Kapittel 3

web2.gyldendal.no

Kapittel 3

3 Test deg selv - Løsningsforslag

Test 3.38

Her skriver vi prosent som prosentfaktor:

a) 8 % = 8

100 = 0,08

b) 75 % = 75

100 = 0,75

c) 23,4 % = 23,4

100

= 0,234

d) 125 % = 125

100 = 1,25

Test 3.39

Her gjør vi bruk av prosentfaktor:

a) 250 · 0,15 = 37,5

b) 590 · 0,04 = 23,6

c) 13 000 · 1,5 = 19 500

d) 2000 · 0,205 = 410

Test 3.40

Prosenten 35 % tilsvarer prosentfaktoren 0,35.

Rabatten blir: kr 5600 · 0,35 = kr 1960

Rabatten er på kr 1960.

Test 3.41

Når vi skal regne ut hvor mye av fisken som kan

spises, kan vi benytte to metoder:

1) Prosentfaktor.

30 % tilsvarer prosentfaktoren er 0,30

Vi regner så ut svinnet i antall kg:

6,5 · 0,30 = 1,95

Svinnet = 1,95 kg

6,5 kg − 1,95 kg = 4,55 kg

4,55 kg fisk kunne spises.

2) Vekstfaktor (VF):

VF =(1 − 30

100 ) = 0,70

6,5 kg · 0,7 = 4,55 kg

4,55 kg fisk kunne spises.

Test 3.42

Vi regner ut vekstfaktoren.

VF = (1 − 4,5

100 ) = 0,955

Vi regnen så ut lengden på duken:

2,2 m

= 2,3 m

0,955

Duken var 2,3 m før vasking.

Test 3.43

Vi regner først ut prisen per kg i nett:

kr 18,90

2,5 kg

= 7,56 kr/kg

a) Forskjellen i pris: kr 7,56 − kr 5,00 = kr 2,56

b) Vi benyttet formelen som sier at

endring · %

startverdi

2,56·100 %

5

= Prosent

= 51,2 %

Poteter pakket i nett er 51,2 % dyrere enn poteter

i løsvekt.

Test 3.44

Forskjell i kroner:

kr 9500 − kr 3500 = kr 6000

Forskjell i prosent finner vi å benytte formelen:

endring · %

startverdi

6000·100 %

3500

= Prosent

= 171,4 %

Den årlige leia på hyttetomta økte med 171,4 %.

KAPITTEL 3 Prosent 1


Test 3.45

Her benytter vi oss av regning med vekstfaktor:

VF = (1 + 8

100 ) = 1,08

a) Antall bananfluer om fire uker:

8500 · 1,08 4 = 11 564

Det vil være 11 564 bananfluer om 4 uker.

b) Antall bananfluer for 2 uker siden:

8500

1,08 2 = 7287

Det var 7287 bananfluer for 2 uker siden.

Test 3.46

Vi benytter vekstfaktorene:

VF = (1 − 10

100 ) = 0,90

VF = (1 − 20

100 ) = 0,80

Pris før prisreduksjon:

kr 3350

0,90 · 0,80

= kr 4653

Prisen var kr 4653 før prisreduksjonen.

Test 3.47

Prosenten 62 % tilsvarer prosentfaktoren 0,62.

Antall poeng for å få fire:

60 · 0,62 = 37,2

Snorre måtte ha 37,2 poeng for å få karakteren fire.

Han hadde 41 poeng. Karakteren fire var sikret.

Test 3.48

Prosent antall biler som kjørte for fort:

114 · 100 %

1240

= 9,2 %

9,2 % av bilene kjørte for fort. Avisa hadde feil.

Test 3.49

a) Reduksjon i km/h:

80 km/h − 70 km/h = 10 km/h

Reduksjon i prosent:

endring · %

startverdi

= Prosent

10·100 %

80

= 12,5 %

Farten reduseres med 12,5 %.

b) 95 km/h − 70 km/h = 25 km/h

Jentene kjørte 25 km/h for fort.

endring · %

startverdi

= Prosent

25·100 %

70

= 35,7 %

Jentene kjørte 35,7 % over fartsgrensa.

c) Jentenes speedometer viste 5 % for mye:

95 · 0,95 = 90,25

Jentene kjørte i 90 km/h.

Test 3.50

Rensesvinnet er på 30 %:

a) VF = (1 − 30

100 ) = 0,70

Rekene per person veier:

120 · 0,70 = 84 g

Rekene veier 84 g per person.

b) Til 23 personer:

120 g · 23 = 2760 g = 2,76 kg

Vi må kjøpe inn 2,76 kg reker til 23 personer.

c) Rensesvinnet for reinkjæring er 20 %:

VF = (1 − 20

100 ) = 0,80

Antall gram kjøtt per person:

200

0,80

= 250 g

Til 23 personer:

250 g · 23 = 5750 g = 5,75 kg

Vi må kjøpe inn 5,75 kg kjøtt.

2 KAPITTEL 3 Prosent

More magazines by this user
Similar magazines