2 - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

2 - Gyldendal Norsk Forlag

ytterste skallet som bestemmer hvordan et atom vil reagere med andre

atomer. Atomkjernen og de andre elektronene spiller en mindre rolle. Det

betyr at ulike grunnstoffer med samme antall elektroner i ytre skall vil ha

kjemiske egenskaper som ligner hverandre. Fluor og klor har begge sju

elektroner i det ytterste skallet, mens neon og argon begge har åtte

elektroner i det ytterste skallet.

gruppene i periodesystemet

Det er åtte hovedgrupper i periodesystemet. Grunnstoffene som tilhører

samme gruppe, har samme antall elektroner i det ytterste skallet. De har

derfor kjemiske egenskaper som ligner på hverandre. For eksempel har

alle grunnstoffer i gruppe VII sju elektroner i det ytterste skallet, og de

reagerer alle lett med andre stoffer.

Oktettregelen

Edelgasser i gruppe VIII består av enkeltatomer fordi atomene ikke binder

seg til hverandre eller til atomer av andre grunnstoffer. Elektronfordelingen

i edelgassene gir en spesielt stabil tilstand. Atomer til andre

grunnstoffer vil, når de støter sammen med andre atomer, gjerne reagere

slik at de får ytterskallet fullt av elektroner. Vi sier at de får edelgassstruktur.

Som regel vil det da være åtte elektroner i ytterste skall. Vi kaller

dette for oktettregelen, eller åtteregelen.

Ioner

Grunnstoffene til venstre i periodesystemet har få elektroner i ytterste

skall. Slike atomer oppnår lett edelgasstruktur ved å gi fra seg elektronene

i det ytterste skallet. Kalium (K) har ett elektron i det ytterste skallet. Når

kalium reagerer med et stoff i gruppe VII, som har sju elektroner i ytterskallet,

vil kalium gi fra seg det ene elektronet. Da får kalium ett skall

mindre, men i skallet som nå er ytterst, er det åtte elektroner. Kaliumatomet

har fått edelgasstruktur. I atomet er det nå bare 18 elektroner, mens antallet

protoner fortsatt er 19. Det betyr at det er 18 negative ladninger og

energi fra kjemiske reaksjoner

Et kaliumatom blir til et

kaliumion.

(r)

repetisjon

More magazines by this user
Similar magazines