2 - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

2 - Gyldendal Norsk Forlag

Tenntemperaturen for ulike stoffer varierer og er også avhengig av

fuktigheten. Noen organiske løsemidler, for eksempel aceton og white

spirit, kan antennes ved lav temperatur, og kluter med slike løsemidler må

oppbevares i spesialbeholdere som kan tåle eventuell selvantennelse. En

liten gnist kan være nok til å antenne tørt strå og være begynnelsen på en

stor brann.

For at en forbrenningsreaksjon skal kunne fortsette, må det være nok

av det brennbare stoffet, og det må være oksygen til stede.

For å slukke en brann eller hindre en brann i å spre seg, gjelder det

derfor først og fremst

1 å hindre at mer av det brennbare materialet tar fyr. Temperaturen

må ikke nå opp til materialets tenntemperatur. Ved at man

sprøyter på vann, kan temperaturen holdes nede.

2 å hindre at oksygen kommer til. En begynnende brann innendørs

kan slukkes med et teppe. CO 2 -pulver fra et brannslukningsapparat

legger seg som et lokk over brannen og kan kvele en mindre brann.

3 å fjerne det brennbare materialet. For å stoppe store skogbranner

hugges skogen ned i brede gater. Når brannen når fram dit, er det

ikke noe brennbart materiale, og brannen slukner.

energi fra kjemiske reaksjoner

Eksempler på

tenntemperaturer.

Å tenne noe er å sørge for

at noe av det brennbare

materialet varmes opp til

tenntemperaturen.

More magazines by this user
Similar magazines