Eh...eh...eh...

web2.gyldendal.no

Eh...eh...eh...

«Eh...eh...eh...»

Muntlige aktiviteter i fremmedspråk

Fagkurs for lærere som underviser fremmedspråk i ungdomsskolen

4-timers

kurs i Oslo

og Bergen

Læreplanene i engelsk og fremmedspråk har alle «samtale»

som et av kompetansemålene, men muntlige aktiviteter er

ofte høytlesing eller foredrag. Dette kurset vil demonstrere et

drøyt dusin aktiviteter som vil hjelpe elevene til mer spontane

samtaler.

Målgruppe er lærere i fremmedspråk på ungdomstrinnet. Valget av

aktiviteter er basert på kursleders nesten 30-årige erfaring av hva som

fungerer og hva som ikke fungerer. Nivået kan tilpasses bruk i forskjellige

språk, men engelsk vil være demonstrasjonsspråket i de este eksemplene.

Det er viktig å vise at det ikke bare er utadvendte og kreative elever som skal

snakke i i timene timene – det er er derfor derfor lagt opp opp både til til aktiviteter på forskjellige

nivå og til aktiviteter der der elever på forskjellige nivå kan kommunisere med

hverandre.

Det vil også også være være variasjon i tidsbruk og behov for hjelpemidler – fra korte

aktiviteter som som krever lite forberedelse til mer tidkrevende opplegg opplegg som

kan være være basert på på f.eks. lm eller musikk.

Målsettingen med kurset er å gi lærere et større repertoar repertoar av

undervisningsmetoder undervisningsmetoder som skal bidra til å å skape aktive og

motiverte elever.

Hva

skaper aktive

og motiverte

elever?

Påmelding: www.gyldendal.no/kompetanse

Har du spørsmål? Kontakt Bente Irene Johnsrud på telefon 911 36 709 eller kompetanse@gyldendal.no

Kursoversikt

Gyldendal kurs og kompetanse, Postboks 6860,St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Besøksadresse: Sehesteds gate 4,

Telefon: +47 22 03 41 00, Faks: +47 22 03 41 82, www.gyldendal.no/kompetanse, E-post: kompetanse@gyldendal.no


«Eh...eh...eh...»

Muntlige aktiviteter i fremmedspråk

Fagkurs for lærere som underviser fremmedspråk i ungdomsskolen

Kursene tilbys i Oslo og Bergen:

Sted: Kursdato: Påmeldingsfrist: Tema: Tid:

Oslo,

Gyldendalhuset

Bergen.

Rica Hotel

Brynjulf Ankerheim

Kursleder Brynjulf Ankerheim er ansatt ved Hetland videregående skole i Stavanger

og er en erfaren kursholder i fremmedspråkmetodikk. Han har engelsk hovedfag og

fransk mellomfag. Ankerheim har også arbeidet i ungdomsskolen og var i perioden

1989-2002 ansvarlig for fremmedspråksmetodikk ved Høgskolen i Stavanger,

avdeling for PPU.

Han er forfatter av lærebøker i fransk og engelsk.

28. april 15. april

4. mai 15. april

Muntlige aktiviteter

i fremmedspråk

Muntlige aktiviteter

i fremmedspråk

kl 12–16

kl 12–16

Deltageravgift kr 1290,-

Påmelding: www.gyldendal.no/kompetanse

Har du spørsmål? Kontakt Bente Irene Johnsrud på telefon 911 36 709 eller kompetanse@gyldendal.no

Velkommen!

Gyldendal kurs og kompetanse, Postboks 6860,St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Besøksadresse: Sehesteds gate 4,

Telefon: +47 22 03 41 00, Faks: +47 22 03 41 82, www.gyldendal.no/kompetanse, E-post: kompetanse@gyldendal.no

More magazines by this user
Similar magazines