2 - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

2 - Gyldendal Norsk Forlag

Mange tilfeller av kullosforgiftning skyldes fyring uten tilstrekkelig

gjennomtrekk. Bileksos inneholder også kullos, og innånding av bileksos,

for eksempel i en lukket garasje, kan føre til kullosforgiftning. Fordi gassen

er luktfri, er det vanskelig å merke noe til forgiftningen før det er for sent.

Karbonmonoksid binder seg til hemoglobinet i blodet vårt og hindrer

dermed blodet å frakte oksygen fra lungene til cellene rundt omkring i

kroppen. Hvis en puster inn luft som inneholder 1 % karbonmonoksid, kan

en dø etter få minutter.

renere bileksos

Bensin er en blanding av ulike karbonforbindelser (hydrokarboner).

Ved forbrenning av bensin i for eksempel en bilmotor, er det viktig at

motoren er justert riktig slik at forbrenningen er så fullstendig som mulig.

Alle nyere biler har dessuten en katalysator i eksosanlegget. Katalysatoren

sørger for en mer fullstendig forbrenning. Det gir mindre utslipp av CO.

Katalysatoren sørger også for en fullstendig forbrenning av hydrokarbonrester

(HC). Myndighetene har satt øvre grenseverdier for innholdet av CO

og HC i avgassene fra bilmotorer.

atomnummer

De 116 grunnstoffene har hvert sitt atomnummer (se periodesystemet

bakerst i boka). Atomnummeret forteller hvor mange protoner det er i

atomkjernen. I et atom med nøytral ladning er det like mange protoner

(positive ladninger) som elektroner (negative ladninger). For eksempel

har et atom av grunnstoff nr. 2, helium, to protoner og to elektroner.

Grunnstoff nr. 8, oksygen, har 8 protoner og 8 elektroner.

energi fra kjemiske reaksjoner

Temperaturen i en flamme.

1

Vi kan se på flammen

til en gassbrenner om

forbrenningen er fullstendig

eller ufullstendig. Blå flamme

viser fullstendig forbrenning.

Gul flamme viser ufullstendig

forbrenning. Gulfargen

skyldes glødende sotpartikler

som ikke er forbrent.

(r)

repetisjon

More magazines by this user
Similar magazines