videregående skole - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

videregående skole - Gyldendal Norsk Forlag

2

Innhold

Studieforberedende og fellesfag 5

Biologi ..................................................... 6

Engelsk ............................................... 6–7

Formgiving ........................................... 7–8

Fransk...................................................... 8

Geografi ................................................... 9

Informasjonsteknologi, programvarebøker .. 9–10

Kjemi og fysikk ....................................... 10

Kroppsøving ........................................... 11

Matematikk ..................................... 11–12

Naturfag ............................................... 12

Norsk .................................................... 13

Religion ................................................. 14

Rettslære .............................................. 14

Samfunnsfag ......................................... 14

Samfunnskunnskap ................................. 14

Samfunnsøkonomi .................................. 15

Sosialkunnskap ....................................... 15

Spansk .................................................. 15

Tysk................................................. 15–16

Valgfag .................................................. 16

Idrettsfag 16

Musikk, dans og drama 17

Yrkesfag 19

Bygg- og anleggsteknikk 20

Vg1

Bygg- og anleggsteknikk ...................... 20

Vg2

Byggteknikk ....................................... 20

Annen aktuell litteratur ......................... 20

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Anlegg og bergverk ............................. 20

Betongfag ................................... 20–21

Isolatør ............................................. 21

Kart og oppmåling ............................... 21

Kobber- og blikkenslager ...................... 21

Maler og byggtapetserer ...................... 21

Murer ............................................... 21

Rørfag .............................................. 21

Steinfag ............................................ 21

Stillasbygger ...................................... 21

Tømrerfag .......................................... 22

Diverse bøker – byggfag ....................... 22

Diverse bøker – trearbeidsfag ................ 22

Design og håndverk 22

Vg1

Design og håndverk ............................. 22

Vg2

Blomsterdekoratør .............................. 23

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Blomsterdekoratør ............................... 23

Formgivingsfag ................................... 23

Glassfag ............................................. 23

Kunst-og kulturhistorie ......................... 23

Tegning, form, farge ............................. 23

Elektrofag 23

Vg1

Elektrofag........................................... 24

Vg2

Elenergi ............................................. 24

Bøker utgitt før Kunnskapsløftet

Grunnkurs elektrofag ............................ 24

Automatiker ........................................ 24

Automatisering .................................... 25

Avionikk/flytekniske fag ........................ 25

Elektrikerfaget ..................................... 25

Elektronikk .......................................... 25

More magazines by this user
Similar magazines