Access 2003. 1. utg. 2007, 159 s. 978-82-05-37109-5 208,-

Access 2003 978-82-05-32844-0 242,-

Access 2002 978-82-05-29936-8 249,-

Access 2002 ekspert 978-82-05-30416-1 267,-

Prosjektstyringsverktøy

Kjelvik m/ fl.

Project 2000 978-82-05-26907-1 249,-

Operativsystemer

Bøe, Christensen

Windows 2003 server, 1. utg. 2004, 224 s. 978-82-05-33909-5 428,-

Windows 2000 server 978-82-05-26884-5 439,-

Windows XP 978-82-05-31474-0 249,-

Konstruksjon

Odd Sverre Kolstad

AutoCad 2010. 1. utg. 2009, 384 s. NYhET 978-82-05-39359-2 450,-

AutoCad 2008. 1. utg. 2007, 413 s. 978-82-05-37108-8 449,-

AutoCad 2006 978-82-05-33908-8 449,-

AutoCad 2004 978-82-05-32847-1 447,-

Kjemi og fysikk

Tabeller og formler

Steen

Gyldendals tabeller og formler i fysikk, 1. utg. 2009, 48 s. NYhET 978-82-05-39024-9 978-82-05-39029-4 62,-

Gyldendals tabeller og formler i kjemi 1. utg. 2009, 32 s. NYhET

Læringssenteret

978-82-05-39274-8 978-82-05-39275-5 48,-

Tabeller og formler i fysikk, 1. utg. 1998, 32 s. 978-82-05-25905-8 978-82-05-25906-5 40,-

Tabeller og formler i kjemi, 1. utg. 1998, 21 s. 978-82-05-25900-3 978-82-05-25901-0 34,-

* Veil. pris er inkl. mva


Studieforberedende og fellesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Fag Kroppsøving trinn

Kroppsøving Vg1, Vg2, Vg3

Dieserud, Elvestad, Brunes, Hallén

Trening, helse, trivsel, 8. utg. 2009 NY UTGAVE 978-82-05-39188-8 978-82-05-39108-6 355,-

Trening, helse, trivsel, 7. utg. 2006, 320 s. 978-82-05-35674-0 978-82-05-35675-7 355,-

Trening, helse, trivsel, arbeidsbok, 5. utg. 2009 NY UTGAVE 978-82-05-39118-5 978-82-05-39189-5 175,-

Trening, helse, trivsel fagnettsted

Sletten, Enoksen, Refsnes, Bråten, Garthe

www.gyldendal.no/treninghelsetrivsel

3-60, kroppsøving for videregående skole, 1. utg. 2009 NYhET 978-82-05-39190-4 978-82-05-39191-8 345,-

3-60, arbeidsbok, kroppsøving for videregående skole,

1. utg. 2009 NYhET

3-60 fagnettsted

Sletten, Enoksen, Refsnes, Bråten, Garthe

978-82-05-39200-7 978-82-05-39201-4 130,-

www.gyldendal.no/360

Kroppsøving, 6. utg. 2006, 244 s. 978-82-05-35728-0 978-82-05-35729-7 341,-

Dieserud, Elvestad, Jahrmann, Strømme

Ta Sats!, 4. utg. 2006, 317 s. 978-82-05-35668-9 978-82-05-35669-6 355,-

Ta Sats! Arbeidsbok, 4. utg. 2006, 112 s. 978-82-05-35671-9 978-82-05-35672-6 175,-

Ta Sats! Fagnettsted

Kroppsøving. Andre titler

www.gyldendal.no/tasats

Sirkeltreningsark til bruk i sal, Plastlaminat, 1. utg. 2000 978-82-05-28497-5 506,-

Dieserud

Dans med glede 3, DVD, 1. utg. 2005 978-82-05-31363-7 798,- *

Dans med glede 3, CD, 1. utg. 2005, 53 min. 978-82-05-31362-0 296,- *

Matematikk

Matematikk SF. Vg1

Sandvold, Øgrim, Bakken, Pettersen, Skrindo, Thorstensen, Thorstensen

Sigma 1T, 2. utg. 2009, 368 s. NY UTGAVE 978-82-05-39106-2 978-82-05-39107-9 628,-

Sigma 1P, 2. utg. 2009, 336 s. NY UTGAVE 978-82-05-391-03-1 978-82-05-39105-5 628,-

Sigma 1T, 1. utg. 2006, 376 s. 978-82-05-34822-6 978-82-05-34823-3 628,-

Sigma 1P, 1. utg. 2006, 339 s. 978-82-05-34824-0 978-82-05-34825-7 628,-

Sigma fagnettsted

Matematikk SF. Vg2

www.gyldendal.no/sigma

Sandvold, Øgrim, Bakken, Pettersen, Skrindo, Dypbukt, Mustaparta, Thorstensen, Thorstensen

Sigma 2T, 1. utg. 2007, 166 s. 978-82-05-36612-1 978-82-05-36613-8 499,-

Sigma 2P, 1. utg. 2007, 214 s. 978-82-05-36614-5 978-82-05-36615-2 499,-

Sigma fagnettsted

Matematikk, valgfrie programfag. Vg2

www.gyldendal.no/sigma

Sandvold, Øgrim, Bakken, Pettersen, Skrindo, Dypbukt, Mustaparta, Thorstensen, Thorstensen

Sigma R1, 1. utg. 2007, 328 s. 978-82-05-37183-5 978-82-05-37185-9 628,-

Sigma S1, 1. utg. 2007, 276 s. 978-82-05-37184-2 978-82-05-37186-6 572,-

Sigma X, 1. utg. 2007, 151 s. 978-82-05-37187-3 499,-

Sigma fagnettsted

Matematikk, valgfrie programfag. Vg3

Sandvold, Øgrim, Bakken, Pettersen, Skrindo, Thorstensen, Thorstensen

www.gyldendal.no/sigma

Sigma R2, 1.utg 2008 978-82-05-38002-8 978-82-05-38003-5 628,-

Sigma S2, 1.utg 2008 978-82-05-38005-9 978-82-05-38006-6 628,-

Sigma fagnettsted

www.gyldendal.no/sigma

* Veil. pris er inkl. mva

NY UTGAVE

NYhET

NY UTGAVE

NY UTGAVE

11


12

NY UTGAVE

NYhET

Fag Matematikk trinn

www.gyldendal.no/vgs

Studieforberedende og fellesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Matematikk YF. Vg1

Dypbukt, Evjen, Fosdahl, Kaldahl, Mustaparta, Skøyum, Øiseth

Sigma. Bygg- og anleggsteknikk, 1. utg. 2006, 243 s. 978-82-05-34942-1 978-82-05-34905-6 499,-

Sigma. Design og håndverk, 1. utg. 2006, 239 s. 978-82-05-34906-3 978-82-05-34922-3 499,-

Sigma. Elektrofag, 1. utg. 2006, 274 s. 978-82-05-34925-4 978-82-05-34926-1 499,-

Sigma. Helse- og sosialfag, 1. utg. 2006, 239 s. 978-82-05-34927-8 978-82-05-34929-2 499,-

Sigma. Medier og kommunikasjon, 1. utg. 2006, 271 s. 978-82-05-34930-8 978-82-05-34931-5 499,-

Sigma. Restaurant- og matfag, 1. utg. 2006, 240 s. 978-82-05-34932-2 978-82-05-34933-9 499,-

Sigma. Service og samferdsel, 1. utg. 2006, 244 s. 978-82-05-34935-3 978-82-05-34934-6 499,-

Sigma. Teknikk og industriell produksjon , 1. utg. 2006, 265 s. 978-82-05-34936-0 978-82-05-34940-7 499,-

Sigma fagnettsted

Matematikk. Påbygging

www.gyldendal.no/sigma

Sandvold, Øgrim, Bakken, Flakstad, Pettersen, Skrindo, Dypbukt, Mustaparta, Thorstensen, Thorstensen

Sigma. Påbygging P, 1.utg. 2007 978-82-05-37773-8 978-82-05-37775-2 628,-

Sigma fagnettsted

Matematikk. Andre titler

Læringssenteret

www.gyldendal.no/sigma

Formelsamling i matematikk, 3. utg. 2003, 23 s. 978-82-05-29845-3 978-82-05-29995-5 34,-

Sandvold, Øgrim, Bakken, Pettersen, Skrindo, Thorstensen, Thorstensen

Gyldendals formelsamling i matematikk, 1. utg. 2008, 64 s. 978-82-05-38499-6 978-82-05-38500-9 65,-

Naturfag

Naturfag SF. Vg1

van Marion, Hov, Thyrhaug, Trongmo

Senit, 2.utg. 2009, 384 s. NY UTGAVE 978-82-05-38690-7 978-82-05-38691-4 628,-

Senit, 1.utg. 2006, 376 s. 978-82-05-34827-1 978-82-05-34828-8 628.-

Senit fagnettsted

Naturfag YF. Vg1

van Marion, Hov, Thyrhaug, Trongmo

www.gyldendal.no/senit

Senit. Yrkesfag, 1. utg. 2009, 256 s. NYhET 978-82-05-39119-2 978-82-05-39120-8 350,-

Senit. Bioteknologi. 1.utg. 2006, 119 s. 978-82-05-35478-4 978-82-05-35479-1 179,-

Senit. Bærekraftig utvikling, 1.utg. 2006, 147 s. 978-82-05-35060-1 978-82-05-35061-8 179,-

Senit. Energi for fremtiden, 1.utg. 2006, 153 s. 978-82-05-34829-5 978-82-05-34830-1 179,-

Senit. Ernæring og helse, 1.utg. 2006, 134 s. 978-82-05-35062-5 978-82-05-35063-2 179,-

Senit. Stråling og radioaktivitet, 1.utg. 2006, 150 s. 978-82-05-35064-9 978-82-05-35065-6 179,-

Senit fagnettsted

Naturfag alle trinn

Skarning

www.gyldendal.no/senit

Aktivitetsflora, elektronisk (skolelisens) 978-82-05-37315-0 735,- *

* Veil. pris er inkl. mva


Studieforberedende og fellesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Fag Norsk trinn

Norsk SF. Vg1

Røskeland, Ohrem Bakke, Aksnes, Akselberg

Panorama, Vg1, 2.utg. 2009, 450 s. NYhET 978-82-05-39198-7 fellesutgave 500,-

Panorama, Vg1, 1.utg. 2006, 525 s. 978-82-05-34555-3 978-82-05-34937-7 520,-

Panorama, ressursperm, 1.utg. 2006, 194 s. 978-82-05-35309-1 562,-

Panorama fagnettsted

Norsk SF. Vg2

Røskeland, Ohrem Bakke, Aksnes, Akselberg, Time

www.gyldendal.no/panorama

Panorama, Vg2, 1.utg. 2007, 479 s. 978-82-05-35968-0 fellesutgave 520,-

Panorama, ressursperm, 1. utg. 2007 978-82-05-37304-4 562,-

Panorama fagnettsted

Norsk SF. Vg3

Røskeland, Ohrem Bakke, Aksnes, Akselberg, Time

www.gyldendal.no/panorama

Panorama, Vg3, 1.utg. 2008 978-82-05-38186-5 fellesutgave 520,-

Panorama fagnettsted

Norsk YF. Vg1

Engelien, Eriksen

www.gyldendal.no/panorama

Dialog, Vg1, 1.utg. 2006, 320 s. 978-82-05-34542-3 978-82-05-34939-1 415,-

Dialog, ressursperm. 1.utg. 2006, 98s. 978-82-05-35310-7 404,-

Dialog fagnettsted

Norsk YF. Vg2

Engelien, Eriksen

www.gyldendal.no/dialog

Dialog, Vg2, 1.utg. 2007, 333 s. 978-82-05-37197-2 978-82-05-37232-0 415,-

Dialog, ressursperm, 1.utg. 2007, 91 s. 978-82-05-37303-7 404,-

Dialog fagnettsted

Norsk. Andre titler

Gundersen

Gyldendals bokmålsordliste for den videregående skolen

3. utg. 2008, 432 s.

Norsk for utlendinger

Strandskogen, Strandskogen

www.gyldendal.no/dialog

978-82-05-37874-2 155,-

Norsk for utlendinger 1, 2. utg. 1991, 232 s. 978-82-05-18557-9 341,-

Norsk for utlendinger. CD 1–2 978-82-05-31259-3 448,- *

Norsk for utlendinger, lærerveiledning, 2. utg. 978-82-05-18914-0 249,-

Norsk for utlendinger, glossary 978-82-05-20824-7 62,-

Norsk for utlendinger 2 m/CD, 2. utg. 2002, 176 s. 978-82-05-30566-3 380,-

Norsk for utlendinger 3, 1. utg. 1981, 136 s. 978-82-05-12680-0 254,-

Norsk grammatikk for utlendinger 978-82-05-10324-5 254,-

Norsk fonetikk for utlendinger 978-82-05-10107-4 226,-

Norsk fonetikk for utlendinger, Uttaleøvinger, CD 1–3 978-82-05-31260-9 448,- *

Norsk for utlendinger 1, arbeidsbok 978-82-05-15172-7 198,-

Norsk for utlendinger 2, arbeidsbok 978-82-05-15173-4 198,-

Skoleutgaver av norsk skjønnlitteratur

Se oversikt på s. 39

* Veil. pris er inkl. mva

NY UTGAVE

13


14

BOKMÅL

ISBN-13: 978-82-05-35044-1

ISBN-10: 82-05-35044-2

9 788205 350441

NY UTGAVE

Henry

Notaker

Johs

Totland

Samfunnsfag

Arbeidsbok

VIDEREGÅENDE SKOLE

Fag Religion trinn

www.gyldendal.no/vgs

Studieforberedende og fellesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Religion og etikk. Vg3

Aronsen, Bomann-Larsen, Notaker

Eksistens. 1. utg. 2008, 384 s. 978-82-05-37599-4 978-82-05-38233-6 473,-

Eksistens fagnettsted

Religion og etikk VK II

Gaarder, Hellern, Notaker

www.gyldendal.no/eksistens

Religion og etikk, 1. utg. 2000, 240 s. 978-82-05-26629-2 978-82-05-26630-8 392,-

Religionsboka, 2. utg. 1997, 368 s. 978-82-05-22048-5 978-82-05-22049-2 523,-

Rettslære

Rettslære 1. Vg2/Vg3

Bjerknes, Lyngdal, Lyngdal

Juss 1, 1.utg. 2007, 320 s. 978-82-05-35771-6 978-82-05-35772-3 457,-

Rettslære fagnettsted www.rettslaere.net

Rettslære 2. Vg2/Vg3

Bjerknes, Lyngdal, Lyngdal

Juss 2, 1.utg. 2008, 336 s. 978-82-05-35773-0 978-82-05-35774-7 509,-

Rettslære fagnettsted www.rettslaere.net

Rettslære. Alle trinn

Bjerknes, Lyngdal og Lyngdal

Norges lover, Lovsamling for videregående skole 2009–2010 978-82-05-38697-6 230,-

Samfunnsfag

Samfunnsfag. Vg1/Vg2

Notaker, Totland

Samfunnsfag, 2.utg. 2009. 256 s. NY UTGAVE 978-82-05-39211-3 978-82-05-39213-7 415,-

Samfunnsfag, arbeidsbok, 1.utg. 2006. 72 s. 978-82-05-35044-1 978-82-05-35045-8 103,-

Notakers aktualitetssider

Samfunnsfag YF. Vg2

Notaker, Totland

www.gyldendal.no/notaker

Samfunnsfag. Yrkesfag, 1. utg. 2007, 224 s. 978-82-05-37091-3 978-82-05-37320-4 404,-

Samfunnsfag. Yrkesfag, arbeidsbok, 1. utg. 2007, 72 s. 978-82-05-37435-5 978-82-05-37566-6 101,-

Notakers aktualitetssider

Samfunnskunnskap

Jor

www.gyldendal.no/notaker

Problemer i politisk idéhistorie, 1. utg. 1997, 279 s. 978-82-05-24235-7 978-82-05-24236-4 403,-

* Veil. pris er inkl. mva


Studieforberedende og fellesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Fag Samfunnsøkonomi

trinn

Samfunnsøkonomi 1. Vg2

Bøhmer, Hagen

Samfunnsøkonomi 1, 1.utg. 2007, 304 s. 978-82-05-35769-3 978-82-05-35770-9 457,-

Samfunnsøkonomi 1, arbeidsbok, 1.utg. 2007, 64 s. 978-82-05-37487-4 135,-

Samfunnsøkonomi fagnettsted

Samfunnsøkonomi 2. Vg3

Bøhmer, Hagen

www.gyldendal.no/samfunnsokonomi

Samfunnsøkonomi 2, 1.utg. 2008, 320 s. 978-82-05-38127-8 978-82-05-38627-3 478,-

Samfunnsøkonomi 2, arbeidsbok, 1.utg. 2008, 79 s. 978-82-05-38187-2 135,-

Samfunnsøkonomi fagnettsted

Sosialkunnskap

Sosialkunnskap Vg2/Vg3

Bjørnstad, Bjaaland, Paaske Gulbrandsen

www.gyldendal.no/samfunnsokonomi

Sosialkunnskap. 1.utg. 2008, 336 s. 978-82-05-37556-7 978-82-05-38531-3 614,-

Sosialkunnskap fagnettsted

Spansk

Spansk I. Vg1

Davidsen Bjerga, Marthinsen, Fernández, Waldenström, Westerman, Wik-Bretz

www.gyldendal.no/sosialkunnskap

Caminando 1, lære- og arbeidsbok i ett, 1.utg. 2006, 232 s. 978-82-05-34763-2 978-82-05-34781-6 436,-

