2 - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

2 - Gyldendal Norsk Forlag

Energi fra kjemiske

reaksjoner

2.1 Redoksreaksjoner

2.2 Forbrenning

2.3 Elektronoverføringer

2.4 Elektrokjemiske reaksjoner

Dette kapitlet handler om hvordan vi kan hente energi fra

kjemiske reaksjoner, og om hvordan vi kan lagre energi i

kjemiske forbindelser. For å skaffe oss viten om dette trenger

vi grunnleggende kjemikunnskap. Eksempler på spørsmål vi

skal finne svar på i dette kapitlet, er:
Hva er redoksreaksjoner?

Hva vil det si at noe brenner?

Hvordan er energien lagret i de kjemiske forbindelsene

vi bruker som brennstoff?

På hvilke måter kan vi utnytte energien i kjemiske

forbindelser?

Hva er elektrolyse?

Hvordan virker batterier, og hvordan virker brenselceller?

More magazines by this user
Similar magazines