Maxima - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

Maxima - Gyldendal Norsk Forlag

Maxima Sigma 1T

1 Om wxMaxima

wxMaxima (http://wxmaxima.sourceforge.net/) er et grafisk brukergrensesnitt

til Maxima (http://maxima.sourceforge.net/). Dette heftet tar utgangspunkt

i en binærdistribusjon av wxMaxima med norske menyer publisert for Windows

på http://www.moglestu.vgs.no/maxima/. Det finnes også distribusjoner

av wxMaxima for Linux og Mac OS X. Foreløpig må man da bruke engelsk.

Brukere på Linux og Mac burde likevel ha nytte av heftet.

Maxima er i utgangspunktet basert på tekstkommandoer. wxMaxima gjør det unødvendig

å huske alle kommandoer. Når du trykker på en knapp eller gjør valg fra

menyene, blir riktig tekstkommando skrevet inn for deg. Det er imidlertid ingenting

i veien for å lære seg en del kommandoer. Du vil arbeide mer effektivt om du

husker de vanligste kommandoene.

1.1 Tilleggspakker

Det finnes nokså mange utvidelser til Maxima. En del funkasjonalitet som av ulike

grunner ikke er innebygd i Maxima kan lastes inn i programmet ved kommandoen

«load». Mange pakker med slike tilleggsfunksjoner ligger klare sammen med programmet.

For å regne med for eksempel binomisk og hypergeometrisk fordeling i

sannsynlighetsregning skriver du «load (distrib)$».

I tillegg kan man laste ned pakker som utvider Maximas funkasjonalitet fra Internett.

Gyldendal Undervisning har laget en samling kommandoer tilpasset norsk

videregående skole. Den installeres slik:

1. Last ned filen «gyldendal.mac» fra http://www.gyldendal.no/sigma/

til en mappe på din datamaskin, for eksempel i «My Documents».

2. Velg «Åpne» fra Fil-menyen og bla fram til den mappen du lastet ned filen

til.

3. Tast inn «gyldendal.mac» til høyre for «File name:» («Filnavn:») og klikk på

«Open» («Åpne»).

I noen Maximadistribusjoner kan du også velge «Load package…» fra File-menyen.

Per mars 2009 inneholder gyldendal.mac følgende kommandoer.

– sind(u): Finner sin til vinkel u (i grader).

– cosd(u): Finner cos til vinkel u (i grader).

– tand(u): Finner tan til vinkel u (i grader).

4

More magazines by this user
Similar magazines