Caminando 1, lærerveiledning, 1.utg. 2006, 168 s. 978-82-05-34782-3 431,-

Caminando, CD 1–2, 1.utg. 2006 978-82-05-34783-0 524,- *

Caminando fagnettsted

Spansk I. Vg2

Waldenström, Westerman, Wik-Bretz, Fernández

www.gyldendal.no/caminando

Caminando 2, lære- og arbeidsbok i ett, 1. utg. 2007, 234 s. 978-82-05-37078-4 978-82-05-37079-1 457,-

Caminando 2, lærerveiledning, 1. utg. 2007, 137 s. 978-82-05-37080-7 450,-

Caminando 2, CD 1–2, 1. utg. 2007 978-82-05-37081-4 425,- *

Caminando fagnettsted

Spansk. Andre titler

www.gyldendal.no/caminando

Salkjelsvik, Pitloun

Gyldendals spanske lommegrammatikk, 2. utg. 2007, 219 s. 978-82-05-37093-7 310,-

Gyldendals øvelser i spansk grammatikk, 1. utg. 2007, 64 s. 978-82-05-37095-1 90,-

Tysk

Tysk I. Vg1

Bjørke, Handeland, Lysaker, Hofbauer, Karnland, Vasiliadis

Lieber Deutsch 1, lære- og arbeidsbok i ett, 1. utg. 2006, 249 s. 978-82-05-34764-9 978-82-05-34771-7 436,-

Lieber Deutsch 1, lærerveiledning, 1. utg. 2006, 230 s. 978-82-05-34772-4 473,-

Lieber Deutsch 1, CD 1–4 978-82-05-34773-1 840,- *

Lieber Deutsch fagnettsted

www.gyldendal.no/lieberdeutsch

* Veil. pris er inkl. mva

15


16

NYhET

Fag Tysktrinn

www.gyldendal.no/vgs

Studieforberedende og fellesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Tysk I. Vg2

Bjørke, Handeland, Lysaker, Hofbauer, Karnland, Vasiliadis

Lieber Deutsch 2, lære- og arbeidsbok i ett, 2. utg. 2007, 227 s. 978-82-05-37074-6 978-82-05-37075-3 457,-

Lieber Deutsch 2, lærerveiledning, 2. utg. 2007, 192 s. 978-82-05-37076-0 473,-

Lieber Deutsch 2, CD 1–3 978-82-05-37077-7 625,- *

Lieber Deutsch fagnettsted

Tysk II. Vg1

Bjørke, Handeland, Lysaker, Karnland, Odeldahl, Eckhardt

www.gyldendal.no/lieberdeutsch

Einfach Deutsch 1, lære- og arbeidsbok i ett, 1. utg. 2006, 252 s. 978-82-05-34765-6 978-82-05-34775-5 478,-

Einfach Deutsch 1, lærerveiledning, 1. utg. 2006, 216 s. 978-82-05-34778-6 482,-

Einfach Deutsch 1, CD 1–3 978-82-05-34779-3 625,- *

Einfach Deutsch fagnettsted

Tysk II. Vg2

Bjørke, Handeland, Lysaker, Vitt, Karnland, Odeldahl

www.gyldendal.no/einfachdeutsch

Einfach Deutsch 2, lære- og arbeidsbok i ett, 2. utg. 2007, 252 s. 978-82-05-37069-2 978-82-05-37070-8 457,-

Einfach Deutsch 2, lærerveiledning, 2. utg. 2007, 202 s. 978-82-05-37073-9 473,-

Einfach Deutsch 2, CD 1–4 978-82-05-37071-5 831,- *

Einfach Deutsch fagnettsted

Valgfag

Håkonsen, Standal

www.gyldendal.no/einfachdeutsch

Psykologi, 1. utg. 2002, 348 s. 978-82-05-28641-2 978-82-05-28642-9 410,-

Birkeland, Bomann-Larsen, Jor

Filosofi: Et første møte, 1. utg. 2000, 304 s. 978-82-05-26252-2 978-82-05-26253-9 473,-

Sørensen, Træen

Elske deg, elske med deg, 1. utg. 1999, 222 s 978-82-05-26026-9 390,-

Thiis-Evensen

Europas arkitekturhistorie, 1. utg. 1995, 173 s. 978-82-05-22422-3 447,-

Rømer Sandberg

Arkitektur og omgivelser, 1. utg. 1997, 165 s. 978-82-05-23630-1 978-82-05-23631-8 278,-

Idrettsfag

Enoksen, Brunes

Breddeidrett, 1. utg. 2009, ca 180 s. NYhET 978-82-05-38222-0 978-82-05-39187-1 263,-

Fiskerstrand, Rimeslåtten

Veien til toppidrett, 1. utg. 2008, 163 s. 978-82-05-38221-3 978-82-05-38800-0 263,-

Mytting, Bischoff

Friluftsliv, 2. utg. 2008, 267 s. 978-82-05-38218-3 978-82-05-38822-2 368,-

Loland

Idrett og samfunn, 5. utg. 2007, 274 s. 978-82-05-37440-9 978-82-05-37441-6 425,-

Giske, Næsheim-Bjørkvik, Brunes

Treningsledelse. Lederutvikling, 1. utg. 2007, 200 s. 978-82-05-37442-3 978-82-05-37443-0 441,-

Gjerset, Holmstad, Haugen

Treningslære, 3. utg. 2006, 576 s. 978-82-05-35681-8 978-82-05-35682-5 551,–

Treningslære 1, arbeidsbok, 3. utg. 2006, 120 s. 978-82-05-35683-2 978-82-05-35685-6 193,–

Treningslære 2, arbeidsbok, 1. utg. 2008, 70 s. 978-82-05-38220-6 978-82-05-38623-5 137,-

Enoksen, Sletten, Brunes (red.)

Aktivitetslære, 2. utg. 2006, 469 s. 978-82-05-35679-5 978-82-05-35680-1 546,–

* Veil. pris er inkl. mva


Studieforberedende og fellesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Fag Idrettsfag trinn

Enoksen, Tønnessen

Friidrett, 1. utg. 2000, 220 s. 978-82-05-24855-7 fellesutgave 287,–

Fosnæs

Volleyball, 1. utg. 2001, 128 s. 978-82-05-24853-3 226,–

Brunes, Hellesnes

Fotballøvelser, 1. utg. 2003, 142 s. 978-82-05-30439-0 236,-

Wisløff, Sigmundstad, Salvesen

Prestasjonsutvikling i fotball, 1. utg. 1998, 124 s. 978-82-00-42561-8 281,-

Pensgaard, Hollingen

Idrettens mentale treningslære, 2. utg. 2006, 160 s. 978-82-05-34246-0 353,-

Musikk, dans og drama

Musikk. Vg1

Kruse

Hører du? Grunnbok, 2. utg. 2006. 206 s. 978-82-05-35719-8 978-82-05-35721-1 331,-

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Musikk, dans, drama grunnkurs

Dahl, Rønneberg Rygg, Nedberg, Bakka, Høgset, Waagen, Gravesen

Musikk, dans, drama, 1. utg. 1994, 264 s.

Nedberg, Rønneberg Rygg

978-82-05-22101-7 448,-

Spill! 1. utg. 1997, 86 s. 978-82-05-24650-8 978-82-05-24651-5 205,-

Musikk

Kruse

Hva hører du? Arbeidsbok m/ CD, 1. utg. 2000, 211 s.

Salvesen

978-82-05-26945-3 358,-

Tramp i klaveret, 1. utg. 1999, 199 s.

Jeffs

978-82-05-26656-8 363,-

Aktiv musikklære, 1. utg. 1998, 203 s.

Pettersen, Yttredal, Waagen

978-82-05-25044-4 397,-

Musikkformidling, 1. utg. 2000, 136 s.

Brunsvik, Egenberg, Danbolt, Vårdal, Graff, Sørnæs, Solberg

978-82-05-26658-2 978-82-05-26660-5 233,-

Ekko 1, 1. utg. 2000, 360 s.

Salvesen, Molde

978-82-05-26661-2 978-82-05-26663-6 477,-

Ekko 2, 1. utg. 2000, 356 s.

Sørvik

978-82-05-26664-3 978-82-05-26665-0 408,-

Hørelære, 1. utg. 1995, 175 s.

Hanssen, Lysebo, Tronshaug

978-82-05-22428-5 326,-

Med takt og tone 2, 1. utg. 1997, 277 s.

Aksdal, Løkken, Buljo, Fliflet

978-82-05-23641-7 456,-

Trollstilt, 1. utg. 1998, 254 s.

Rasmusen

978-82-05-23648-6 392,-

Med på notene, 1. utg. 1987, 96 s.

Martinsen, Reinåmo, Steffenak

978-82-00-43213-5 226,-

Crescendo - fra renessanse til rock, 1. utg. 1996, 340 s.

Nordbø, Ræstad

978-82-05-22892-4 978-82-05-22893-1 557,-

Synkope, 1. utg. 2000, 327 s. 978-82-05-26183-9 fellesutgave 452,-

* Veil. pris er inkl. mva

17


18

Fag Musikk, trinndans

og drama

www.gyldendal.no/vgs

Studieforberedende og fellesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Drama

Nesheim, Hjelle, Sæter

Fra øverom til scene, 1. utg. 1997, 124 s. 978-82-05-23645-5 256,-

Nedberg, Rønneberg Rygg

Spill uten manus, 1. utg. 1995, 134 s. 978-82-05-22127-7 fellesutgave 251,-

Rønneberg Rygg

Fra Hellas til happening, 1. utg. 1999, 226 s. 978-82-05-26020-7 978-82-05-26307-9 414,-

Teaterkunnskap fagnettsted

www.gyldendal.no/teater

* Veil. pris er inkl. mva


yrkesfag


20

NY UTGAVE

www.gyldendal.no/vgs

Yrkesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Byggfag Fag trinn

www.gyldendal.no/bygg

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Anders Frøstrup, Knut Grønvold, Atle Vesterlid

Betong, mur og tre, 1. utg. 2006, 149 s. 978-82-05-35692-4 978-82-05-35693-1 298,-

Kristian Frisvold (red.)

Anlegg og terreng, 1. utg. 2006, 78 s. 978-82-05-35690-0 978-82-05-35691-7 161,-

Dag Kjernsmo, Odd Uhlen

Tekniske anlegg, 1. utg. 2006, 136 s. 978-82-05-35699-3 978-82-05-35700-6 298,-

Christian Nordahl Rolfsen (red.)

Bransjelære og tegning, 1. utg. 2006, 123 s. 978-82-05-35694-8 978-82-05-35695-5 254,-

Knut Grønvold

Arbeidsbok, 1. utg. 2006, 90 s. 978-82-05-35701-3 978-82-05-35702-0 171,-

Vg2 Byggteknikk

Knut Grønvold

Trekonstruksjoner, 1. utg. 2007, 152 s. 978-82-05-37392-1 292,-

Eldar Juliebø

Betong, 1. utg. 2008, 168 s. NYhET 978-82-05-37413-3 292,-

Eldar Juliebø

Mur, 1. utg. 2008, 148 s. NYhET 978-82-05-38712-6 292,-

Rolf Borgersen

Bransjelære, 1. utg. 2007, 109 s. 978-82-05-37416-4 163,-

Annen aktuell litteratur

Anders Frøstrup

Tømrerteori, Konstruksjoner i tre, 4. utg. 2009, ca. 410 s. NY UTGAVE 978-82-05-38573-3 630,-

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Anlegg og bergverk

Lars Steensgaard

Fjell- og gruvearbeid. Geologi, sprengningsteknikk, maskiner,

1. utg. 1998, 312 s.

Christian Nordahl Rolfsen

Grunnarbeid og fundamentering. Geoteknikk, masseflytting,

maskiner, 1. utg. 1998, 125 s.

Lars Juterud og Geir Juterud

978-82-00-42159-7 fellesutgave 490,-

978-82-00-42158-0 fellesutgave 204,-

Oppmålingslære, 1. utg. 1998, 92 s. 978-82-00-42245-7 fellesutgave 171,-

Live Johannessen

Vann- og avløpsteknikk, 1. utg. 1998, 159 s. 978-82-00-42246-4 fellesutgave 265,-

BA-forlaget

Vegdekker. Anlegg og bergverksfag, 1. utg. 1999, 176 s. 978-82-00-42248-8 fellesutgave 276,-

Lars Steensgaard

Sprengningsteknikk, 1. utg. 2002, 186 s. 978-82-05-30290-7 235,-

Betongfag

Norcem

Betongboka, 2. utg. 2004, 318 s. 978-82-05-31372-9 425,-

Eldar Juliebø

Armeringsboka, 1. utg. 1997, 200 s. 978-82-00-41694-4 326,-

Landsforeningen for bygg og anlegg


Yrkesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Byggfag www.gyldendal.no/bygg

Forskalingsboka, 1. utg. 1995, 118 s. 978-82-00-41697-5 217,-

Christian Nordahl Rolfsen

Grunnarbeid for betongfaget, 1. utg. 1998, 76 s. 978-82-00-42141-2 978-82-00-42142-9 171,-

Bransjelære for betongfaget, 1. utg. 1999, 91 s. 978-82-00-42160-3 198,-

Trond Eeg Vatne og Ludvig M. Pedersen

Tegning for betongfag, 1. utg. 1997, 120 s. 978-82-00-42143-6 211,-

Isolatør

Hans Bjørn Paulsrud

Materiallære og montasjeteknikk, 1. utg. 1998, 104 s. 978-82-585-1188-2 fellesutgave 187,-

Kart og oppmåling

Terje Skogseth (red.)

Grunnleggende landmåling. Grunnbok, 2. utg. 1998, 350 s.

Per Ivar Gjengedal og Terje Skogseth

978-82-00-42453-6 513,-

Oppgaver i grunnleggende landmåling, 1. utg. 1994, 147 s. 978-82-00-41344-8 207,-

Kobber- og blikkenslager

Fritz Harald Halvorsen

Fagteori for kobber- og blikkenslager VK1, 1. utg. 1997, 464 s. 978-82-585-1235-3 fellesutgave 588,-

Utfoldingstegning for kobber- og blikkenslager VK1, 1. utg. 1997, 92 s. 978-82-585-1236-0 fellesutgave 171,-

Maler og byggtapetserer

Asbjørn Gundersen og Dag Kjernsmo

Utvendig malerarbeid, 3. utg. 1997, 279 s. 978-82-00-42146-7 fellesutgave 440,-

Innvendig malerarbeid, 3. utg. 1997, 304 s.

Asbjørn Gundersen, Dag Kjernsmo og Bjørn Reinhardtsen

978-82-00-42145-0 fellesutgave 485,-

En enkel fargelære, 4. utg. 1998, 120 s.

Dag Kjernsmo, Kjell Kleven og Jan Scheie

978-82-00-42455-0 298,-

Overflatebehandling mot korrosjon, 1. utg. 1997, 416 s. 978-82-00-42132-0 fellesutgave 513,-

Murer

Rolf Borgersen

Bransjelære og tegning for murere, 1. utg. 1996, 101 s.

Atle Vesterlid

978-82-00-42167-2 fellesutgave 254,-

Murerlære, 2. utg. 1995, 264 s.

Atle Vesterlid

978-82-00-41758-3 fellesutgave 502,-

Flislegging, 1. utg. 1986, 200 s. 978-82-00-36442-9 341,-

Rørfag

Odd Uhlen

Rørleggerboka, 1. utg. 1996, 286 s. 978-82-00-42133-7 469,-

Rørtegning, 1. utg. 1996, 74 s. 978-82-00-42168-9 171,-

Steinfag. Stillasbygger

Torgeir Garmo

Norsk Steinbok. Norske mineral og bergartar, 3. utg. 1995, 300 s.

