2 - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

2 - Gyldendal Norsk Forlag

0 kapittel 2

a) Fullstendig forbrenning

av karbon

b) Ufullstendig forbrenning

av karbon

Reaksjonsligningen for forbrenning av druesukker (glukose) kan skrives slik:

C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 g 6 CO 2 + 6 H 2 O + energi

Druesukker + oksygen g karbondioksid + vann + energi

Fullstendig og ufullstendig forbrenning

Når vi brenner karbon eller karbonforbindelser, kan det skje to ting:

1 Når det er nok oksygen til stede, er forbrenningen fullstendig,

og det dannes karbondioksid (CO 2 ).

2 Når det er lite oksygen, er forbrenningen ufullstendig, og det

dannes karbonmonoksid (CO).

Det blir frigjort mest energi ved fullstendig forbrenning.

Ved forbrenningsprosessene i cellene er det også to muligheter:

1 Druesukker reagerer med oksygen. Etter en rekke delreaksjoner

dannes CO 2 og H 2 O, og det avgis energi. Prosessen er aerob, og

forbrenningen er fullstendig.

2 Når oksygen ikke er tilgjengelig, kan druesukkermolekylet

omdannes til melkesyre. Noen celler, for eksempel gjærceller,

kan omdanne druesukkeret til etanol og CO 2 . Bare en liten del

av energien i druesukkermolekylet blir frigitt. Prosessen er

anaerob, og forbrenningen er ufullstendig.

Cellenes energiutbytte er mye større når prosessen er aerob enn når den

er anaerob.

Kullosforgiftning

Karbonmonoksid, eller kullos (CO), er en fargeløs og luktfri gass. Den

dannes når karbon forbrennes ufullstendig. Det kan skje når en legger en

vedkubbe i ovnen eller peisen og stenger nesten helt for lufttilførselen.

More magazines by this user
Similar magazines