videregående skole - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

videregående skole - Gyldendal Norsk Forlag

34

www.gyldendal.no/vgs

Yrkesfag

Forfatter/tittel ISBN Bokmål ISBN Nynorsk Veil. pris

Teknikk Fag trinnog

industriell produksjon www.gyldendal.no/tip

Maskinfag

Eyolf Herø

Sponfraskillende bearbeiding, 2. utg. 2006, 300 s. 978-82-05-34363-4 Fellesutgave 482,-

Bo Erling Lindén og Eilif Johansen

CNC-teknikk 1, 1. utg. 1998, 234 s. 978-82-00-42049-1 461,-

Odd Solheim

Materiallære, 2. utg. 2005, 182 s. 978-82-05-34349-8 Fellesutgave 331,-

Tilvirkningsteknikk, 1. utg. 1997, 158 s. 978-82-00-42045-3 978-82-00-42046-0 338,-

Ingvar Holtz

Kvalitetsteknikk, 1. utg. 1996, 149 s. 978-82-585-1157-8 256,-

Ragnar J. Olsen

Dreiing, fresing, honing og sliping, 1. utg. 1997, 195 s. 978-82-585-1054-0 298,-

Olav Wegge

Montering og reparasjonsteknikk, 1. utg. 1995, 181 s. 978-82-585-1061-8 315,-

Eyolf Herø, Svein-Erik Sjöström, Allan Petersson og Stig Eklöf

Maskinelementer. Hovedbok, 4. utg. 2003, 182 s. 978-82-05-31414-6 285,-

Maskinelementer. Arbeidsbok, 4. utg. 2003, 99 s. 978-82-05-31421-4 176,-

Mekaniske prosessfag

Rolf Alvestad

Prosesstyring 2, 2. utg. 2000, 287 s. 978-82-00-45397-0 Fellesutgave 431,-

Edel Storelvmo, Viggo Storelvmo og Svein Erik Pedersen

Fysikk og kjemi for mekaniske prosessfag, 1. utg. 1998, 188 s. 978-82-00-42844-2 Fellesutgave 320,-

Ortose- og protesemaker

Bitten Graasvoll, Terje Haugaa og Ove Thorsø

Anatomi, fysiologi og sykdomslære, 1. utg. 2002, 222 s. 978-82-05-29475-2 Fellesutgave 549,-

Plastfag

Johann Vannes

Plast. Bearbeiding, 1. utg. 1996, 192 s. 978-82-585-1206-3 Fellesutgave 324,-

Plast. Materiallære, 2. utg. 1997, 260 s. 978-82-585-1165-3 Fellesutgave 392,-

Plate og sveisefag

Kjell Arnesen og Terje Minge

Innføring i tegningslesing, 2. utg. 2004, 176 s. 978-82-05-31423-8 978-82-05-31424-5 313,-

Kjell Reiersen

Sveiseboka, 2. utg. 2006, 281 s. 978-82-05-34359-7 978-82-05-34360-3 471,-

Jan-Are Gudbrandsen

Sveiseteori, 1. utg. 1995, 340 s. 978-82-585-1090-8 497,-

Kjell Reiersen

Platearbeid, 1. utg. 1996, 224 s. 978-82-00-41947-1 380,-

Skipsbygging

Kjell Hammer

Tilvirkning og sammenstilling, 1. utg. 1999, 270 s. 978-82-585-1379-4 Fellesutgave 466,-

Kjell Reiersen

Sveise- og skjærearbeid, 1. utg. 2000, 352 s. 978-82-00-42537-3 Fellesutgave 466,-

More magazines by this user
Similar magazines