Stillasentreprenørenes Forening

978-82-00-41693-7 497,-

Stillasboka, 2. utg. 1997, 288 s. 978-82-00-42154-2 fellesutgave 507,-

Kurs i stillasmontering, 2. utg. 1993, 112 s. 978-82-00-41008-9 255,-

21


22

www.gyldendal.no/vgs

Yrkesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Byggfag Fag trinn

www.gyldendal.no/bygg

Tømrerfag

Anders Frøstrup

Rehabilitering. Konstruksjoner i tre, 1. utg. 1993, 296 s. 978-82-00-40934-2 536,-

Oppgaver til Tømrerteori og Rehabilitering, 1. utg. 1997, 88 s. 978-82-00-42856-5 182,-

Tømrertegning. Grunnbok, 2. utg. 1995, 168 s. 978-82-00-41690-6 303,-

Øvinger til Tømrertegning, 3. utg. 2000, 117 s. 978-82-00-41689-0 254,-

Helge Gulbrandsen og Ulf Larsen

Bransje- og bedriftslære for tømrerfaget, 1. utg. 1998, 107 s. 978-82-00-42857-2 217,-

Bjørn Hogsnes, Svein Leine og Ole Sageng

Praktisk lafting, 1. utg. 1992, 107 s. 978-82-585-0887-5 231,-

Thor Gram-Johannessen og Arne Vien

Overflatebehandling av tre, 3. utg. 1993, 95 s. 978-82-00-41001-0 217,-

Stillasentreprenørenes Forening

Stillasboka, 2. utg. 1997, 288 s. 978-82-00-42154-2 fellesutgave 507,-

Kurs i stillasmontering, 2. utg. 1993, 112 s. 978-82-00-41008-9 255,-

Diverse bøker - byggfag

Anders Kirkhus

Byggesaken – byggeregler, 1. utg. 2001, 194 s. 978-82-05-27460-0 265,-

Christian Nordahl Rolfsen

Byggesaken – kontrakt og anbudsregler, 1. utg. 2001, 109 s. 978-82-05-29504-9 217,-

Runar Bekkhus og Fritz Harald Halvorsen

Byggfaghåndboka 2. Materialer og spesifikasjoner, 1. utg. 1996, 212 s. 978-82-585-1264-3 419,-

Tore Drange, Hans Olaf Aanensen og Jon Brænne

Gamle trehus, 2. utg. 1992, 455 s. 978-82-00-21389-5 790,-

Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa og Oddmund Olsen

Teknisk formelsamling, 7. utg. 1998, 288 s. 978-82-00-42450-5 978-82-00-45046-7 374,-

Diverse bøker - trearbeidsfag

Rolf Kittilsen og Håkon Rødningsby

Snekkerboka, 1. utg. 1996, 272 s. 978-82-00-41685-2 458,-

Jan-Herman Larsen

Tegning for snekkerfaget, 1. utg. 1996, 221 s. 978-82-00-41699-9 392,-

Thor Gram-Johannessen og Arne Vien

Overflatebehandling av tre, 3. utg. 1993, 95 s. 978-82-00-41001-0 217,-

Johannes Rieber

Tredreiing, 1. utg. 1999, 86 s. 978-82-00-42859-6 231,-

Bigton, Else J. og Philip Odden

Lærebok i treskjæring, 1. utg. 2000, 151 s. 978-82-00-42170-2 370,-

Amrud, Johan

Treskjæring, 2. utg. 1985, 125 s. 978-82-00-36171-8 385,-

Design og håndverk

Vg1 Design og håndverk

Ådne Løvstad og Linda Strømme

www.gyldendal.no/format

Design og håndverk. Grunnbok, 1. utg. 2006, 287 s. 978-82-05-35736-5 978-82-05-35737-2 482,-

Kirsten Røvig Håberg

Impulser. Design- og håndverkshistorie, 1. utg. 2006, 153 s. 978-82-05-35714-3 354,-

Format, fagnettsted for design og håndverk www.gyldendal.no/format gratis


Yrkesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Design Fag trinn og håndverk www.gyldendal.no/format

Vg2 Blomsterdekoratør

Runi Kristoffersen

Blomsterdekorering og formgiving, 2. utg. 2007, 220 s. 978-82-05-37498-0 441,-

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Blomsterdekoratør

Eli Kristine Frydenborg

Plantekjennskap, 1. utg. 1997, 189 s. 978-82-585-1197-4 336,-

Formgivingsfag

Ingunn Bratteli Moen

Formgjeving. Teikning, form, farge 978-82-585-1109-7 519,-

Glassfag

Helle Helseth og Sigmund Bjørklund (red.)

Glass, 2. utg. 2001, 167 s. 978-82-05-27480-8 fellesutgave 341,-

Kunst og kulturhistorie

Kirsten Røvig Håberg

Kunst- og kulturhistorie, 1. utg. 1994, 230 s.

Ingvild Pharo og Egil Sagstad

978-82-585-0982-7 457,-

Kunst- og kulturhistorie 3, 1. utg. 2004, 216 s.

Holger Koefoed

978-82-05-30157-3 978-82-05-30158-0 439,-

Modernismen i kunsthistorien 1. utg. 1998 251 s.

Kirsten Holtermann Christophersen

978-82-585-1266-7 503,-

Drakthistorie, 1. utg. 1997, 206 s. 978-82-585-0940-7 345,-

Tegning, form, farge

Calina Pandele Yttredal

Farge, 1. utg. 1998, 214 s.

Calina Pandele Yttredal

978-82-585-1204-9 978-82-585-1205-6 490,-

Prosjektbok, 1. utg. 2003, 183 s.

Ingunn Bratteli Moen

978-82-05-31556-3 308,-

Komposisjon og egenutvikling, 1. utg. 1999, 189 s.

Einar Egeland

978-82-585-1268-1 507,-

Skrift, 1. utg. 1995, 140 s.

Trygve Retvik

978-82-585-1151-6 219,-

Tegning som uttrykk, 1. utg. 1998, 280 s. 978-82-585-1269-8 978-82-585-1271-1 513,-

Ingegerd Andersson, Agneta Persson, Sophie Romell og Einar Egeland

Grafisk utforming, layout og desktop, 1. utg. 1995, 100 s.

Rannem, Øyvin

978-82-585-1018-2 182,-

Bokstav, bilde og budskap, 1. utg. 248 s. 978-82-00-35138-2 502,-

23


24

NY UTGAVE

NY UTGAVE

NYhET

www.gyldendal.no/vgs

Yrkesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Elektrofag Fag trinn

www.gyldendal.no/elektro

Vg1 Elektrofag

Hans Wold

Data- og elektronikksystemer. Faktabok,

2. utg. 2009, 245 s. NY UTGAVE

978-82-05-39121-5 978-82-05-39216-8 445,-

Data- og elektronikksystemer. Faktabok, 1. utg. 2006, 245 s. 978-82-05-35316-9 978-82-05-35315-2 425,-

Data- og elektronikksystemer. Oppgaver og øvinger,

2. utg. 2009, 112 s. NY UTGAVE

978-82-05-39217-5 978-82-05-39219-9 170,-

Data- og elektronikksystemer. Oppgaver, 1. utg. 2006, 112 s. 978-82-05-35313-8 978-82-05-35312-1 166,-

Grunnleggende elektronikk Vg1 elektrofag. 1. utg. 2009, NYhET 978-82-05-39214-4 978-82-05-39215-1 180,-

Svein Olaf Michelsen

Elenergisystemer. Faktabok, 1. utg. 2006, 240 s. 978-82-05-35320-6 978-82-05-35319-0 396,-

Elenergisystemer. Oppgaver, 1. utg. 2006, 127 s. 978-82-05-35318-3 978-82-05-35317-6 171,-

Helge Strømme

Automatiseringssystemer. Faktabok med oppgaver, 2. utg. 2009,

192 s. NY UTGAVE

Automatiseringssystemer. Faktabok med oppgaver, 1. utg. 2006,

192 s.

Svein Olaf Michelsen

978-82-05-39196-3 978-82-05-39197-0 360,-

978-82-05-35322-0 978-82-05-35321-3 305,-

Tabell- og formelsamling for elektrofag, 4. utg. 2006, 104 s. 978-82-05-35311-4 176,-

Vg2 Elenergi

Helge Strømme og Ken Heidenberg

Automatiseringssystemer, 1. utg. 2007, 294 s. 978-82-05-37397-6 978-82-05-37398-3 404,-

Helge Strømme og Svein Olaf Michelsen

Elenergisystemer, 1 utg. 2007, 205 s. 978-82-05-37385-3 978-82-05-37394-5 284,-

Arne Solheim Kaldahl og Jens A. Rasmussen

Data- og elektronikksystemer, 1. utg. 2007, 191 s. 978-82-05-37395-2 978-82-05-37396-9 263,-

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Grunnkurs elektrofag

Gunnbjørn Flyum

Elektromekanisk arbeid og apparatmontasje, 1. utg. 1994, 174 s.

Birger Grønning

978-82-00-41359-2 286,-

Elektroinstallasjoner, 1. utg. 1996, 219 s.

Ove Auli og Karl O. Persson

978-82-00-42063-7 331,-

Elektroteknikk, 3. utg. 1994, 333 s. 978-82-585-0996-4 362,-

Elektroteknikk. Oppgavesamling, 2. utg. 1994, 179 s. 978-82-585-1022-9 204,-

Fasit til oppgavesamling, 3. utg. 1994, 115 s.

Roger Eide og Birger Grønning

978-82-585-1025-0 144,-

Elektroinstallasjoner. Kommunikasjon-, signal- og alarmanlegg,

1. utg. 1995, 170 s.

978-82-00-41646-3 338,-

Automatiker

Einar Jan Strømsnes

Elektriske installasjoner i Ex-områder, 1. utg. 2002, 113 s. 978-82-05-29446-2 Fellesutgave 209,-

Tor-Eric Mastø

Styringsteknikk, 1. utg. 1999, 475 s. 978-82-00-45029-0 573,-

Rolf Alvestad

Prosesstyring 2, 2. utg. 2000, 287 s. 978-82-00-45397-0 Fellesutgave 431,-

Audkjell Aksdal

Elektriske anlegg. Industrielle installasjoner, 1. utg. 1998, 356 s. 978-82-585-1286-5 Fellesutgave 462,-


Yrkesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Elektrofag www.gyldendal.no/elektro

Automatisering

Tor-Eric Mastø

Styringsteknikk, 1. utg. 1999, 475 s. 978-82-00-45029-0 573,-

Ellef Wahlstrøm

Automatiserte anlegg, 1. utg. 1998, 533 s. 978-82-585-1130-1 599,-

Automatiserte anlegg. Oppgaver, 1. utg. 1998, 96 s. 978-82-585-1358-9 161,-

Avionikk/flytekniske fag

Jan Christensen og Ronald Vanderloock

Vedlikeholdsteknikk 2, 1. utg. 2004, 198 s. 978-82-05-30299-0 Fellesutgave 291,-

Svein Tore Jensen

Gassturbinmotor, 1. utg. 1998, 392 s. 978-82-585-1292-6 532,-

Jan Aksel Svendsen

Propeller, 1. utg. 2000, 128 s. 978-82-585-1330-5 215,-

Grete Myhre

Psykologiske og fysiologiske faktorer for avionikk og flytekniske fag,

1. utg. 1998, 123 s.

Jan Aksel Svendsen

978-82-00-42523-6 225,-

Stempelmotor, 1. utg. 2001, 198 s. 978-82-05-29448-6 286,-

Elektrikerfaget

Helge Strømme

Elektroinstallasjon 4, 1. utg. 2000, 215 s. 978-82-05-27484-6 369,-

Einar Jan Strømsnes

Elektriske installasjoner i Ex-områder, 1. utg. 2002, 113 s. 978-82-05-29446-2 Fellesutgave 209,-

Alf Kristiansen

Maritime elektriske anlegg, 1. utg. 2002, 388 s. 978-82-585-1275-9 Fellesutgave 522,-

Nils A. Rolfsnes

Måle- og reguleringsteknikk. Alarm- og sikringssystemer, 1. utg.

2002. 424 s.

John O. Bird og Ove Auli

978-82-05-29506-3 Fellesutgave 584,-

Elektro- og elektronikkhåndboka, 1. utg. 1997, 208 s. 978-82-585-1218-6 256,-

Alf Kristiansen

Elektriske maritime installasjoner og anlegg, 1. utg. 1999, 303 s. 978-82-585-1304-6 Fellesutgave 438,-

Ole Martinius Ugland

Høyspenning – livsfare, 3. utg. 1993, 32 s. 978-82-00-41362-2 107,-

Øivind Husø

Drift av skip og flyterigger, 1. utg. 1998, 196 s. 978-82-585-1297-1 Fellesutgave 267,-

Magne Kvistad

Likestrømsteknikk, 1. utg. 1992, 152 s. 978-82-00-03803-0 340,-

Elektronikk

Hans Wold

Digitalteknikk, 1. utg. 2004, 324 s. 978-82-05-33381-9 431,-

Hans Wold og Bo Johnsson

Analogelektronikk 2000. Faktabok, 1. utg. 1999, 208 s. 978-82-00-45111-2 404,-

Hans Wold, Bo Johnsson og Bjørn Picard

Analogelektronikk. Oppgaver, 1. utg. 1999, 72 s. 978-82-00-45107-5 140,-

Hans Wold, Bo Johnsson, Bjørn Picard og Bent Ståhl

Analogelektronikk. Måleøvinger, 1. utg. 1999, 178 s. 978-82-00-45109-9 245,-

Arvid Merkesvik

Datasystemer og anvendelse, 1. utg. 1996, 216 s. 978-82-585-1124-0 343,-

25


26

Elektrofag

Fag trinn

www.gyldendal.no/vgs

Yrkesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Valentino Berti og Frank Fosse

Kommunikasjon Data-, tele- og radiokommunikasjon 1. utg. 1996, 373 s. 978-82-585-1045-8 475,-

Flyfag

Kristen Fosli, Edel Storelvmo og Viggo Storelvmo

Fysikk for flyfag, 1. utg. 2000, 363 s. 978-82-00-42332-4 Fellesutgave 487,-

Reidar Iversen

Materiallære 1 – Flyfag, 1. utg. 1998, 275 s. 978-82-00-42803-9 Fellesutgave 387,-

Materiallære 2 – Flyfag, 1. utg. 1998, 357 s. 978-82-00-42420-8 Fellesutgave 475,-

Serviceelektronikerfaget

Gunnar Syrjämäki

Motor, bremser, styring og drivverk, 1. utg. 1999, 255 s. 978-82-00-42583-0 Fellesutgave 422,-

Helge Louis Paulsen

Elektronikk i kjøretøy, 1. utg. 1999, 429 s. 978-82-00-42522-9 628,-

Sikkerhetsopplæring

Sikkerhetsopplæring for fiskere

Sikkerhetsopplæring for fiskere, 4. utg. 2006, 327 s. 978-82-05-35757-0 536,-

Olav Bø

Beredskap og sikkerhet. Førstehjelp om bord, 1. utg. 1996, 104 s. 978-82-00-42139-9 181,-

Beredskap og sikkerhet. Brannberedskap og slokking om bord,

1. utg. 1996, 104 s.

978-82-00-42137-5 187,-

Beredskap og redning til sjøs, 1. utg. 1996, 96 s. 978-82-00-42134-4 176,-

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring,

1. utg. 1995, 176 s.

Sjøfartsfag

Jon Richardsen

978-82-00-41687-6 259,-

Maritim førstehjelp, 1. utg 2000, 157 s. 978-82-05-27465-5 235,-

Øivind Husø

Sjømannskap 1. Innføring i skipsteknikk, 2. utg. 2005, 241 s. 978-82-05-34367-2 Fellesutgave 335,-

Olav Bø

Brannberedskap og slokking om bord, 1. utg. 1996, 104 s. 978-82-00-42137-5 187,-

Beredskap og redning til sjøs, 1. utg. 1996, 96 s. 978-82-00-42134-4 176,-

Olav Bø

Førstehjelp om bord, 1. utg. 1996, 104 s. 978-82-00-42139-9 181,-

Gunnar Ulseth og Hans L. Dragsnes

Brovakthold og sjøveisregler, 1. utg. 1998, 150 s. 978-82-00-42061-3 Fellesutgave 309,-

Sjøfartsdirektoratet

Maritime standarduttrykk, 2. utg. 1999, 253 s. 978-82-00-42401-7 254,-

Gunnar Ulseth og Hans L. Dragsnes

Navigasjon og navigasjonsmidler, 1. utg. 1998, 292 s. 978-82-00-42059-0 Fellesutgave 458,-

Olav Bø

Sjømannskap 2, 1. utg. 1996, 292 s. 978-82-585-1181-3 Fellesutgave 418,-

Gunnar Ulseth og Hans L. Dragsnes

Skipslære, 1. utg. 1997, 260 s. 978-82-00-42060-6 Fellesutgave 438,-

Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa og Oddmund Olsen

Teknisk formelsamling, 7. utg. 1998, 288 s. 978-82-00-42450-5 978-82-00-45046-7 374,-

Gunnar Ulseth og Hans L. Dragsnes

Vakttjeneste med navigasjon, 1. utg. 1997, 178 s. 978-82-00-42062-0 Fellesutgave 321,–

Inge Tellnes

Lasteberegninger og behandling av last, 3. utg 2002, 522 s. 978-82-05-30902-9 594,-


Helse- Fag trinn og sosialfag

Yrkesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Vg1 helse- og sosialfag

Agnes Brønstad, Nora Frydendal Hoem og Marit Volden

Vi samarbeider = HS, 2. utg. 2009, ca 230 s. NY UTGAVE 978-82-05-38752-2 978-82-05-39320-2 398,-

Om helse = HS, 2. utg. 2009, 448 s. NY UTGAVE 978-82-05-38756-0 978-82-05-39316-5 498,-

På jobben = HS, 2. utg. 2009, ca 240 s. NY UTGAVE 978-82-05-38757-7 978-82-05-39317-2 398,-

Tidligere utgaver av serien = HS er fortsatt i salg

Arbeidsbok til = HS, 1. utg. 2007, 152 s. 978-82-05-35688-7 208,-

=HS fagnettsted

www.gyldendal.no/hs

Lillevi Berg Kristoffersen

Yrke, 1. utg. 2006, 264 s. 978-82-05-35485-2 978-82-05-35486-9 410,-

Helse, 1. utg. 2006, 356 s. 978-82-05-35487-6 978-82-05-35489-0 523,-

Samspill, 1. utg. 2006, 279 s. 978-82-05-35490-6 978-82-05-35492-0 410,-

Yrke, Helse, Samspill, fagnettsted

Liv Elisabeth Johansen og Siri Gjellebæk Nilsen

www.gyldendal.no/yrkehelsesamspill

Læringsstiler i praksis. Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2006 978-82-05-36641-1 1021,-

Læringsstiler i praksis. Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2006 978-82-05-36638-1 567,-

Læringsstiler i praksis. Yrkesutøving, 1. utg. 2006

Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen og Ingvild Skjetne

978-82-05-36640-4 567,-

PTF-boka for helse- og sosialfag. Prosjekt til fordypning for helseog

sosialfag, 1. utg. 2008, 96 s.

