2 - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

2 - Gyldendal Norsk Forlag

kapittel 2

Grillkull består av nesten rent

karbon. Når grillkull brenner,

dannes det karbondioksid, og

det avgis varme.

Forbrenning av karbon kan skrives slik:

C + O 2 g CO 2 + energi

Når metallet magnesium brenner, dannes det et hvitt pulver,

magnesiumoksid (MgO):

2 Mg + O 2 g 2 MgO + energi

Når ved brenner, reagerer både karbonet og hydrogenet i veden med

oksygen i lufta. Det dannes karbondioksid og dihydrogenoksid (vann):

C + O 2 g CO 2 + energi

2 H 2 + O 2 g 2 H 2 O + energi

For at en forbrenningsreaksjon skal starte, må stoffets temperatur være

høy nok (tenntemperaturen).

I fyr og flamme

For at en forbrenning skal starte, må noe av stoffet varmes opp til stoffets

tenntemperatur. En flamme fra en enkelt fyrstikk kan være nok til å tenne

opp et vedbål. Når forbrenningen har startet, kan vi ta bort fyrstikken.

Forbrenningsreaksjonen gir fra seg den varmen som trengs for opptenning

av mer av det brennbare materialet. Det er som en stein som har fått et

puff og deretter ruller av seg selv nedover fjellsiden.

More magazines by this user
Similar magazines