2 - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

2 - Gyldendal Norsk Forlag

(r)

kapittel 2

Elektronfordeling for

neonatomet, oksygenatomet

og kaliumatomet.

repetisjon

elektronskall

Elektronene kretser rundt atomkjernen. De er fordelt på elektronskall som

svarer til energinivåer i atomet. Det er plass til to elektroner i det innerste

skallet. Hydrogen (H) og helium (He) har bare ett elektronskall. De andre

grunnstoffene har flere elektronskall. Det ytterste skallet kan maksimalt

inneholde åtte elektroner. Grunnstoffet oksygen har atomnummer åtte.

I det innerste skallet er det to elektroner, i det ytterste skallet er det seks

elektroner.

periodesystemet

I periodesystemet (se bakerst i boka) er grunnstoffene ordnet etter antallet

elektronskall de har, og antall elektroner de har i det ytterste skallet.

Grunnstoffer med samme antallet elektroner i ytterste skall er plassert

i samme gruppe (de er plassert under hverandre). Grunnstoffer med

samme antall skall er plassert i samme periode (de står ved siden av

hverandre). Hvert grunnstoff som finnes, har på denne måten en plass

i periodesystemet.

Kjemiske egenskaper

Grunnstoff nummer 9, fluor, reagerer lett med de fleste andre

grunnstoffer. Neon derimot, som er grunnstoff nummer 10, reagerer ikke

med andre grunnstoffer. De to grunnstoffene har helt ulike kjemiske

egenskaper. Klor, grunnstoff nummer 17, har kjemiske egenskaper som

ligner egenskapene til fluor. Argon, grunnstoff nummer 18, har kjemiske

egenskaper som ligner egenskapene til neon. Hva er grunnen til at

grunnstoffer har like eller ulike kjemiske egenskaper?

elektroner i ytre skall

Når et atom støter mot et annet, kommer elektronene i de ytterste

skallene i kontakt med hverandre. Det er spesielt antallet elektroner i det

More magazines by this user
Similar magazines