978-82-05-38622-8 147,-

Vg2 og Vg3 Ambulansefag

Jon Richardsen

Ambulansemedisin 1, 1. utg. 2008, 335 s. 978-82-05-38226-8 423,-

Ambulansemedisin 2, 1. utg. 2009, 416 s. NYhET 978-82-05-38227-5 500,-

Ambulansemedisin 3, 1. utg. 2009, ca 350 s. NYhET 978-82-05-38693-8 420,-

Ambulanseoperative emner, 1 utg. 2009, ca. 320 s. NYhET 978-82-05-38229-9 420,-

Grunnleggende helsefag, 1. utg. 2008, 432 s. NYhET 978-82-05-38230-5 520,-

Vg2 og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Gry Ilje Tveit, Gunn Malmstrøm, Ingunn Fjørtoft og Per Egil Mjaavatn

Oppvekst. Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2007, 334 s.

Bente Vetland Thorkildsen

978-82-05-37408-9 978-82-05-37409-6 441,-

Oppvekst. Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2007, 320 s.

Bente Vetland Thorkildsen (red.)

978-82-05-37407-2 978-82-05-37401-0 441,-

Oppvekst. Yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 352 s.

Vibecke Nordbø og Sissel Riis

978-82-05-37412-6 978-82-05-37399-0 441,-

Oppvekst. Idébok, 1. utg. 2007, 160 s.

Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen og Ingvild Skjetne

978-82-05-37410-2 326,-

Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren,

Vg3 / opplæring i bedrift, 1. utg. 2008, 104 s.

978-82-05-38621-1 147,-

Barne- og ungdomsarbeiderfag fagnettsted

www.gyldendal.no/bua

Vg2 og Vg3 helsearbeiderfag

Agnes Brønstad og Ingvild Skjetne

God helse 1, 1. utg. 2007, 368 s.

Agnes Brønstad, Ragnhild D. Ulvestad og Hanna Hånes

978-82-05-37371-6 978-82-05-37423-2 509,-

God helse 2, 1. utg. 2007, 384 s.

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide

978-82-05-37376-1 978-82-05-37424-9 509,-

God kommunikasjon, 1. utg. 2007, 172 s.

Ingvild Skjetne og Agnes Brønstad

978-82-05-37377-8 978-82-05-37419-5 397,-

God yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 173 s. 978-82-05-37378-5 978-82-05-37422-5 397,-

* Veil. pris er inkl. mva

NY UTGAVE

NY UTGAVE

NY UTGAVE

NYhET

27


28

Helse- Fag trinn og sosialfag

www.gyldendal.no/vgs

Yrkesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Agnes Brønstad, Trude Jægtvik og Ingvild Skjetne

God læring, arbeidsbok for helsearbeiderfag, 1. utg. 2008, 160 s. 978-82-05-38225-1 231,-

Unni Bjarkøy, Hanne Enger Jenssen og Ingvild Skjetne

Opplæringsbok for helsefagarbeideren, Vg3 / opplæring i bedrift,

1. utg. 2008, 96 s.

Helsearbeiderfag fagnettsted

Vg2 helseservicefag

Ingvild Skjetne, Karen Marie D. Ulvestad og Ragnhild D. Ulvestad

978-82-05-38597-9 147,-

www.gyldendal.no/helsearbeiderfag

Helsefremmende arbeid, 1. utg. 2007, 392 s. 978-82-05-37446-1 431,-

Rosaline Schaug og Else Solheim

Yrkesutøvelse, 1. utg. 2007, 229 s. 978-82-05-37383-9 315,-

Anne Line Heen Skibrek

Kommunikasjon og samhandling, 1. utg. 2007, 279 s. 978-82-05-37380-8 383,-

Annen aktuell litteratur

Mattilsynet m.fl.

Matvaretabellen, 3. utg. 2008, 89 s. 978-82-05-38086-8 147,-

Norsk Førstehjelpsråd

Førstehjelp, 1. utg. 2007, 176 s. 978-82-05-37375-4 273,-

Førstehjelp – Veiledning for instruktører og lærere,

1. utg. 2009, 80 s. NY UTGAVE

Høgskolen i Lillehammer, Norsk Førstehjelpsråd og Universitetsforlaget

978-82-05-38224-4 198,-

Livreddende førstehjelp – CD-ROM, 1. utg. 1998 978-82-00-42361-4 275,- *

Kjell Andreas Nøkleby

Medisinske ord og uttrykk, 2. utg. 2004, 229 s. 978-82-05-32809-9 326,-

Åse Brinchmann-Hansen

Prosjekt- og problembasert læring, 2. utg 1999, 117 s. 978-82-00-42004-0 198,-

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Grunnkurs helse- og sosialfag

Espen Dietrichs, Petter Hurlen og Kari C. Toverud

Den forunderlige kroppen, grunnbok, 4. utg. 2002, 111 s.

Tove Irene Fjeldstad og Odd Toralf Hushovd

978-82-05-28518-7 978-82-05-28519-4 380,-

Den forunderlige kroppen, arbeidsbok, 3. utg. 1997, 208 s.

Odd Toralf Hushovd

978-82-00-41990-7 978-82-00-41991-4 200,-

Den forunderlige kroppen, aktivitetsbok, 1. utg. 2002, 172 s. 978-82-05-28520-0 978-82-05-28521-7 200,-

Den forunderlige kroppen, CD-rom 1-pakning, 1. utg. 1999 978-82-00-41447-6 1103,- *

Den forunderlige kroppen, CD-rom 4-pakning, 1. utg. 1999 978-82-00-45163-1 2205,- *

Den forunderlige kroppen, CD-rom 16-pakning 1. utg. 2003

Lillevi Berg Kristoffersen

978-82-05-31343-9 5516,- *

Helsefag, 3. utg 2003, 384 s. 978-82-05-30820-6 530,-

Sosialfag, 3. utg. 2003, 400 s. 978-82-05-30821-3 546,-

VK1 og VK2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Kjell Arne Standal

Arbeid med barn – i barnehage og skole 0–9 år, 3. utg. 2000, 441 s.

Willy Aagre

978-82-00-42585-4 978-82-00-42587-8 567,-

Arbeid med ungdom 10–18 år, 1. utg. 2000, 176 s.

Bente Vetland Thorkildsen og Gry Ilje Tveit

978-82-00-42573-1 249,-

Forebyggende helsearbeid – i barnehage og skole, 2. utg. 1999, 294 s.

Kjell Arne Standal, Kjell Magne Håkonsen og Alv Walgermo

978-82-00-42471-0 450,-

Psykologi – i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 2. utg. 2000, 368 s. 978-82-00-42482-6 978-82-00-42483-3 531,-

* Veil. pris er inkl. mva


Helse- Fag trinn og sosialfag

Yrkesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Ann-Beate Myhra

Sosialfag – i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1. utg. 2000, 176 s. 978-82-00-42469-7 249,-

VK1 helseservicefag

Ingvild Skjetne og Grethe Lund Mortensen

Hygiene og arbeidsmiljø (modul 4), 1. utg. 1997, 150 s. 978-82-05-23326-3 978-82-05-23327-0 237,-

Mari-Ann Picard og Reidun Solberg

Kontorarbeid, arbeidsbok (modulene 1 og 2), 1. utg. 1997, 192 s. 978-82-05-25048-2 fellesutgave 305,-

Anne Lystad

Service og etikk (modul 6), 1. utg. 1997, 236 s. 978-82-05-23330-0 978-82-05-23331-7 375,-

Bjørg Spillum

Sosialfag – kompendium, 1. utg. 2004, 111 s. 978-82-05-31429-0 231,-

Astrid Dean og Ragnhild Ulvestad

Sykdoms- og legemiddellære (modul 3), 1. utg. 1997, 375 s. 978-82-05-23336-2 473,-

Lillevi Berg Kristoffersen

Psykologi og etikk for helse- og sosialfag, 4. utg. 2001, 272 s. 978-82-05-28487-6 431,-

VK2 helsesekretær

Veslemøy Eidsgaard Akre-Aas, Gro Melander Jacobsen og Helmer Westlund

Helsesekretærarbeid 1, 1. utg. 1997, 316 s. 978-82-00-41556-5 fellesutgave 509,-

Jorunn Mathisen (red.)

Helsesekretærarbeid 2, 1. utg. 1998, 271 s. 987-82-00-41596-1 fellesutgave 467,-

Marit Haugset, Karin Herudsløkken, Gunn-Helene Svanquist og Brit Urfjell

Helsesekretærarbeid i praksis, 1. utg. 1998, 208 s. 978-82-00-42696-7 fellesutgave 347,-

Anne-Gunn Thyrum Nilsen, Ann-Jorid Storjord og Ragnhild Boye

Laboratoriearbeid for helsesekretærer, 1. utg. 2003, 171 s. 978-82-05-31427-6 368,-

Lillevi Berg Kristoffersen

Psykologi og etikk for helse- og sosialfag, 4. utg. 2001, 272 s. 978-82-05-28487-6 431,-

VK1 og VK2 hjelpepleierfag

Heidi Solvang

Det naturlige mangfoldet – om funksjonshemning, 2. utg. 2003, 192 s. 978-82-05-30868-8 978-82-05-30870-1 341,-

Stein Kåre Ulvestad

Etikk og kommunikasjon, 2. utg. 2003, 160 s. 978-82-05-30823-7 978-82-05-30862-6 305,-

Agnes Brønstad

Grunnleggende sykepleie 1, 2. utg. 2003, 416 s. 978-82-05-30817-6 978-82-05-30874-9 578,-

Agnes Brønstad

Grunnleggende sykepleie 2, 2. utg. 2003, 424 s. 978-82-05-30818-3 978-82-05-30875-6 588,-

Ingvild Skjetne

Hygiene og arbeidsmiljø, 2. utg. 2003, 189 s. 978-82-05-30822-0 978-82-05-30854-1 368,-

Hans Jakob Stang og Per Øyvind Stene

Psykiatri og psykisk helsevern, 2. utg. 2003, 176 s. 978-82-05-30824-4 978-82-05-30864-0 326,-

Berit Skorstad og Tina Luther Handegård

Sosialkunnskap, 2. utg. 2003, 149 s. 978-82-05-30878-7 978-82-05-30879-4 299,-

Ragnhild D. Ulvestad

Sykdomslære, 2. utg. 2003, 285 s. 978-82-05-30876-3 978-82-05-30877-0 441,-

Knut Knutsen og Agnes Brønstad

Arbeidsbok for hjelpepleierfag, 1. utg. 2003, 138 s. 978-82-05-30871-8 247,-

Agnes Brønstad, Anne Skeie og Ingvild Skjetne

Samhandling og omsorg. Hjelpepleier/omsorgsarbeider 1,

1. utg. 2002, 256 s.

978-82-05-30452-9 551,-

29


30

NY UTGAVE

Helse- Fag trinn og sosialfag

www.gyldendal.no/vgs

Yrkesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Agnes Brønstad, Anne Skeie og Ingvild Skjetne

Samarbeid og sykepleie, Hjelpepleier/omsorgsarbeider 2,

1. utg. 2003, 255 s.

Agnes Brønstad, Anne Skeie og Ingvild Skjetne

978-82-05-30454-3 536,-

Erfare og lære, 1. utg. 2002, 100 s. 978-82-05-30392-8 236,-

Lillevi Berg Kristoffersen

Psykologi og etikk for helse- og sosialfag, 4. utg. 2001, 272 s. 978-82-05-28487-6 978-82-05-28488-3 431,-

VK1 og VK2 Fotterapi

Bitten Graasvoll, Terje Haugaa og Ove Thorsø

Fotterapeuten 1, 1. utg. 1997, 212 s. 978-82-00-41923-5 fellesutgave 536,-

Bitten Graasvoll, Terje Haugaa, Ove Thorsø og Kjell H.S. Jensen

Fotterapeuten 2, 1. utg. 1998, 263 s. 978-82-00-41922-8 fellesutgave 551,-

Bitten Graasvoll og Terje Haugaa

Fotterapeuten 3, 1. utg. 1999, 102 s. 978-82-00-41987-7 fellesutgave 272,-

VK1 og VK2 hudpleier

Liv Karin Larsen (red.)

Hudpleieren 1, 1. utg. 1997, 208 s. 978-82-00-41834-4 fellesutgave 441,-

Torhild Hagfonn Devold og Liv Karin Larsen

Hudpleieren 2, 1. utg. 1998, 312 s. 978-82-00-41921-1 fellesutgave 667,-

Torhild Hagfonn Devold, Wenche Fjeld og Liv Karin Kaltvedt (red.)

Hudpleieren 3, 1. utg. 1999, 256 s. 978-82-00-41985-3 fellesutgave 605,-

Kjell H.S. Jensen

Bedriftslære for hudpleiere, 2. utg. 2002, 176 s. 978-82-05-30766-7 fellesutgave 419,-

Naturbruk

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Jan Arve Gjøvik

Naturbruk og friluftsliv, 1 utg. 1995, 196 s. 978-82-585-1078-6 341,-

Fiske og fangst

Gunnar Ulseth

Fritidsbåtskipperen, 2. utg. 2008, 442 s. NY UTGAVE 978-82-05-38166-7 546,-

Gunnar Ulseth og Hans L. Dragsnes

Brovakthold og sjøveisregler, 1. utg. 1998, 150 s. 978-82-00-42061-3 Fellesutgave 309,-

Gunnar Ulseth og Hans L. Dragsnes

Navigasjon og navigasjonsmidler, 1. utg. 1998, 292 s. 978-82-00-42059-0 Fellesutgave 458,-

Gunnar Ulseth og Hans L. Dragsnes

Skipslære, 1. utg. 1997, 260 s. 978-82-00-42060-6 Fellesutgave 438,-

Pål Børresen og Terje Bodin Larsen

Sikkerhetsopplæring for fiskere, 4. utg. 2006, 337 s. 978-82-05-35757-0 536,-

Restaurant- og matfag

Vg1 Restaurant- og matfag

www.gyldendal.no/rm

Bransje, fag og miljø, 1. utg. 2006, 136 s. 978-82-05-35663-4 978-82-05-35664-1 299,-

Ranveig Elisabeth Prøven

Hygiene og mikrobiologi, 1. utg. 2006, 128 s. 978-82-05-35726-6 978-82-05-35727-3 235,-

Hanna Hånes og Ellen Mohaugen

Kost og livsstil, 1. utg. 2006, 199 s. 978-82-05-35657-3 978-82-05-35658-0 320,-

Hans-Einar Rustøy Hansen, Rune Johnsen og Odd Roger Rognhaugen

Råstoffer og produksjon, 1. utg. 2006, 359 s. 978-82-05-35659-7 978-82-05-35660-3 549,-


Yrkesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Restaurant- Fag trinn og matfag www.gyldendal.no/rm

Annen aktuell litteratur

Lover og forskrifter for hotell- og næringsmiddelfagene 2004–2005,

7. utg. 2004, 672 s.

Mattilsynet m.fl.

978-82-05-31428-3 338,- *

Matvaretabellen, 3. utg. 2008, 89 s. 978-82-05-38086-8 147,-

Åse Brinchmann-Hansen

Prosjekt- og problembasert læring, 2. utg 1999, 117 s. 978-82-00-42004-0 198,-

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

hotell- og næringsmiddelfag

Johan Martin Hansen-Just og Bjørn Jahren

Drikkevarer, 2. utg. 1992, 109 s.

Thor Richard Teien

978-82-00-40670-9 198,-

Hva skal vi ha i glasset?, 2. utg. 1995, 216 s.

KIFF

978-82-00-41513-8 407,-

Kjøttfagene 1. Fra bås til bord, 1. utg. 1996, 215 s. 978-82-585-1161-5 fellesutgave 349,-

Service og samferdsel

Vg1 Service og samferdsel

Eli Fiske Antonsen

Kommunikasjon og service, 1. utgave 2006, 128 s. 978-82-05-35162-2 252,-

Eli Fiske Antonsen, Per Erik Brunsberg, Per Øyvind Brynhildsvoll og Trine Skarvang

Planlegging, 1. utg. 2006, 279 s. 978-82-05-35164-6 332,-

Drift og oppfølging, 1. utg. 2006, 247 s.

Marit Holm Karlsen, Rune Kjelvik og Odd Helge Sandvik

978-82-05-35168-4 278,-

Snarveien til Microsoft Office 2003, 1. utg. 2006, 214 s. 978-82-05-35476-0 260,-

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Reiselivsfag

Alfstad, Trangsrud

Reiselivslære, 5. utg. 1999, 264 s.

Antonsen, Hansen

978-82-00-45103-7 414,-

Service og kundebehandling i reiselivsnæringen, 3. utg. 2001, 240 s.

Nordlie, Ramberg

978-82-05-28601-6 978-82-05-28602-3 311,-

Reiselivsarbeid, 1 utg. 1997, 224 s.

Løschbrandt

978-82-00-42814-5 978-82-00-42816-9 320,-

Reiselivstjenester, 2. utg. 2001, 238 s. 978-82-05-28603-0 370,-

* Veil. pris er inkl. mva

31


32

NY UTGAVE

NYhET

NYhET

NYhET

NYhET

www.gyldendal.no/vgs

Yrkesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Teknikk Fag trinnog

industriell produksjon www.gyldendal.no/tip

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Håvard Bergland, Johnny Hansen, Eyolf Herø

Tegning og dokumentasjon. Faktabok, 1. utg. 2006, 148 s. 978-82-05-35705-1 978-82-05-35706-8 375,-

Tegning og dokumentasjon. Oppgaver og øvinger,

2. utg. 2009, 150 s. NY UTGAVE

Jørn Kenneth Andersen, Håvard Bergland, Rune Frestad, Eyolf Herø og Rolf Rønning

978-82-05-39181-9 978-82-05-39182-6 298,-

Produksjon. Faktabok, 1. utg. 2006, 280 s. 978-82-05-35712-9 978-82-05-35713-6 471,-

Produksjon. Oppgaver og øvinger, 1. utg. 2006, 75 s. 978-82-05-35710-5 978-82-05-35711-2 193,-

Jørn Kenneth Andersen, Håvard Bergland, Eyolf Herø, Svein Olaf Michelsen, Ole Petter Øverby

Tekniske tjenester. Faktabok, 1. utg. 2006, 282 s. 978-82-05-35724-2 978-82-05-35725-9 471,-

Tekniske tjenester. Oppgaver og øvinger, 1. utg. 2006, 101 s. 978-82-05-35722-8 978-82-05-35723-5 193,-

Hartvig Hartvigsen, Rolf Lorentsen, Knut Michelsen og Sverre Seljevoll

Verkstedhåndboka, 6. utg. 2006, 254 s. 978-82-05-35707-5 299,-

Geir Petter Ramstad

Produksjon med EdgeCAM. 1. utg. 2009, 150 s. NYhET 978-82-05-39184-0 350,-

Prosjekt til fordypning vg1

Sven Larsson og Anders Ohlsson

Bilteknikk. Basisboka. 1. utg. 2009, 230 s. NYhET 978-82-05-39185-7 450,-

Vg2 Kjøretøy

Sven Larsson

Bilteknikk. Bilelektro, 1. utg. 2007, 184 s. 978-82-05-37425-6 389,-

Anders Ohlsson

Bilteknikk. Motor, 1. utg. 2007, 164 s. 978-82-05-37429-4 344,-

Anders Ohlsson og Sven Larsson

Bilteknikk. Karosseri, understell og bremser, 1. utg. 2007, 304 s. 978-82-05-37431-7 473,-

Otto Nyland

Bilteknikk. Bransjelære, 1. utg. 2007, 59 s. 978-82-05-37436-2 126,-

Vg2 Produksjons- og industriteknikk

Geir Petter Ramstad

Produksjon med EdgeCAM. 1. utg. 2009, 150 s. NYhET 978-82-05-39184-0 350,-

Eyolf Herø

Dokumentasjon og kvalitet, 1. utg. 2009 NYhET 978-82-05-39244-1 ca. 198,-

Johan Andersen, Eyolf Herø, Kjell Reiersen, Odd Solheim, Roar Kristensen og Bjørn Tennung

Produksjonsteknikk, 1. utg. 2008, 352 s. 978-82-05-38103-2 523,-

Eyolf Herø, Helge Strømme, Eilif Johansen, Roar Kristensen og Bjørn Tennung

Reparasjons- og vedlikeholdsteknikk, 1. utg. 2009 NYhET 978-82-05-38098-1 523,-

Geir Petter Ramstad

Tegning med Solid Edge, 1. utg. 2008, 136 s. 978-82-05-38102-5 313,-

Vg2 Kjemiprosess

Roald S. Arnvid

Kjemisk teknologi, 1. utg. 2008, 136 s. NYhET 978-82-05-38282-4 978-82-05-38286-2 305,-

Svein Tore G. Narvestad og Hans Ole Dyrseth

Dokumentasjon og kvalitet, 1. utg. 2008, 91 s. NYhET

Erik Jansson m.fl

978-82-05-38300-5 978-82-05-38304-3 263,-

Reguleringsteknikk, 1. utg. 2008, 197 s. NYhET 978-82-05-38424-8 978-82-05-38415-6 336,-


Yrkesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Teknikk Fag trinnog

industriell produksjon www.gyldendal.no/tip

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Automatikkmekaniker

Roar Kristensen og Jan-Arne Pettersen

Automatiseringsteknikk, 1. utg. 1999, 266 s.

Olav Wegge

978-82-585-1302-2 Fellesutgave 452,-

Monterings-, vedlikeholds- og reparasjonsteknikk, 1. utg. 1998, 144 s.

Rolf Alvestad

978-82-585-1281-0 Fellesutgave 256,-

Prosesstyring 2, 2. utg. 2000, 287 s. 978-82-00-45397-0 Fellesutgave 431,-

Elektromekaniske fag

Roar Kristensen og Bjørn Tennung

Hydraulikk og pneumatikk, 1. utg. 1996, 252 s. 978-82-585-1116-5 370,-

Hydraulikk og pneumatikk. Arbeidsbok, 1. utg. 1996, 95 s.

Svein Olaf Michelsen

978-82-585-1156-1 164,-

Analogelektronikk. Industrielektronikk, 1. utg. 1995, 215 s.

Ole Petter Øverby

978-82-00-41878-8 354,-

Hydraulikk. Montering og reparasjonsteknikk, 1. utg. 1995, 152 s.

Tommy Hvidsten og Eilif Johansen

978-82-00-41779-8 256,-

Styring med digitalelektronikk og PLS, 2. utg. 2006, 171 s.

Helge Strømme

978-82-05-34350-4 978-82-05-34351-1 276,-

Industrielle anlegg, 2. utg. 2005, 179 s. 978-82-05-34352-8 978-82-05-34353-5 320,-

Kjemi- og prosessfag

Eckhard Ignatowitz

Prosesskjemi. Anlegg og utstyr, 2. utg. 1994, 454 s. 978-82-585-0954-4 978-82-585-0994-0 566.-

Kjøretøy

Gunnar Syrjämäki og Per Lindgren

Bilteknikk. Det elektriske anlegget, 5. utg. 1995, 236 s.

Gunnar Syrjämäki

978-82-00-41906-8 978-82-00-41905-1 443,-

Bilteknikk. Motor, 6. utg. 1995, 285 s.

Kjell Jørgensen og Otto Nyland

978-82-00-41903-7 452,-

Bilteknikk. Karosseri, 1. utg. 1996, 128 s.

Per Johnny Melvold

978-82-00-41848-1 296,-

Bilteknikk. Laboratorieøvinger for modellplasser, 6. utg. 1995, 127 s.

Gunnar Syrjämäki

978-82-00-41846-7 256,-

Bilteknikk. Bilen, 2. utg. 1992, 120 s.

Leif Lundby, John Erling Moen og Ingvar Myklebostad

978-82-00-40863-5 261,-

Bilteknikk. Motorteknikk, 1. utg. 2002, 257 s.

Christer Svensson

978-82-05-29499-8 Fellesutgave 392,-

Bilteknikk. Ordbok, 1. utg. 1992, 365 s.

Helge Louis Paulsen

978-82-00-40764-5 182,-

Elektronikk i kjøretøy, 1. utg. 1999, 429 s.

Gunnar Syrjämäki

978-82-00-42522-9 628,-

Motor, bremser, styring og drivverk, 1. utg. 1999, 255 s. 978-82-00-42583-0 Fellesutgave 422,-

Kuldemontør

Rolv Rasmussen

Kuldeteknikk, 2. utg. 2005, 435 s.

Willy Sørensen

978-82-05-34361-0 Fellesugave 600,-

Elektroteknikk for kuldemontører, 1. utg. 1998, 253 s. 978-82-585-1186-8 Fellesugave 331,-

33


34

www.gyldendal.no/vgs

Yrkesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Teknikk Fag trinnog

industriell produksjon www.gyldendal.no/tip

Maskinfag

Eyolf Herø

Sponfraskillende bearbeiding, 2. utg. 2006, 300 s. 978-82-05-34363-4 Fellesutgave 482,-

Bo Erling Lindén og Eilif Johansen

CNC-teknikk 1, 1. utg. 1998, 234 s. 978-82-00-42049-1 461,-

Odd Solheim

Materiallære, 2. utg. 2005, 182 s. 978-82-05-34349-8 Fellesutgave 331,-

Tilvirkningsteknikk, 1. utg. 1997, 158 s. 978-82-00-42045-3 978-82-00-42046-0 338,-

Ingvar Holtz

Kvalitetsteknikk, 1. utg. 1996, 149 s. 978-82-585-1157-8 256,-

Ragnar J. Olsen

Dreiing, fresing, honing og sliping, 1. utg. 1997, 195 s. 978-82-585-1054-0 298,-

Olav Wegge

Montering og reparasjonsteknikk, 1. utg. 1995, 181 s. 978-82-585-1061-8 315,-

Eyolf Herø, Svein-Erik Sjöström, Allan Petersson og Stig Eklöf

Maskinelementer. Hovedbok, 4. utg. 2003, 182 s. 978-82-05-31414-6 285,-

Maskinelementer. Arbeidsbok, 4. utg. 2003, 99 s. 978-82-05-31421-4 176,-

Mekaniske prosessfag

Rolf Alvestad

Prosesstyring 2, 2. utg. 2000, 287 s. 978-82-00-45397-0 Fellesutgave 431,-

Edel Storelvmo, Viggo Storelvmo og Svein Erik Pedersen

Fysikk og kjemi for mekaniske prosessfag, 1. utg. 1998, 188 s. 978-82-00-42844-2 Fellesutgave 320,-

Ortose- og protesemaker

Bitten Graasvoll, Terje Haugaa og Ove Thorsø

Anatomi, fysiologi og sykdomslære, 1. utg. 2002, 222 s. 978-82-05-29475-2 Fellesutgave 549,-

Plastfag

Johann Vannes

Plast. Bearbeiding, 1. utg. 1996, 192 s. 978-82-585-1206-3 Fellesutgave 324,-

Plast. Materiallære, 2. utg. 1997, 260 s. 978-82-585-1165-3 Fellesutgave 392,-

Plate og sveisefag

Kjell Arnesen og Terje Minge

Innføring i tegningslesing, 2. utg. 2004, 176 s. 978-82-05-31423-8 978-82-05-31424-5 313,-

Kjell Reiersen

Sveiseboka, 2. utg. 2006, 281 s. 978-82-05-34359-7 978-82-05-34360-3 471,-

Jan-Are Gudbrandsen

Sveiseteori, 1. utg. 1995, 340 s. 978-82-585-1090-8 497,-

Kjell Reiersen

Platearbeid, 1. utg. 1996, 224 s. 978-82-00-41947-1 380,-

Skipsbygging

Kjell Hammer

Tilvirkning og sammenstilling, 1. utg. 1999, 270 s. 978-82-585-1379-4 Fellesutgave 466,-

Kjell Reiersen

Sveise- og skjærearbeid, 1. utg. 2000, 352 s. 978-82-00-42537-3 Fellesutgave 466,-


Yrkesfag www.gyldendal.no/vgs

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Teknikk Fag trinnog

industriell produksjon www.gyldendal.no/tip

Skipsteknisk drift

Øivind Husø

Skip og plattformer, 2. utg. 2005, 248 s. 978-82-05-34368-9 978-82-05-34369-6 330,-

Smedfaget

Håvard Bergland

Kunsten å smi. Teknikk og tradisjon, 1. utg. 2000, 392 s. 978-82-05-27442-6 667,-

Knivsmeden, 1. utg. 1990, 229 s. 978-82-00-40440-8 452,-

Diverse bøker - mekaniske fag

Robert Bosch AS

Hydraulikk i teori og praksis, 1. utg. 1999, 291 s. 978-82-585-1381-7 523,-

Steinar Haugnes

Oljehydraulikk, 1. utg. 1986, 150 s. 978-82-585-0436-5 244,-

Oljehydraulikk. Arbeidsbok, 2. utg. 1989, 62 s. 978-82-585-0738-0 100,-

Kjell Evensen og Jul Ruud

Pneumatikk. Generell innføring, 1. utg. 1988, 171 s. 978-82-585-0605-5 272,-

Pneumatikk. Arbeidsbok, 1. utg. 1988, 50 s. 978-82-585-0642-0 119,-

Håvard Bergland

Tegneøvinger for mekaniske fag, 2. utg. 1989, 144 s. 978-82-00-03638-8 978-82-00-03635-7 221,-

Konrad M. Viestad og Arne Amundsen

Innføring i konstruksjons- og projeksjonstegning. Grunnbok, 2. utg.

1989, 93 s.

Innføring i konstruksjons- og projeksjonstegning. Oppgaveløsninger,

2. utg. 1989, 70 s.

Bo Lundkvist og Ivar Øien

978-82-00-43071-1 182,-

978-82-00-03667-8 144,-

Maskintegning, 4. utg. 1993, 376 s. 978-82-00-41039-3 488,-

Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa og Oddmund Olsen

Teknisk formelsamling med tabeller, 7. utg. 1998, 288 s. 978-82-00-42450-5 978-82-00-45046-7 374,-

Mesterprøven

Tore Walter Ruud og Johs Totland

Mester i ledelse og markedsføring, 1. utg. 2002, 256 s. 978-82-05-30588-5 326,-

Johs Totland

Mester i økonomistyring, 2. utg. 2009 NY UTGAVE 978-82-05-39168-0 ca. 325,-

Eivind Halle og Arne H. Johansen

Lovsamling for mesterfagene, 1. utg. 2001, 538 s. 978-82-05-27490-7 438,-

NY UTGAVE

35


36

Egne notater

www.gyldendal.no/vgs


annet


38

Easy readers

www.gyldendal.no/vgs

Annet

Fag og nivå ISBN Bokmål Veil. pris

Engelsk

Blixen, K: Out of Africa 978-82-05-24090-2 74,–

Dahl, R: The way up to heaven and other stories (B) 978-82-05-21430-9 74,–

Dickens, C: A Christmas carol 978-82-05-21473-6 74,–

Doyle, A.C.: The hound of Baskerville 978-82-05-21710-2 74,–

Fitzgerald, F.S.: The great Gatsby (D) 978-82-05-21715-7 74,–

Greene, G.: The third man 978-82-05-21716-4 74,–

London, J.: The call of the wild 978-82-05-21483-5 74,–

Moore, B.: Lies of silence (B) 978-82-05-23076-7 74,–

Steinbeck, J.: Of mice and men (B) 978-82-05-21718-8 74,–

Stevenson, R.L.: Dr. Jekyll and Mr. Hyde 978-82-05-21474-3 74,–

Stoker, B.: Dracula 978-82-05-26387-1 74,–

Twain, M.: Tom Sawyer 978-82-05-21472-9 74,–

Wilde, O.: The Canterville Ghost (A) 978-82-05-22213-7 74,–

Wright, R.: Black boy (B) 978-82-05-21467-5 74,–

Fransk

Daudet, A.: Lettres de mon moulin (A) 978-82-05-07787-4 74,–

Gary R.: La vie devant soi 978-82-05-19704-6 74,–

Simenon, G.: Maigret et le clochard (B) 978-82-05-24072-8 74,–

Italiensk

Boccaccio, G.: Andreuccio da Perugia (A) 978-82-05-05395-3 74,–

Fo, D.: Gli imbianchini non hanno 978-82-05-26594-3 74,–

Russisk

Laskin, B.: Spazibo za vnimainie (B) 978-82-05-07033-2 74,–

Spansk

Buñuel, M.: Las tres de la madrugada (A) 978-82-05-26607-0 74,–

Cervantes, S.: Don quijote de la Mancha (D) 978-82-05-26589-9 74,–

Pavon, F.G.: Los carros vacios (A) 978-82-05-26608-7 74,–

Pavon, F.G.: El carnaval (B) 978-82-05-15913-6 74,–

Pérez Galdos, B.: Tristana (B) 978-82-05-07895-6 74,–

Sánchez-Silva, J.L.: Marcelino pan y vino (A) 978-82-05-21479-8 74,–

Tysk

Lenz, S.

Da Feuerschiff (B) 978-82-05-26440-3 74,–

Martin, H.

Kein schnaps für Tamara (B) 978-82-05-24082-7 74,–

Scholl, I.

Die Weisse Rose (B) 978-82-05-24076-6 74,–

Gyldendals sanger

Engelske sanger, teksthefte 978-82-05-28691-7 258,-

Engelske sanger, CD 978-82-05-28692-4 545,- *

Franske sanger, teksthefte 978-82-05-28689-4 258,-

Franske sanger , CD 978-82-05-28690-0 564,- *

Franske sanger 2, teksthefte 978-82-05-30459-8 258,-

Franske sanger 2, CD 978-82-05-30460-4 375,- *

* Veil. pris er inkl. mva


Gyldendals sanger

Annet www.gyldendal.no/vgs

Fag og nivå ISBN Bokmål Veil. pris

Tyske sanger, teksthefte 978-82-05-28684-9 249,-

Tyske sanger 2, CD 978-82-05-30462-8 372,- *

Lillebjørn Nilsen

Tekst og Musikk 978-82-05-32849-5 439,-

Lillebjørns gitarbok 978-82-05-17800-7 461,-

Lillebjørns gitartime, CD. 60 min. spilletid. 978-82-05-31528-0 235,- *

Lillebjørns gitartime. DVD. 60 min. gitarinstruksjon 978-82-05-33670-4 347,5 *

Skoleutgaver – norsk skjønnlitteratur

Bjørnson

En fallit 978-82-05-00289-0 83,-

En glad gutt 978-82-05-00040-7 103,-

Synnøve Solbakken 978-82-05-00527-3 103,-

Bojer

Den siste viking 978-82-05-01054-3 103,-

Christiansen

To levende og en død 978-82-05-01069-7 103,-

Grieg

Vår ære og vår makt 978-82-05-00099-5 103,-

Hamsun

Markens grøde 978-82-05-00469-6 116,-

Victoria 978-82-05-01143-4 116,-

Pan 978-82-05-00635-5 116,-

Sult (LNU-serien) 978-82-05-18555-5 135,-

Hoel

Veien til verdens ende 978-82-05-00472-6 116,-

Holberg

Jeppe på Bjerget/Den Stundesløse (LNU-serien) 978-82-05-19277-5 135,-

Ibsen

En folkefiende 978-82-05-01207-3 103,-

Et dukkehjem (LNU-serien) 978-82-05-18556-2 135,-

Gengangere 978-82-05-06973-2 103,-

Hedda Gabler 978-82-05-07065-3 103,-

Peer Gynt 978-82-05-05417-2 103,-

Vildanden 978-82-05-00471-9 103,-

Kielland

Garman & Worse 978-82-05-00670-6 116,-

Gift 978-82-05-00004-9 103,-

Skipper Worse 978-82-05-00288-3 116,-

Kjær

Det lykkelige valg 978-82-05-00324-8 103,-

Krohg

Albertine (LNU-serien) 978-82-05-26214-0 135,-

Lie

Familien på Gilje 978-82-05-07871-0 116,-

Livsslaven 978-82-05-00696-6 116,-

Scott

De vergeløse 978-82-05-00468-9 116,-

Skram

Lucie (LNU-serien) 978-82-05-20044-9 135,-

Wassmo

Huset med den blinde glassveranda (LNU-serien) 978-82-05-20875-9 135,-

* Veil. pris er inkl. mva

39


40

DIGLIB.NO

– en milepæl for elektronisk læring

Gyldendal Undervisning,

sammen med Det Norske

Samlaget, Aschehoug og

Cappelen Damm, etablerte i

november 2007 en felles portal

for kvalitetssikrede elektro niske

lære midler. Diglib.no er utvik let

i samarbeid med It’s Learning,

men vil være åpen for alle

læringsplattformer og også for

andre ut givere av elektroniske

lære midler.

TV2 og Grieg Music Education

er også med i samarbeidet.

For første gang kan lærere og

elever gå inn på én portal og

velge blant et bredt spekter av

læringsressurser og være trygge

på at det står seriøse forlag

bak produktene.

I diglib.no vil du finne

Gyldendals nettressurser til

lærebøkene og du vil finne våre

rene elektroniske læremidler.

Disse kan du så benytte gjennom

lærings plattformen skolen

bruker, It’s Learning, Fronter

eller andre. (I startfasen vil det

variere noe hvilke plattformer

som har rukket å kople seg opp

mot diglib.no).

Stadig mer av undervisningen i

den norske skolen skjer elektronisk,

men hittil har det manglet

en enhetlig løsning for tilgang til

digitale læremidler i skolen. Det

er derfor nærmest en historisk

begivenhet når de store forlagene

i Norge nå går sammen om å

gi elever og lærere en felles inngangsportal

til slike ressurser.

Mer tid til undervisning

Målet er å lage en bærekraftig

løsning for enkel tilgang

til digitale læremidler, samt å

forenkle distribusjonen av digitale

lære midler for grunnskole,

videre gående skole og høyere

utdanning. Lærere og elever

skal selv kunne velge hvilke

ressurser de har lyst til å bruke

fra de forskjellige forlagene.

Dermed har man større muligheter

til individuell tilpasning

i forhold til ønsker og behov.

Dette vil også gjøre det lettere

å kombinere ulike typer læremidler.

Målet er at lærerne skal

få bruke mer tid på undervisningen,

sam tidig som brukervennligheten

er høy for elevene.


Kjell Holst og Kari Lise Barstad

Lærerplanlegger for

videregående skole

2009–2010

Nyttig verktøy og dagbok for lærere

Lærerplanlegger for videregående skole er

skreddersydd for lærerens jobbsituasjon.

Den egner seg ypperlig som planleggingsverktøy

i undervisningen, og sikrer god dokumentasjon

av det pedagogiske arbeidet. Boka letter arbeidet

med karakterer, observasjoner, fravær, halvårsplan

m.m. Her får du oversikt, dokumentasjon,

planleggings grunnlag og elev oversikt – alt på ett

sted! I et praktisk A4-format.

Et praktisk verktøy for dokumentasjon av

• timeaktiviteter

• avtaler om prøver, planer og lekser

• elevobservasjoner, fravær, ukeplaner og

halvårsplaner

• prosjekt- og temaarbeid

• loggskjema, klassekart, osv

• kalenderoversikt over skoleåret 2009–2010

ISBN 978-82-05-39229-8

Veil. pris: 198,–

Klasse/gruppe: Klasse/gruppe: Fag: Fag: periode: periode:

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

88

88

99

99

10 10

10 10

11 11

11 11

12 12

12 12

13 13

13 13

14 14

14 14

15 15

15 15

16 16

16 16

17 17

17 17

18 18

18 18

19 19

19 19

20 20

20 20

21 21

21 21

22 22

22 22

23 23

23 23

24 24

24 24

25 25

25 25

26 26

26 26

27 27

27 27

28 28

28 28

29 29

29 29

30 30

30 30

1 9 4 • l æ r e r p l a n l e g g e r

ukeoversikt – timeaktiviteter

Fravær Fravær

uke 35

1 6 • l æ r e r p l a n l e g g e r

j u l i

uke

• l æ r e r p l a n l e g g e r

Navn Navn Dato Dato

Psst! Psst! Time Time Mandag Mandag 25.8 25.8 Tirsdag Tirsdag 26.8 26.8 Onsdag Onsdag 27.8 27.8 Torsdag Torsdag 28.8 28.8 Fredag Fredag 29.8 29.8

8

7

6

5

4

3

2

1

Varsel Varsel sendt sendt

Dato Dato Dato Dato

skoleåret 2008–2009

2009

2008

m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s

7 1 3 4 5 6 31

1 3 36 1 3 4 5 6 7

8 7 8 9 10 11 1 13 3 4 5 6 7 8 9 10 37 8 9 10 11 1 13 14

9 14 15 16 17 18 19 20 33 11 1 13 14 15 16 17 38 15 16 17 18 19 0 21

30 1 3 4 5 6 27 34 18 19 0 1 3 24 39 3 4 5 6 7 28

31 8 9 30 31

35 5 6 7 8 9 30 31 40 9 30

o k t o b e r

uke

au g u s t

BESTILL PÅ NETT!

uke

s e p t e m b e r

m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s

40 1 3 4 5 44

1 2 49 1 3 4 5 6 7

41 6 7 8 9 10 11 12 45 3 4 5 6 7 8 9 50 8 9 10 11 1 13 14

4 13 14 15 16 17 18 19 46 10 11 1 13 14 15 16 51 15 16 17 18 19 0 21

43 0 1 3 4 5 26 47 17 18 19 0 1 23 5 3 4 25 26 7 28

44 7 8 9 30 31 48 4 5 6 7 8 9 30 1 9 30 31

j a n ua r

uke

n o v e m b e r

uke

2–9 eks. kr 190,– pr. bok

10–20 eks. kr 180,– pr. bok

21 eller flere kr 170,– pr. bok

Dato Dato

Brett Brett

l æ r e r p l a n l e g g e r • 1 9 5

l æ r e r p l a n l e g g e r • 1 7

1 eks. kr 198,– kjøpes i bokhandel

Bøkene sendes fraktfritt.

Bestill enkelt på:

www.gyldendal.no/vgs

Boka foreligger medio mars

uke

D e s e m b e r

m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s

1

1 3 4 5

1 9

1

5 6 7 8 9 10 11 6 3 4 5 6 7 8 10 3 4 5 6 7 8

3 1 13 14 15 16 17 18 7 9 10 11 1 13 14 15 11 9 10 11 1 13 14 15

4 19 0 1 3 4 25 8 16 17 18 19 0 1 22 1 16 17 18 19 0 1 22

5 6 7 8 9 30 31 9 3 4 5 6 7 8 13 3 4 5 6 7 8 29

14 30 31

a p r i l

uke

f e b r ua r

uke

m a i

uke

uke

m a r s

m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s

14 1 3 4 5 18

1 3 3 1 3 4 5 6 7

15 6 7 8 9 10 11 12 19 4 5 6 7 8 9 10 4 8 9 10 11 1 13 14

16 13 14 15 16 17 18 19 0 11 1 13 14 15 16 17 5 15 16 17 18 19 0 21

17 0 1 3 4 5 26 1 18 19 0 21 3 24 6 3 4 5 6 7 28

18 7 8 9 30

5 6 7 8 9 30 31 7 9 30

uke

j u n i

uke

j a n ua r

uke

skoleåret 2009–2010

f e b r ua r

uke

2010

m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s

1

1 3 5 1 3 4 5 6 7 9 1 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 1 13 14 10 8 9 10 11 1 13 14

3 11 1 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 0 21 11 15 16 17 18 19 0 21

4 18 19 0 1 3 24 8 3 4 5 6 7 28 1 3 4 5 6 7 28

5 5 6 7 8 9 30 31

13 9 30 31

a p r i l

uke

j u l i

uke

m a i

uke

m a r s

m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s

14

1 2 3 4 18

1 2 3 1 3 4 5 6

15 5 6 7 8 9 10 11 19 3 4 5 6 7 8 9 4 7 8 9 10 11 1 13

16 1 13 14 15 16 17 18 0 10 11 1 13 14 15 16 5 14 15 16 17 18 19 20

17 19 0 1 3 4 25 1 17 18 19 0 1 23 6 1 3 4 5 6 27

18 6 7 8 9 30

24 5 6 7 8 9 30 7 8 9 30

3 31

uke

j u n i

uke

l æ r e r p l a n l e g g e r • 3

augusT ukeoversikt – timeaktiviteter

m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s

7 1 3 4 5 31

1 2 36 1 3 4 5 6

8 6 7 8 9 10 11 12 3 3 4 5 6 7 8 9 37 7 8 9 10 11 1 13

9 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 1 13 14 15 16 38 14 15 16 17 18 19 20

30 0 1 3 4 5 26 34 17 18 19 0 1 23 39 1 3 4 5 6 27

31 7 8 9 30 31 35 4 5 6 7 8 9 30 40 8 9 30

36 31

o k t o b e r

uke

au g u s t

uke

s e p t e m b e r

m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s

40

1 3 4 44

1 49 1 3 4 5 6

41 5 6 7 8 9 10 11 45 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 1 13

4 1 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 1 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20

43 19 0 1 3 4 25 47 16 17 18 19 0 1 22 5 1 3 4 25 26 27

44 6 7 8 9 30 31 48 3 4 5 6 7 8 29 1 8 9 30 31

49 30

n o v e m b e r

uke

2009

uke

D e s e m b e r

uke

Fravær Fravær

41


42

Forfatterregister

A

Akre-Aas, Veslemøy Eidsgaard ............. 29

Aksdal, Audkjell ................................ 24

Aksdal, Bjørn ..................................... 17

Akselberg, Gunnstein .......................... 13

Aksnes, Liv Marit ................................ 13

Alfstad, Erik ....................................... 31

Alvestad, Rolf ........................ 24, 33, 34

Amundsen, Arne ................................ 35

Andersen, Johan ................................ 32

Andersen, Jørn Kenneth ...................... 32

Anderson, Ingegerd .............................23

Ankerheim, Brynjulf ......................... 6, 8

Antonsen, Eli Fiske ............................. 31

Arnesen, Kjell ................................... 34

Arnrud, Johan .....................................22

Arnvid, Roald S ................................. 32

Aronsen, Camilla Fines ........................ 14

Auli, Ove .....................................24, 25

B

BA-forlaget ....................................... 20

Bakka, Egil ........................................ 17

Bakke, Jannike Ohrem ......................... 13

Bakken, Tone ................................. 11, 12

Bekkhus, Runar ..................................22

Bergland, Håvard ..........................32, 35

Berti, Valentino ................................. 26

Bigton, Else J .....................................22

Bird, John O ...................................... 25

Birkeland, Olav ................................... 16

Bischoff, Anette ................................. 16

Bjarkøy, Unni ............................... 27, 28

Bjerga, Trude Davidsen ........................ 15

Bjerknes, Thor Rasmus ........................ 14

Bjørke, Camilla .............................. 15, 16

Bjørklund, Sigmund ............................23

Bjørnson, Bjørnstjerne ........................ 39

Bjørnstad, Anders ............................... 15

Bjaaland, Torstein ............................... 15

Blixen, Karen .................................... 38

Boccaccio, Giovanni ........................... 38

Bojer, Johan ...................................... 39

Bomann-Larsen, Lene .................... 14, 16

Borgersen, Rolf ............................. 20,21

Boye, Ragnhild .................................. 29

Breder, Knut ...................................... 13

Brekkevold, Stein .............................. 32

Brincmann-Hansen, Åse ................ 28, 31

Brunes, Anders O....................... 11, 16, 17

Brunsberg, Per Erik ............................. 31

Brunsvik, Geir .................................... 17

Brynhildsvoll, Per Øyvind ..................... 31

Brænne, Jon .......................................22

Brønstad, Agnes ................27, 28, 29, 30

Bråten, Morten .................................... 11

Buljo, Anders Klemet........................... 17

Buñuel, Miguel .................................. 38

Bø, Olav ........................................... 26

Bøe, Hans Olav .............................. 9, 10

Bøhmer, Gunnar ................................. 15

Børresen, Pål .................................... 30

C

Cervantes, Saaveda, Miguel de ............ 38

Christensen, Jan ................................ 25

Christensen, Thor Johan ....................... 10

Christiansen, Sigurd ........................... 39

Christophersen, Kirsten Holtermann .......23

D

Dahl, Roald ...................................... 38

Dahl, Thor Edwin ................................ 17

Danbolt, Ingrid ................................... 17

Daudet, Alphonse .............................. 38

Dean, Astrid ..................................... 29

Devold, Torhild Hagfonn ..................... 30

Dickens, Charles ................................ 38

Dieserud, Elbjørg J ............................... 11

Dietrichs, Espen ................................ 28

Doyle, Arthur Conan ........................... 38

Dragsnes, Hans L ........................ 26, 30

Drange, Tore ......................................22

Drew, Ion ............................................ 6

Dypbukt, Wenche ........................... 11, 12

Dyrseth, Hans Ole ............................. 32

E

Eckhardt, Hans-Jörg ............................ 16

Egeland, Einar ....................................23

Egenberg, Rannveig ............................ 17

Eide, Hilde.........................................27

Eide, Roger ....................................... 24

Eklöf, Stig ........................................ 34

Elvestad, John ................................. 8, 11

Engelien, Ola ..................................... 13

Enoksen, Eystein ....................... 11, 16, 17

Eriksen, Harald ................................... 13

Evensen, Kjell ................................... 35

Evjen, Snorre ..................................... 12

F

Falch, Øystein ..................................... 9

Fernández, Luis .................................. 15

Fiskerstrand, Åke ................................ 16

Fitzgerald, F.S ................................... 38

Fjeld, Wenche ................................... 30

Fjeldstad, Tove Irene .......................... 28

Fjørtoft, Ingunn ..................................27

Flakstad, Helge .................................. 12

Fliflet, Andreas ................................... 17

Flyum, Gunnbjørn .............................. 24

Fo, Dario .......................................... 38

Fosdahl, Bjørn .................................... 12

Fosli, Kristen ..................................... 26

Fosnæs, Ola ...................................... 17

Fosse, Frank ..................................... 26

Frestad, Rune ................................... 32

Frisvold, Kristian ................................ 20

Frydenborg, Eli Kristine ........................23

Frøstrup, Anders ...........................20, 22

G

Garmo, Torgeir ................................... 21

Garthe, Ina ......................................... 11

Gary, Romain .................................... 38

Giske, Rune ....................................... 16

Gjengedal, Per Ivar .............................. 21

Gjerset, Asbjørn .................................. 16

Gjesdal, Marit ..................................... 8

Gjøvik, Jan Arve ................................. 30

Graff, Ola .......................................... 17

Gram-Johannessen, Thor ......................22

Granli, Sverre ...................................... 9

Gravesen, Finn ................................... 17

Greene, Graham ................................ 38

Grieg, Nordahl................................... 39

Grønlien, Heidi Kristine ......................... 6

Grønning, Birger ................................ 24

Grønvold, Knut .................................. 20

Graasvoll, Bitten ...........................30, 34

Gudbrandsen, Jan-Are ......................... 34

Gulbrandsen, Helge ............................22

Gulbrandsen, Per Paaske ..................... 15

Gundersen, Asbjørn ............................. 21

Gundersen, Dag ................................. 13

Gustavsen, Jan .............................26, 35

Gaarder, Jostein .................................. 14

H

Hagen, Svein ..................................... 15

Halle, Eivind ..................................... 35

Hallén, Jostein ..................................... 11

Halvorsen, Fritz Harald ...................21, 22

Hammer, Kjell ................................... 34

Hamsun, Knut ................................... 39

Handegård, Tina Luther ...................... 29

Handeland, Kari ............................. 15, 16

Hansen, Hans-Einar Rustøy ................. 30

Hansen, Johnny ................................. 32

Hansen-Just, Johan Martin .................... 31

Hanssen, Eskil ................................... 13

Hanssen, Torgeir ................................. 17

Hartvigsen, Hartvig ............................ 32

Haugen, Kjell ..................................... 16

Haugnes, Steinar ............................... 35

Haugset, Marit .................................. 29

Haugaa, Terje ...............................30, 34

Heian, Bente ...................................... 6

Heidenberg, Ken ................................ 24

Hellern, Victor .................................... 14


Hellesnes, Jarle .................................. 17

Helseth, Helle ....................................23

Herudsløkken, Karin ........................... 29

Herø, Eyolf ..................................32, 34

Hjelle, Eline ....................................... 18

Hoel, Sigurd ..................................... 39

Hoem, Nora Frydendal ........................27

Hofbauer, Christine ........................ 15, 16

Hogsnes, Bjørn...................................22

Holberg, Ludvig ................................. 39

Hollingen, Even .................................. 17

Holmstad, Per .................................... 16

Holtz, Ingvar ..................................... 34

Hornnes, Eva M .............................. 9, 10

Hov, Hilde ......................................... 12

Hurlen, Petter ................................... 28

Huseby, Eli ...........................................

Hushovd, Odd Toralf ........................... 28

Husø, Øivind .......................... 25, 26, 34

Hvidsten, Tommy ...............................33

Høgset, Carl ...................................... 17

Høgskolen i Lillehammer .................... 28

Håberg, Kirsten Røvig ............... 8, 22, 23

Håkonsen, Kjell Magne .................. 16, 28

Hånes, Hanna ................................... 30

I

Ibsen, Henrik .................................... 39

Ignatowitz, Eckhard .............................33

Iversen, Kjell A ............................... 9, 10

Iversen, Reidar .................................. 26

J

Jacobsen, Gro Melander ...................... 29

Jahren, Bjørn ..................................... 30

Jahrmann, Jill....................................... 11

Jansson, Erik ..................................... 32

Jeffs, Roger ........................................ 17

Jensen, Kjell H.S ................................ 30

Jensen, Svein Tore .............................. 25

Jenssen, Hanne Enger .................... 27, 28

Johannessen, Live .............................. 20

Johansen, Arne H ............................... 35

Johansen, Eilif .............................. 33, 34

Johansen, Liv Elisabeth ........................27

Johnsen, Rune ................................... 30

Johnsson, Bo ..................................... 25

Jor, Finn Eivind .............................. 14, 16

Juliebø, Eldar .................................... 20

Juterud, Geir ..................................... 20

Juterud, Lars ..................................... 20

Jægtvik, Trude ................................... 28

Jørgensen, Kjell ..................................33

K

Kaldahl, Arne Solheim ....................12, 24

Kaltvedt, Liv Karin.............................. 30

Karlsen, Marit Holm .........................9, 31

Karnland, Annika ........................... 15, 16

Kielland, Alexander ............................ 39

KIFF ................................................. 31

Kirkhus, Anders ..................................22

Kittilsen, Rolf .....................................22

Kjelvik, Rune............................. 9, 10, 31

Kjernsmo, Dag ............................. 20, 21

Kjær, Nils ......................................... 39

Kleven, Kjell ...................................... 21

Knutsen, Knut ................................... 29

Koefoed, Holger .................................23

Kolderup, Erik ..................................... 9

Kolstad, Odd Sverre ............................ 10

Kristensen, Roar ........................... 32, 33

Kristiansen, Alf .................................. 25

Kristoffersen, Lillevi Berg ....27, 28, 29, 30

Kristoffersen, Runi ..............................23

Krogh, Christian ................................. 39

Kruse, Gro Shetelig ............................. 17

Kvistad, Magne ................................. 25

Kaasa, Svein ................................26, 35

L

Landsforeningen for bygg og anlegg ...... 20

Langseth, Janniche ............................6, 7

Larsen, Jan-Herman ............................22

Larsen, Liv Karin ................................ 30

Larsen, Terje Bodin ............................ 30

Larsen, Ulf ........................................22

Larsson, Sven ................................... 32

Laskin, Boris ..................................... 38

Leine, Svein .......................................22

Lenz, Siegfried .................................. 38

Lie, Jonas ......................................... 39

Lindèn, Bo Erling ............................... 34

Lindgren, Per .....................................33

Lokøy, Gro ...................................... 6, 8

Loland, Sigmund ................................ 16

London, Jack ..................................... 38

Lorentsen, Rolf ................................. 32

Lundby, Leif .......................................33

Lundgren, Hege Camilla U .................6, 7

Lundkvist, Bo .................................... 35

Lyngdal, Anne Bang ............................ 14

Lyngdal, Svein Børre ........................... 14

Lysaker, Marianne .......................... 15, 16

Lysebo, Egil J ..................................... 17

Lystad, Anne ..................................... 29

Læringssenteret ............................. 11, 12

Løken, Karin Dwyer .............................. 6

Løschbrandt, Anne .............................. 31

Løvstad, Ådne .............................7, 8, 22

M

Malmstrøm, Gunn ..............................27

Markussen, Korhan .............................. 6

Marthinsen, Sandra............................. 15

Martin, Hansjörg ............................... 38

Martinsen, Stein Roger ........................ 17

Mastø, Tor-Eric .............................24, 25

Mathisen, Jorunn ............................... 29

Mattilsynet .................................. 28, 31

Melvold, Per Johnny ............................33

Merkesvik, Arvid ................................ 25

Michelsen, Knut ................................ 32

Michelsen, Svein Olaf ............. 24, 32, 33

Minge, Terje ..................................... 34

Mjaavatn, Per Egil ..............................27

Moen, Gunnar ..................................... 8

Moen, Ingunn Bratteli ..........................23

Moen, John Erling ...............................33

Mohaugen, Ellen ............................... 30

Molde, Audun .................................... 17

Moore, Bryan .................................... 38

Mortensen, Grethe Lund ..................... 29

Mustaparta, Silja ............................ 11, 12

Myhra, Ann-Beate ............................. 29

Myhre, Grete .................................... 25

Mykland, Hilde Olsen ...................... 9, 10

Myklebostad, Ingvar ............................33

Mytting, Ivar ...................................... 16

N

Narvestad, Svein Tore G ..................... 32

Nedberg, Nina ............................... 17, 18

Nesheim, Elef .................................... 18

Nilsen, Anne-Gunn Thyrum ................. 29

Nilsen, Lillebjørn ............................... 39

Nilsen, Siri Gjellebæk ..........................27

Nilsen, Thore ................................. 9, 10

Norcem ............................................ 20

Nordbø, Anne Ma ............................... 17

Nordbø, Vibecke .................................27

Nordengen, Jostein .............................. 9

Nordlie, Kirsti ..................................... 31

Norsk Førstehjelpsråd ......................... 28

Notaker, Henry ................................... 14

Nyland, Otto ................................ 32, 33

Nystad, Jens Fredrik ............................. 9

Næsheim-Bjørkvik, Gro ....................... 16

Nätt, Tom Heine ............................. 9, 10

Nøkleby, Kjell Andreas ........................ 28

O

Odden, Philip .....................................22

Odeldahl, Anders ................................ 16

Ohlsson, Anders ................................ 32

Olsen, Oddmund ..................... 13, 26, 35

Olsen, Ragnar J ................................. 34

Osland, Einar ...................................... 6

P

Paulsen, Helge Louis .....................26, 33

Pavon, Francisco García ...................... 38

Pedersen, Ludvig M ............................ 21

Pedersen, Svein Erik ..........22, 26, 34, 35

Pensgaard, Anne Marte ....................... 17

Pérez Galdos, B ................................. 38

Persson, Agneta .................................23

Persson, Karl O.................................. 24

Petersson, Allan ................................ 34

Pettersen, Bjørnar ........................... 11, 12

Pettersen, Jan-Arne .............................33

Pettersen, Trond Arne .......................... 17

Pharo, Ingvild .....................................23

Picard, Bjørn ..................................... 25

Picard, Mari Ann ................................ 29

Pitloun, Petr ...................................... 15

43


44

Prøven, Ranveig Elisabeth ................... 30

R

Ramberg, Torill ................................... 31

Ramstad, Geir Petter .......................... 32

Rannem, Øyvin ..................................23

Rasmussen, Grete Helle ...................... 17

Rasmussen, Jens A ............................ 24

Rasmussen, Rolv ................................33

Refsnes, Per Egil ................................. 11

Reiersen, Kjell ..............................32, 34

Reinhardtsen, Bjørn ............................ 21

Reinåmo, Ståle .................................. 17

Retvik, Trygve ....................................23

Richardsen, Jon ............................26, 27

Rieber, Johannes .................................22

Riis, Sissel .........................................27

Rimeslåtten, Erling ............................. 16

Robert Bosch AS ............................... 35

Rodgers, Drew .................................... 6

Rognhaugen, Odd Roger ..................... 30

Rolfsen, Christian Nordahl ........20, 21, 22

Rolfsnes, Nils A ................................ 25

Romell, Sophie...................................23

Ronsjø, Einar ...................................... 8

Ruud, Jul .......................................... 35

Ruud, Tore Walter .............................. 35

Rygg, Maja Lise Rønneberg .............. 17, 18

Ryvarden, Leif ..................................... 6

Ræstad, Hilde G ................................. 17

Rødningsby, Håkon .............................22

Rønning, Rolf.................................... 32

Røskeland, Marianne .......................... 13

S

Sageng, Ole .......................................22

Sagstad, Egil .................................... 23

Salkjelsvik, Kari Soriano ....................... 15

Salvesen, Geir .................................... 17

Salvesen, Rolf .................................... 17

Sánchez-Silva, Jose Maria ................... 38

Sandberg, Ole Rømer ......................... 16

Sandor, Celia ...................................... 6

Sandvik, Odd Helge ............................ 31

Sandvold, Karl Erik .......................... 11, 12

Schaug, Rosaline ............................... 28

Scholl, Inge ...................................... 38

Scott, Gabriel .................................... 39

Seljevoll, Sverre ................................ 32

Sigmundstad, Einar ............................. 17

Simenon, Georges ............................. 38

Sjøfartsdirektoratet ................................

Sjöström, Svein-Erik ........................... 34

Sjøvoll, Rasma Haidri ........................... 6

Skanke, Jeanne Lindsay .....................6, 7

Skarning, Knut Erik ..........................6, 12

Skarvang, Trine .................................. 31

Skeie, Anne ................................ 29, 30

Skibrek, Anne Line Heen ..................... 28

Skifjeld, Knut ...................................... 6

Skjetne, Ingvild .................27, 28, 29, 30

Skogseth, Terje .................................. 21

Skorstad, Berit .................................. 29

Skram, Amalie .................................. 39

Skrindo, Knut ................................. 11, 12

Skøyum, Rubi .................................... 12

Sletten, Svein-Håvard ..................... 11, 16

Solberg, Leiv ...................................... 17

Solberg, Reidun ................................. 29

Solerød, Hans ..................................... 9

Solheim, Else .................................... 28

Solheim, Odd ...............................32, 34

Solvang, Heidi ................................... 29

Spillum, Bjørg ................................... 29

Standal, Kjell Arne ........................ 16, 28

Stang, Hans Jakob ............................. 29

Steen, Bjørn Gunnar ............................ 10

Steensgaard, Lars .............................. 20

Steffenak, Knut .................................. 17

Stene, Per Øyvind .............................. 29

Stevenson, Robert Louis ..................... 38

Steinbeck, John ................................. 38

Stillasentreprenørenes Forening .......21, 22

Stoker, Bram ..................................... 38

Storelvmo, Edel ............................26, 34

Storelvmo, Viggo ..........................26, 34

Storjord, Ann-Jorid ............................. 29

Strandskogen, Rolf ............................. 13

Strandskogen, Åse-Berit ...................... 13

Strøm, Knut ...................................... 32

Strømme, Helge ..................... 24, 25, 33

Strømme, Linda ..........................7, 8, 22

Strømme, Sigmund B ........................... 11

Strømsnes, Einar Jan ............... 24, 25, 33

Ståhl, Bent ....................................... 25

Svanquist, Gunn Helene ..................... 29

Svendsen, Jan Aksel ........................... 25

Svensson, Christer ..............................33

Syrjämäki, Gunnar ........................26, 33

Syvertsen, Kåre ................................... 6

Sæter, Bjørn ...................................... 18

Sørbel, Leif ......................................... 9

Sørensen, Dagfinn .............................. 16

Sørensen, Willy ..................................33

Sørnæs, Hilde .................................... 17

Sørvik, Tone ....................................... 17

T

Tandberg, Cato .................................... 6

Teien, Thor Richard ............................. 31

Tellnes, Inge ..................................... 26

Tennung, Bjørn ............................. 32, 33

Thiis-Evensen, Thomas ........................ 16

Thorkildsen, Bente Vetland ............ 27, 28

Thorstensen, Anne .......................... 11, 12

Thorstensen, Runar ......................... 11, 12

Thorsø, Ove .................................30, 34

Thyrhaug, Tone .................................. 12

Time, Sveinung .................................. 13

Totland, Johs .................................14, 35

Toverud, Kari C .................................. 28

Trangsrud, Ole Jonny ........................... 31

Trongmo, Øyvind ................................ 12

Tronshaug, Hans Jacob ......................... 17

Træen, Bente ..................................... 16

Tveit, Gry Ilje ................................ 27, 28

Twain, Mark ...................................... 38

Tønnessen, Espen ............................... 17

U

Ugland, Ole Martinius ........................ 25

Uhlen, Odd .................................. 20, 21

Ulseth, Gunnar ............................ 26, 30

Ulvestad, Karen Marie D ..................... 28

Ulvestad, Ragnhild D ...............27, 28, 29

Ulvestad, Stein Kåre ........................... 29

Universitetsforlaget ............................ 28

Urfjell, Brit ....................................... 29

V

van Marion, Peter ............................... 12

Vanderloock, Ronald .......................... 25

Vannes, Johann.................................. 34

Vasiliadis, Joakim ........................... 15, 16

Vatne, Trond Eeg ................................ 21

Velde, Wenche ......................................

Vesterlid, Atle .............................. 20, 21

Vien, Arne .........................................22

Viestad, Konrad M ............................. 35

Vitt, Angela ....................................... 16

Vold, Thurid ..................................... 7, 8

Volden, Marit .....................................27

Vårdal, Vegar ..................................... 17

W

Waldenström, Elisabet ........................ 17

Walgermo, Alv .................................. 28

Wassmo, Herbjørg ............................. 39

Wegge, Olav ................................ 33, 34

Westerman, Ninni ............................... 15

Westlund, Helmer .............................. 29

Wik-Bretz, Märet ................................ 15

Wilde, Oscar ..................................... 38

Wisløff, Ulrik ...................................... 17

Wold, Hans ..................................24, 25

Wright, Richard ................................. 38

Waagen, Wenche ................................ 17

Y

Yttredal, Calina Pandele .......................23

Ø

Øgrim, Stein .................................. 11, 12

Øien, Ivar ......................................... 35

Øiseth, Karin ...................................... 12

Øverby, Ole Petter ........................ 32, 33

Å

Aagre, Willy ...................................... 28

Aanensen, Hans Olaf ..........................22

Wahlström, Ellef ................................ 25


Tittelregister

3-60 ................................................. 11

A

A Christmas carol ............................... 38

Access .............................................. 10

Aktiv musikklære ................................ 17

Aktivitetsflora .................................6, 12

Aktivitetslære .................................... 16

Albertine .......................................... 39

Ambulansemedisin 1 ............................27

Ambulansemedisin 2 ...........................27

Ambulansemedisin 3 ...........................27

Ambulanseoperative emner ..................27

Analogelektronikk 2000 ..................... 25

Analogelektronikk Industrielektronikk .....33

Anatomi, fysiologi og sykdomslære ....... 34

Andreuccio da Perugia ........................ 38

Anlegg og terreng .............................. 20

Arbeid med barn i barnehage og skole ... 28

Arbeid med ungdom 10–18 år .............. 28

Arbeidsbok for hjelpepleierfag .............. 29

Arkitektur og omgivelser ...................... 16

Armeringsboka .................................. 20

AutoCad ............................................ 10

Automatiseringssystemer

Vg1 elektrofag ................................ 24

Automatiseringssystemer

Vg2 elenergi .................................. 24

Automatiseringsteknikk .......................33

Automatiserte anlegg ......................... 25

B

Bedriftslære for hudpleiere .................. 30

Beredskap og redning til sjøs ............... 26

Beredskap og sikkerhet. Førstehjelp

om bord ........................................ 26

Beredskap og sikkerhet. Brannberedskap

og slokking ombord ......................... 26

Betong ............................................. 20

Betong, mur og tre ............................. 20

Betongboka ...................................... 20

Bi 1 .................................................... 6

Bi 2 ................................................... 6

Bilteknikk. Bilelektro .......................... 32

Bilteknikk. Bilen .................................33

Bilteknikk. Bransjelære ....................... 32

Bilteknikk. Det elektriske anlegget .........33

Bilteknikk. Karosseri ............................33

Bilteknikk. Karosseri. Understell

og bremser .................................... 32

Bilteknikk. Laboratorieøvinger for

modellplasser .................................33

Bilteknikk. Motor ............................... 32

Bilteknikk. Motor ................................33

Bilteknikk. Motorteknikk ......................33

Bilteknikk. Ordbok ..............................33

Black boy ......................................... 38

Blomsterdekorering & formgiving ..........23

Bokstav, bilde og budskap ....................23

Brannberedskap og slokking om bord .... 26

Bransje- og bedriftslære for

tømrerfaget ....................................22

Bransje, fag og miljø .......................... 30

Bransjelære ...................................... 20

Bransjelære for betongfaget ................. 21

Bransjelære og tegning ....................... 20

Bransjelære og tegning for murere ......... 21

Breddeidrett....................................... 16

Brovakthold og sjøveisregler .......... 26, 30

Byggesaken – byggeregler ....................22

Byggesaken – kontrakt og anbudsregler ....22

Byggfaghåndboka 2. Materialer og

C

spesifikasjoner ................................22

Caminando ........................................ 15

CNC-teknikk ..................................... 34

Contact .............................................. 8

Contours ............................................ 8

Crescendo ......................................... 17

D

Da Feuerschiff ................................... 38

Dans med glede .................................. 11

Data- og elektronikksystemer

Vg1 elektrofag ................................ 24

Data- og elektronikksystemer

Vg2 elenergi .................................. 24

Datasystemer og anvendelse ............... 25

De vergeløse ..................................... 39

Den forunderlige kroppen .................... 28

Den siste viking ................................. 39

Design og arkitektur .......................... 7, 8

Design og håndverk .............................22

Det lykkelige valg .............................. 39

Det naturlige mangfoldet – om

funksjonshemming ......................... 29

Det skapende menneske ...................... 13

Dialog ............................................... 13

Die Weisse Rose ................................ 38

Digitalteknikk .................................... 25

Dokumentasjon og kvalitet .................. 32

Don quijote de la Mancha .................... 38

Dr Jekyll and Mr ................................. 38

Dracula ............................................ 38

Drakthistorie ......................................23

Dreiing, fresing, honing og sliping ......... 34

Drift av skip og flyterigger ................... 25

Drift og oppfølging .............................. 31

Drikkevarer ........................................ 31

E

Einfach Deutsch ................................. 16

Ekko ................................................. 17

Eksistens ........................................... 14

El carnaval ........................................ 38

Elektriske anlegg. Industrielle

installasjoner ................................. 24

Elektriske installasjoner i

Ex-områder ..............................24, 25

Elektriske maritime installasjoner

og anlegg ...................................... 25

Elektro- og elektronikkhåndboka ........... 25

Elektroinstallasjon 4 ........................... 25

Elektroinstallasjoner ........................... 24

Elektroinstallasjoner. Kommunikasjon-,

signal- og alarmanlegg .................... 24

Elektromekanisk arbeid og

apparatmontasje ............................ 24

Elektronikk i kjøretøy .....................26, 33

Elektroteknikk ................................... 24

Elektroteknikk for kuldemontører ...........33

Elenergisystemer Vg2 elenergi ............. 24

Elenergisystemer, Vg1 elektrofag .......... 24

Elske deg, elske med deg ..................... 16

En enkel fargelære .............................. 21

En fallitt ........................................... 39

En folkefiende ................................... 39

En glad gutt ...................................... 39

Engelske sanger ................................ 38

Erfare og lære ................................... 30

Et dukkehjem .................................... 39

Etikk og kommunikasjon ..................... 29

Europas arkitekturhistorie ..................... 16

Experience .......................................... 6

F

Fagteori for kobber- og blikkenslager ...... 21

Familien på Gilje ................................ 39

Farge ................................................23

Filosofi: Et første møte ........................ 16

Fjell- og gruvearbeid ........................... 20

Flislegging ......................................... 21

Forebyggende helsearbeid

– i barnehage og skole ..................... 28

Formelsamling i matematikk ................ 12

Formgjeving. Teikning, form, farge ........23

Forskalingsboka .................................. 21

Fotballøvelser .................................... 17

Fotterapeuten 1 ................................. 30

Fotterapeuten 2 ................................. 30

Fotterapeuten 3 ................................. 30

Fra Hellas til happening ....................... 18

Fra øverom til scene ............................ 18

Fransk grammatikk .............................. 8

Franske sanger .................................. 38

Friidrett ............................................. 17

Friluftsliv ........................................... 16

Fritidsbåtskipperen ............................. 30

Fysikk for flyfag ................................. 26

45


46

Fysikk og kjemi for mekaniske

prosessfag ..................................... 34

Førstehjelp ....................................... 28

Førstehjelp - veiledning for

instruktører og lærere ...................... 28

Førstehjelp om bord ........................... 26

G

Gamle trehus .....................................22

Garman & Vorse ................................ 39

Gassturbinmotor ................................ 25

Gengangere ...................................... 39

Geo ................................................... 8

Geografi ............................................. 9

Gift ................................................. 39

Glass ................................................23

Gli imbianchini con hanno .................... 38

God helse 1 ........................................27

God helse 2 .......................................27

God kommunikasjon ............................27

God læring, arbeidsbok Vg2 og Vg3 ...... 28

God yrkesutøvelse ..............................27

Grafisk utforming, layout og desktop ......23

Grunnarbeid for betongfaget ................. 21

Grunnarbeid og fundamentering ........... 20

Grunnleggende elektronikk .................. 24

Grunnleggende helsefag ......................27

Grunnleggende landmåling ................... 21

Grunnleggende sikkerhets- og

beredskapsopplæring ...................... 26

Grunnleggende sykepleie 1 .................. 29

Grunnleggende sykepleie 2 .................. 29

Gyldendals bokmålsordliste for den

videregående skolen ........................ 13

Gyldendals formelsamling i matematikk .. 12

Gyldendals skoleatlas ........................... 9

Gyldendals spanske lommegrammatikk ... 15

Gyldendals tabeller og formler i fysikk .... 10

Gyldendals tabeller og formler i kjemi ..... 10

Gyldendals øvelser i spansk

H

grammatikk .................................... 15

=HS. Vi samarbeider ...........................27

=HS. Om helse ...................................27

=HS. På jobben ..................................27

Hedda Gabler .................................... 39

Helse ................................................27

Helsefag .......................................... 28

Helsefremmende arbeid ...................... 28

Helsesekretærarbeid 1 ........................ 29

Helsesekretærarbeid 2........................ 29

Helsesekretærarbeid i praksis .............. 29

Hudpleieren 1 .................................... 30

Hudpleieren 2 ................................... 30

Hudpleieren 3 ................................... 30

Huset med den blinde glassveranda ...... 39

Hva hører du? .................................... 17

Hva skal vi ha i glasset? ....................... 31

Hydraulikk i teori og praksis ................. 35

Hydraulikk og pneumatikk ....................33

Hydraulikk og pneumatikk, arbeidsbok....33

Hydraulikk. Montering og

reparasjonsteknikk ...........................33

Hygiene og arbeidsmiljø ...................... 29

Hygiene og mikrobiologi ...................... 30

Hørelære ........................................... 17

Hører du? .......................................... 17

Høyspenning – livsfare ....................... 25

I

Idrett og samfunn ............................... 16

Idrettens mentale treningslære ............. 17

Images 3 ............................................ 8

Impulser. Design- og håndverkshistorie...22

Industrielle anlegg ..............................33

Innføring i konstruksjons- og

projeksjonstegning. Grunnbok ........... 35

Innføring i konstruksjons- og projeksjons-

tegning. Oppgaveløsninger ............... 35

Innføring i tegningslesing .................... 34

Innvendig malerarbeid ......................... 21

International Focus ............................... 6

IT 1 .................................................... 9

IT 2, Multimedieutvikling i Flash ............ 9

IT 2, Programmering av dynamiske

websider ......................................... 9

IT 2, Programmering i Actionscript .......... 9

J

Jeppe på bjerget/Den stundesløse ......... 39

Juss .................................................. 14

K

Kein schnaps für Tamara ..................... 38

Kjemisk teknologi .............................. 32

Kjøttfagene 1. Fra bås til bord ................ 31

Knivsmeden ...................................... 35

Kommunikasjon og samhandling .......... 28

Kommunikasjon og service ................... 31

Kommunikasjon. Data-, tele og

radiokommunikasjon ....................... 26

Komposisjon og egenutvikling ...............23

Kost og livsstil ................................... 30

Kunst og formkultur .......................... 7, 8

Kunst- og kulturhistorie ........................23

Kunst- og kulturhistorie 3 .....................23

Kunsten å smi ................................... 35

Kurs i stillasmontering ....................21, 22

Kvalitetsteknikk ................................. 34

L

La vie devant soi ................................ 38

Laboratoriearbeid for helsesekretærer ... 29

Las tres de la madrugada .................... 38

Lasteberegninger og behandling av last .. 26

Lettres de mon moulin ........................ 38

Lieber Deutsch .............................. 15, 16

Lies of silence ................................... 38

Likestrømsteknikk .............................. 25

Lillebjørns gitarbok ............................ 39

Lillebjørns gitartime ........................... 39

Livreddende førstehjelp – CD-ROM ...... 28

Livsslaven ........................................ 39

Los carros vacios ................................ 38

Lover og forskrifter for restaurant- og

matfag 2008-2009 ........................ 31

Lovsamling for mesterfagene ............... 35

Lucie ............................................... 39

Lærebok i treskjæring ..........................22

Lærerplanlegger for videregående

skole 2009-2010 ........................... 47

Læringsstiler i praksis ..........................27

M

Maigret et le clochard ......................... 38

Marcelino pan y vino .......................... 38

Maritim førstehjelp ............................ 26

Maritime elektriske anlegg .................. 25

Maritime standarduttrykk .................... 26

Markens grøde .................................. 39

Maskinelementer Arbeidsbok ............... 34

Maskinelementer Hovedbok ................ 34

Maskintegning .................................. 35

Materiallære ..................................... 34

Materiallære 1 – Flyfag ....................... 26

Materiallære 2 – Flyfag ...................... 26

Materiallære og montasjeteknikk........... 21

Matvaretabellen ........................... 28, 31

Med på notene ................................... 17

Med takt og tone ................................ 17

Medisinske ord og uttrykk ................... 28

Mester i ledelse og markedsføring ........ 35

Mester i økonomistyring ..................... 35

Modernismen i kunsthistorien ...............23

Montering og reparasjonsteknikk .......... 34

Monterings-, vedlikeholds- og

reparasjonsteknikk ...........................33

Motor, bremser, styring og drivverk ....... 26

Mur ................................................. 20

Murerlære ........................................ 32

Musikk, dans, drama ........................... 17

Musikkformidling ................................ 17

Måle- og reguleringsteknikk. Alarm-

N

og sikringssystemer ........................ 25

Naturbruk og friluftsliv ........................ 30

Navigasjon og navigasjonsmidler .... 26, 30

New experience ................................... 6

Norges lover, Lovsamling for

videregående skole 2009–2010 ........ 14

Norsk fonetikk for utlendinger ............... 13

Norsk for utlendinger ........................... 13

Norsk gramatikk for utlendinger ............ 13

Norsk steinbok. Norske mineraler

O

og bergarter .................................... 21

Of mice and men ............................... 38

Office 2002 ........................................ 9

Oljehydraulikk ................................... 35

Oljehydraulikk Arbeidsbok ................... 35

Om helse ..........................................27

Oppgaver til Tømrerteori og

Rehabilitering ............................21, 22

Opplæringsbok for barne- og

ungdomsarbeideren .........................27


Opplæringsbok for helsefagsarbeideren . 28

Oppmålingslære ................................ 20

Oppvekst. Helsefremmende arbeid ........27

Oppvekst. Idébok ................................27

Oppvekst. Kommunikasjon og

samhandling ...................................27

Oppvekst. Yrkesutøvelse ......................27

Out of Africa ..................................... 38

Overflatebehandling av tre ...................22

Overflatebehandling mot korrosjon ........ 21

P

Pan ................................................. 39

Panorama .......................................... 13

Peer Gynt ......................................... 39

Planlegging ....................................... 31

Plantekjennskap .................................23

Plast. Bearbeiding ............................. 34

Plast. Materiallære ............................ 34

Platearbeid ....................................... 34

Pneumatikk. Arbeidsbok ..................... 35

Pneumatikk. Generell innføring ............ 35

Praktisk lafting ...................................22

Prestasjonsutvikling i fotball ................. 17

Problemer i politisk idéhistorie .............. 14

Produksjon med EdgeCAM .................. 32

Produksjon. Faktabok ......................... 32

Produksjon. Oppgaver og øvinger.......... 32

Produksjonsteknikk ............................ 32

Project .............................................. 10

Propeller .......................................... 24

Prosesskjemi – anlegg og utstyr ............33

Prosesstyring 2............................. 24, 33

Prosjekt- og problembasert

læring .................................28, 31, 34

Prosjektbok ........................................23

Psykiatri og psykisk helsevern .............. 29

Psykologi........................................... 16

Psykologi i barne- og

ungdomsarbeiderfaget .................... 28

Psykologi og etikk for helse

og sosialfag ............................. 29, 30

Psykologiske og fysiologiske faktorer

for avionikk og flytekniske fag ........... 25

PTF-boka for helse- og sosialfag............27

På jobben ..........................................27

R

Reguleringsteknikk ............................ 32

Rehabilitering. Konstruksjoner i tre ........22

Reiselivsarbeid ................................... 31

Reiselivslære ..................................... 31

Reiselivstjenester ............................... 31

Religion og etikk ................................. 14

Religionsboka .................................... 14

Reparasjons- og vedlikeholdsteknikk ..... 32

Rørleggerboka .................................... 21

Rørtegning ........................................ 21

Råstoffer og produksjon ...................... 30

S

Samfunnsfag ..................................... 14

Samfunnsfag YF ................................. 14

Samfunnsgeografi ................................ 9

Samfunnsøkonomi .............................. 15

Samspill ............................................27

Senit ................................................ 12

Service – salg og gjestebehandling ...........

Service og etikk ................................. 29

Service og kundebehandling i

reiselivsnæringen ............................ 31

Sigma ........................................... 11, 12

Sikkerhetsopplæring for fiskere ...... 26, 30

Sirkeltreningsark til bruk i sal ................. 11

Sjømannskap 1 Innføring i skipsteknikk .. 26

Sjømannskap 2 Praktisk skipslære ........ 26

Skip og plattformer ............................ 35

Skipper Vorse .................................... 39

Skipslære ................................... 26, 30

Skrift ................................................23

Snarveien til Access ........................ 9, 10

Snarveien til Dreamweaver ............... 9, 10

Snarveien til Flash .......................... 9, 10

Snarveien til FrontPage ......................... 9

Snarveien til Microsoft Office 2003 ....9, 31

Snarveien til Photoshop ................... 9, 10

Snekkerboka ......................................22

Societies in Focus ................................ 6

Sosialfag .......................................... 28

Sosialfag i barne og

ungdomsarbeiderfaget .................... 29

Sosialfag. Kompendium for VK1

helseservicefag .............................. 29

Sosialkunnskap .................................. 15

Sosialkunnskap ................................. 29

Spazibo za vnimainie .......................... 28

Spill uten manus ................................. 18

Spill! ................................................. 17

Sponfraskillende bearbeiding ............... 34

Sprengningsteknikk ............................ 20

Stempelmotor ................................... 25

Stillasboka ...................................21, 22

Styring med digitalelektronikk

og PLS ...........................................33

Styringsteknikk .............................24, 25

Sult ................................................. 39

Sveise- og skjærearbeid ...................... 34

Sveiseboka ....................................... 34

Sveiseteori ....................................... 34

Sykdoms- og legemiddellære ............... 29

Sykdomslære .................................... 29

Synkope ............................................ 17

Synnøve Solbakken ............................ 39

T

Ta i bruk Office 2000 ........................... 9

Ta Sats .............................................. 11

Tabell- og formelsamling for elektrofag .. 24

Tabeller og formler i fysikk .................... 10

Tabeller og formler i kjemi .................... 10

Tegneøvinger for mekaniske fag ........... 35

Tegning for betongfag .......................... 21

Tegning for snekkerfaget ......................22

Tegning med Solid Edge ...................... 32

Tegning og dokumentasjon. Faktabok .... 32

Tegning og dokumentasjon. Oppgaver

og øvinger ..................................... 32

Tegning som uttrykk ............................23

Teknisk formelsamling ............. 22, 26, 35

Tekniske anlegg ................................. 20

Tekniske tjenester. Faktabok ................ 32

Tekniske tjenester. Oppgaver

og øvinger ..................................... 32

Tekst og Musikk ................................ 39

The call of the wild ............................. 38

The Canterville Ghost ......................... 38

The great Gatsby ............................... 38

The hound of Baskerville ..................... 38

The third man ................................... 38

The way up to heaven and other stories .. 38

Tilvirkning og sammenstilling .............. 34

Tilvirkningsteknikk ............................. 34

To levende og en død .......................... 39

Tom Sawyer ...................................... 38

Tramp i klaveret .................................. 17

Tredreiing ..........................................22

Trekonstruksjoner............................... 20

Trening, helse, trivsel ........................... 11

Treningsledelse. Lederutvikling ............. 16

Treningslære ...................................... 16

Treskjæring ........................................ 16

Tristana ............................................ 38

Trollstilt ............................................ 17

Tyske sanger ..................................... 38

Tømrerteori. Konstruksjoner i tre......20, 22

U

Utfoldingstegning for kobber- og

blikkenslager .................................. 21

Utvendig malerarbeid .......................... 21

V

Vakttjeneste med navigasjon ............... 26

Vann- og avløpsteknikk ....................... 20

Vedlikeholdsteknikk 2 ......................... 25

Vegdekker ........................................ 20

Veien til toppidrett .............................. 16

Veien til verdens ende ........................ 39

Verkstedhåndboka ............................. 32

Vi samarbeider ...................................27

Victoria ............................................ 39

Vildanden ......................................... 39

Visuell kultur og samfunn ...................... 8

Visuelle kunstfag ................................. 8

VK2 Maritime fag ..................................

Volleyball .......................................... 17

Vår ære og vår makt ........................... 39

W

Windows ........................................... 10

Workshop ........................................6, 7

Y

Yrke ..................................................27

Yrkesutøvelse .................................... 28

Ø

Øvinger til Tømrertegning .....................22

47


48

Egne notater

www.gyldendal.no/vgs


annet


BOKMÅL

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Sehesteds gate 4

7 0 7 1 4 1 5 0 0 2 1 3 5

Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82

www.gyldendal.no/vgs, e-post:undervisning@gyldendal.no

Prepress: Laboremus Prepress AS. Trykk: Zoom Grafisk, Drammen. Forsidefoto: © Scanpix. 9-123-001.

More magazines by this user
Similar magazines